Ana Sayfa » Hukuk Fakülteleri » Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi3

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 03.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca 1992 yılında kurulmuş ve 1994 yılında 45 öğrenci alarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. Mezunlar avukatlık, hakimlik, savcılık gibi temel mesleki alanlarda hizmet verdikleri gibi kaymakamlık, kamu kurumlarında uzmanlık, müfettişlik, müşavirlik ve üniversitelerde öğretim elemanlığı gibi çeşitli alanlarda istihdam edilmektedir.

Gazi Hukuk, hukuk devrimi yapan Gazi Mustafa Kemal Ataürk’ün adını taşımaktadır. Fakülte, insani  değerlere saygı duyan, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünebilen, özgür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek ve paylaşarak adaletin sağlanması sürecine katkıda bulunan hukukçular yetiştirmeyi amaçladığını ilan etmektedir.

Fakülte, vizyonunu, Atatürk düşünce ve devrimlerine yürekten bağlı, devletin varlığı ve bütünlüğüne, demokrasiye, laiklik ilkesine, hukuka ve insan haklarına saygılı ve koruyan, düşünen, sorgulayan ve sorunları çözen, sorun çıkmasını önleyecek bilgi ve beceriye sahip hukukçular yetiştirmek olarak açıklamıştır.

Fakülte bünyesinde 16 Prof. Dr., 12 Doç. Dr., 12 Yrd. Doç. Dr. ve 4 Arş. Gör. Dr. ile kadrolu 46 Arş. Gör., 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesine göre görevli 35 Arş. Gör. hizmet vermektedir.  Fakülte dekanı Prof. Dr. Kadir ARICI‘dır.  Geleneklerine bağlı olması ile bilinen fakültede geçmiş dönemlerde, Anayasa Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İdare Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Milletlerarası Hukuk, Mali Hukuk, Hukuk Tarihi ve Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi anabilim dallarında Prof. Dr. Adnan TUĞ ,Prof. Dr. Kamil TURAN ,Prof. Dr. Naci KINACIOĞLU ,Prof. Dr. Kudret GÜVEN ,Prof. Dr. Rıza AYHAN ,Prof. Dr. Güven VURAL ,Prof. Dr. Kemal ÇEVİK ,Prof. Dr. Z.Sacit ÖNEN ,Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN ,Prof. Dr. Turgut ÖNEN ,Prof. Dr. F.Yüksel İNAN ,Prof. Dr. Saba ÖZMEN ,Prof. Dr. Bilge TANRIBİLİR ,Prof. Dr. Cemal OĞUZ ,Prof. Dr. Levent KÖKER ,Prof. Dr. İ.Sahir ÇÖRTOĞLU ,Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL ,Prof. Dr. Selahattin SARI ,Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR ,Prof. Dr. Mertol CAN ,Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ ,Prof. Dr Hasan TUNÇ ,Prof. Dr. Attila ÖZER ,Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ ,Prof. Dr. Vahit DOĞAN ,Prof. Dr. Murat SEZGİNER, Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLİ, Prof. Dr. Kadir ARICI, Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN, Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN ve Prof. Dr. Ender Ethem ATAY görev yapmıştır.

Öğrenciler, Beşevler kampüsünde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile ortak olarak kullanılan yemekhaneden istifade etmektedir. Çok sayıda kulüp bulunan fakültede, Doğa Fotoğrafçılığı Topluluğu, Hukuk ve Fikir Topluluğu, Satranç Topluluğu, Uluslararası Hukuk Topluluğu, Müzik Topluluğu ve Model Birleşmiş Milletler Topluluğu isimleri ile öğrenci toplulukları sosyal faaliyetlerde bulunmaktadır.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1997 yılından itibaren yılda 2 sayı, 2011 yılından itibaren ise yılda 4 sayı olarak yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Fakültede bir adet Okuma Salonu bulunmaktadır ve üniversiteye bağlı Merkez Kütüphane öğrencilerin kullanımına açıktır.

Fakülte, ÖSYM sınavları yanında YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı)  ve TCS(Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Sınavı) ile de lisans öğrencisi almaktadır. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Yatay Geçiş ile de öğrenci kabul edilmektedir. Fakülte öğrencileri Erasmus programından faydalanabilmektedir.

Erasmus Programı çerçevesinde Almanya’dan Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Fransa’dan Caen Basse-Normandie Universitesi Hukuk Fakültesi; İspanya’dan Del Pais Vasco Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Publica De Navarra Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yunanistan’dan Atina National and Kapodistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aristotle University of Thessaloniki Hukuk Fakülteleriyle ikili anlaşmalar bulunmaktadır.

Bunu okudunuz mu?

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı, 5 Kasım 1992 tarihinde Strazburg’da imzaya açılmış ve şartın …