Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Felsefesi » Kemal Şahin-Peder Bey’in Yargısı
Kemal Şahin

Kemal Şahin-Peder Bey’in Yargısı

Hakim Kemal Şahin, Peder Bey’in Yargısı isimli kitabın yazarıdır. Şahin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9.Hukuk Dairesi Üyesi olarak yargıçlık yapmaktadır.

Yargıç Kemal Şahin, 20 Mayıs 1968’de Elazığ’ın Palu İlçesi’nin Zazaca ismiyle “Ekrag” Türkçe ismiyle “Burgudere” köyünde doğmuştur. İlkokul, orta okul ve lise eğitimini Palu ilçesinde tamamlamıştır. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ni kazanarak lisans eğitimine Ankara’da başlamış ve 1992 yılında mezun olmuştur. 20 Mayıs 1993 yılında yargıç adaylığına ve Ekim 1995’te kura ile Burdur Adliyesi’nde fiilen yargıçlığa başlamıştır. Yargıçlıkta sırasıyla Batman-Beşiri, Yozgat-Yerköy, Ankara-Kazan ve İstanbul-Küçükçekmece Adliyelerinde görev yapmıştır.

Peder Bey’in Yargısı

“Peder Bey’in Yargısı” adlı kitabından ötürü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından soruşturmaya uğramıştır. Yargıç Kemal Şahin, hiçbir ayırım gözetmeksizin ve de hiçbir hiyerarşi yaratmaksızın tüm “ötekiler”in yasal güvence altında olmasını savunmuş, içinde bulunduğu yargı sistemi hakkında rasyonel tespitlerde bulunmuştur. Şahin, “yargı siyasallaşmamalı” ya da “siyaset yargıdan elini çekmeli” şeklindeki klasik inançların yerine siyasal ve toplumsal alanın, adli ve hukuki alanda “yargı” tarafından çiğnenmesinin önüne geçebilmenin yegane yolunun yargıyı siyasallaştırmaktan geçtiğini ileri sürerek halka ait bir hukuk ve yargının inşası için radikal bir teklifte bulunmuştur.

Yargıç Kemal Şahin, Peder Bey’in Yargısı’nda, çözüm önerilerini Murray Bookchin’e ait bir slogan başlığı altında sunmuştur: “Çıkış Yolu: ” Cumhuriyeti Demokratikleştir! Demokrasiyi Köktencileştir!”

Kemal Şahin’in 2016 yılında yazdığı Peder Bey’in Yargısı isimli kitap; “bu ülkenin yurttaşları olduğu halde hak, hukuk, hakkaniyet, adalet, özgürlük, eşitlik ve demokrasiden istisna edilenleri, her gün “Kararlar Mezarlığı”na yenilerini ekleyen ve adaletsizlik üreten “adli makine”yi, temel hak ve özgürlüklerin ihlalini gözler önüne seriyor. Devleti yönetenlerin topluma adalet borcu olduğunu söyleyerek, insanlığımızı kaybetmemek için Peder Bey’in Yargısı’na “müdahale” ediyor, gerçek bir yargının inşası için asıl müdahale ve talebin yurttaşlardan gelmesi gerektiğini vurguluyor.” şeklinde takdim edilmiştir.

Kitabın Sunumu

Kemal Şahin’in yazmış olduğu Peder Bey’in Yargısı isimli kitabın tanıtımı şu şekilde yapılmıştır: “Açlık sınırında yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, sosyal devletten nasibini alamayan ve kentlerin belli yoksul kesimlerinde yoğunlaşan insanların bilinçli bir şekilde salt mülkiyete yönelik suç işledikleri bir olgudur. Bu, sürekli adaletsizlik üreten bir toplumsal yapıda, varlığını sürdürme ihtiyacını derinden hissedenlerin, toplumsal yapıya karşı itirazı ya da isyanı mıdır? Ya da yoksul ve yoksun bırakılmış varlıksız sınıfın, zengin ve varlıklı sınıftan öç alma duygusu mudur? Kemal Şahin, Peder Bey’in Yargısı’nda bu ülkenin yurttaşları olduğu halde hak, hukuk, hakkaniyet, adalet, özgürlük, eşitlik ve demokrasiden istisna edilenleri, her gün “Kararlar Mezarlığı”na yenilerini ekleyen ve adaletsizlik üreten “adli makine”yi, temel hak ve özgürlüklerin ihlalini gözler önüne seriyor. Devleti yönetenlerin topluma adalet borcu olduğunu söyleyerek, insanlığımızı kaybetmemek için Peder Bey’in Yargısı’na “müdahale” ediyor, gerçek bir yargının inşası için asıl müdahale ve talebin yurttaşlardan gelmesi gerektiğini vurguluyor.

http://www.hurriyet.com.tr/hsykdan-hakimin-kitabina-sorusturma-40442923

https://www.cnnturk.com/kultur-sanat/kitap/adli-makinenin-isleyisi-peder-beyin-yargisinda

İlhan Çomak’a mektup: Yargı alanı, samimiyet ve sahicilik değil, sahtelikler alanıdır

Bunu okudunuz mu?

Kadınların Çalışmasını Kocalarının İznine Bağlayan Hükmün İptali

Kadınların Çalışmasını Kocalarının İznine Bağlayan Hükmün İptali, Hatice Albayrak’ın İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesinde açmış …