Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Hakkaniyet Odaklı Yargılama Perspektifi

Hakkaniyet Odaklı Yargılama Perspektifi

Hakkaniyet Odaklı Yargılama Perspektifi, Prof. Dr. Selami Demirkol tarafından yazılarak  Beta Basım Yayın tarafından 2021 yılında basılmıştır. Profesyonel yaşamında yargıçlık yapan yazar, seçilmiş kararları ve azlık oyları ile ileri sürdüğü görüşlerini ve makalelerini kitaba konu etmiştir.
Demirkol, mahkeme kararlarında, azlık oylarında ve makalelerinde savundu­ğu ve öne çıkarmaya çalıştığı Adaletin Tecellisi fikrini kitabına taşımış, hakka­niyet olgusu ve adalet duygusunun tatminini amaç edinmiştir. Yazar, hakkaniyetli hakimler tarafından gerçekleştirilecek olan hakkaniyet odaklı yargılamanın “olması gereken” bir şart teşkil ettiğini ve bu hayalin uzak olmadığını savunmaktadır.

Demirkol; Gaziantep Vergi Mahkemesi Hakimliği, İstanbul Altıncı İdare Mahkemesi Hakimliği, Sakarya İkinci İdare Mahkemesi Hakimliği, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Hakimliği, İstanbul Beşinci İdare Mahkemesi Hakimliği, İstanbul İkinci İdare Mahkemesi Hakimliği, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi (Vergi Kurulu) Hakimliği, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi (İdare Kurulu) Hakimliği, İstanbul Yedinci İdare Mahkemesi Başkanlığı, Danıştay Onbeşinci Daire Üyeliği ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul Üyeliği yaptığı dönemdeki mahkeme kararları ile azlık oylarını bir araya getirmiş, Anayasa Mahkemesi’ne İtiraz Yolu ile Yapılan Başvurulara Dair Seçtiği Kararları, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararlarından yaptığı seçkileri ve konuya ilişkin yazmış olduğu makaleleri kitabına eklemiştir.

 

Konu Başlıkları
Mahkeme Kararları ve Azlık Oylarım
Gaziantep Vergi Mahkemesi Hakimliği
İstanbul Altıncı İdare Mahkemesi Hakimliği
Sakarya İkinci İdare Mahkemesi Hakimliği
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Hakimliği
İstanbul Beşinci İdare Mahkemesi Hakimliği
İstanbul İkinci İdare Mahkemesi Hakimliği
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi (Vergi Kurulu) Hakimliği
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi (İdare Kurulu) Hakimliği
İstanbul Yedinci İdare Mahkemesi Başkanlığı
Anayasa Mahkemesi’ne İtiraz Yolu ile Yapılan Başvurulara Dair Seçtiğim Kararlar
Danıştay Onbeşinci Daire Üyeliği
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul Üyeliği
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Makalelerim

Yazar, Dpç Dr. Selami Demirkol hakkında 

21.03.1963 tarihinde Elazığ, Çevrimtaş’da doğmuştur. Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesini bitirmiş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında, “Türkiye’de İdarede Reform Çalışmaları (1946-1973)” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise aynı Anabilim Dalında, “İdarenin Yargısal Denetiminde Sınırlamalar – Kaideleşmiş Yargısal Denetim Bağışıklığı ile Hukuka Bağlı İdare Uyuşmazlığı” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliği ile İstanbul ve Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliği, Sakarya ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 25.06.2012 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. “Teori ve Pratikte İdari Yargıda Dava Açma ve Davaların Takip Usulü”, “Teori ve Uygulamada 4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler”, “Danıştay İdari Dava Daireleri Karar Özetleri”, “Danıştay Vergi Dava Daireleri Karar özetleri”, “Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri” başlıklı ortak hazırlanmış kitapları ve yayınlanmış 75 adet makalesi bulunan, ayrıca Ulusal ve Uluslararası toplantılarda çok sayıda konuşma ve tebliğ sunan ve İngilizce bilen DEMİRKOL, evli ve iki çocukludur.  

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et