Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Hilmi Şeker ile Hukukta Gerekçe ve Süreç Adaleti Röportajı-Kitap

Hilmi Şeker ile Hukukta Gerekçe ve Süreç Adaleti Röportajı-Kitap

Hilmi Şeker ile Hukukta Gerekçe ve Süreç Adaleti Röportajı Kitabının Tanıtım Bülteni

Hilmi Şeker ile Hukukta Gerekçe ve Süreç Adaleti Röportajı, Hukuk Ansiklopedisi Editörü İbrahim Aycan ve KRT Kültür Televizyonu Aslı Astarı Programı Moderatörü İskender Özturanlı ile birlikte 10 Mayıs 2018 tarihinde Kadıköy’ün kültür ve sanatla yoğrulmuş atmosferinde gerçekleştirilmiştir. Kitap, Aristo Yayınevi tarafından Kasım-2018’de basılmıştır. Hareketli ve enerjik söyleşiyi Hukuk Ansiklopedisi okurları bir solukta okuyacaklardır. Unvanların ve hamasetin uzağında “insan” odaklı konuşmalardan oluşan röportaj, bir kitap tanıtımının ötesine geçmiştir. Konuşmalar akıcı ve hareketlidir. Zihinlerde çözülemeyen onlarca soruna içten içe “Çare nedir?” çığlığı atılmış, Hilmi Şeker’in vicdanından gelen özgün ses kitaba yansıtılmıştır. Röportajın önemli bir bölümünde yer alan İskender Özturanlı, bütün dünyada yaşanan süreçlerle ilgili önemli girizgâhlar açmış, konuşmaları bir röportajdan çıkararak derin bir fikir tartışmasına dönüştürmüştür. Yargı’nın, toplumun vicdanı olduğuna olan inanç ve samimiyetle yapılan konuşmalar Hilmi Şeker’in eserlerinde dile getirilen görüşlerin özünü okuyucuya yansıtmıştır.

Kitabın Önsözü

Kim ne derse desin; Hilmi Şeker, büyük bir hukukçudur, büyük bir yazardır ve yetkin bir yargıçtır. Kimsenin yapmadığını yapmış, dokunulmayan konulara kendi algoritmasına sahip özgün lisanı ile dokunmuş ve görmezden gelinen konuları irdelemiş, gelecek nesillere şimdiden önemli eserler bırakmıştır.

Hilmi Şeker, yazmış olduğu başyapıt niteliğindeki eserlerle üretmiş olduğu inanılmaz değerin farkında olmakla birlikte mütevazı tavrından asla taviz vermemiş, şov yapmamış, televizyonlara ve gazetelere çıkmamış, bilimin ve hukukun yazılı kaynaklarla ilerleyeceğine ve kalıcı hale geleceğine inanmıştır. Hâkim ve savcıların, avukatların, yargı personelinin, akademisyenlerin, hukuk öğrencilerinin, hukukla, felsefeyle ve sosyoloji ile ilgili herkesin başucunda bulunması gereken eserlerin yaratmış olduğu etkileşim şüphesiz ki almış olduğu tirajın çok üstündedir. Yargıç Şeker, hukuk, felsefe ve sosyoloji bilimlerini hamur gibi yoğurmuş, hukuk tarihi, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, usul hukuku ve hukukta gerekçe üzerine hummalı bir serüvene girişmiştir. Bu konudaki çabaları gelecek kuşaklara büyük bir hafıza aktarımı sağlamıştır.

Esbab-ı Mucibe’den Retoriğe Hukukta Gerekçe

Yargıç Hilmi Şeker’in 2010 yılında yazdığı 1594 sayfalık ‘Esbab-ı Mucibe’den Retoriğe Hukukta Gerekçe’ isimli kitabı hukuk camiasında büyük ses getirmiş, kitap ve konusu üzerine birçok toplantı ve konferans tertip edilmiştir. Esbab-ı Mucibe‘den-Retoriğe HUKUKTA GEREKÇE’nin ilk baskısının tükenmesi üzerine heyecanla ikinci baskıyı bekleyenler eserin raflarla yeniden ne zaman buluşacağını hararetle sormuşlardır. Eserin birinci baskısının oluşturduğu yankı kimi yazarların eserden ilham almalarını ve Hukukta Gerekçe konusunu irdeleyen yeni eserlerin ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Eserin ikinci baskısı 2018 yılı Nisan ayında basılarak raflarda yerini almış, ilk baskısından sonra aradan geçen 7 yıl boyunca hukuk dünyasında Hukukta Gerekçe başlığı ile tartışılan konular güncelliğini korumuş, kitabın konusu önemini yitirmemiştir.

Medeni Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Davalarda SÜREÇ ADALETİ

Medeni Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Davalarda SÜREÇ ADALETİ(Usul Hukuku ve İstinaf Yorumu) isimli eser ise, temelleri 2011 yılında atılan ve 2018 yılı Nisan ayında baskısı yapılmış yeni bir başyapıttır. Yazarın, 21012 yılında kaleme aldığı ‘İlkeler Işığında Ön İnceleme Kurumu isimli eser Süreç Adaleti isimli eserin temellerini atmıştır. Süreç Adaleti, altı yıllık sabır ve uygulamada oluşan birikim dikkate alarak hazırlanmıştır. SÜREÇ ADALETİ, Esbab-ı Mucibe’den-Retoriğe HUKUKTA GEREKÇE isimli kitabın ana felsefesine atıflar yapmış, hukukta gerekçe ile usul hukuku arasında köprü kurmuştur. Gerekçeli karar alma hakkı, öngörülebilir bir yargılamayı isteme hakkı, adil yargılanma hakkı gibi ilkeler Hilmi Şeker tarafından süreç adaleti yönüyle yeniden değerlendirilmiştir. Şeker, sosyolojik, felsefi ve etik kurallar olarak nitelediği ilke ve temel referansların yargı makamları tarafından doğrudan bir direktif gibi kabul edilmesini savunmaktadır. Bu görüş aslında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yargılama makamında bulunanlara bir emridir ve yasaların üstünde bir norm olan uluslararası sözleşmeler de doğrudan iç hukukun bir parçasıdır.

Röportaj

Hilmi Şeker’in 2018 yılında Hukukta Gerekçe’nin ikinci baskısını ve Süreç Adaleti’ni yayınlaması üzerine Hukuk Ansiklopedisi tarafından geniş bir röportaj yapılmış; meraklı kitle için, Şeker’in hayatından kesitler ve eserlerinin arka planı okuyuculara sunulmuştur. Röportajın hacimli olması, onun bir kitap olarak basılması talebini yanında getirmiş, okurların çoğu röportajın basılı hale getirilmesini istemiş, nitekim elinizdeki kitap bu düşünceyle oluşturulmuştur. ‘Hilmi Şeker ile Hukukta Gerekçe ve Süreç Adaleti Röportajı’ adıyla sunulan röportaj Hukuk Ansiklopedisi adına İbrahim Aycan ve KRT Kültür Televizyonu Aslı Astarı Programı Moderatörü İskender Özturanlı ile birlikte 10 Mayıs 2018 tarihinde Kadıköy’de gerçekleştirilmiştir. Hareketli ve enerjik söyleşiyi bir solukta okuduğunuzu göreceksiniz.

Elinizdeki kitaba, Hukukta Gerekçe isimli eserin 2010 yılında basılmasından sonra Yazar Hilmi Şeker tarafından eseri tanıtmak ve içeriği hakkında bilgi vermek üzere yazılan metin de eklenmiştir.

Hukukta Gerekçe fikrinin ülkemizde yerleşmesi uğruna vermiş olduğu emek ve çaba için Sayın Hilmi Şeker’e ne kadar teşekkür edilse azdır. Elinizdeki küçük röportaj kitapçığı, tüm hukukçular ve toplum adına kendisine bir teşekkür olarak değerlendirilmelidir.

Toplum için üretenlere ve fikir işçilerine selam olsun!

Hilmi Şeker

Hilmi Şeker, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra yargıçlık yapmaya başlamıştır. Yargıç Hilmi Şeker, Ticaret Mahkemesi Hâkimliği ve İcra Hukuk Mahkemesi hâkimliğinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi başkanlığına atanmış, bu görevin ardından 2018 yılında Bakırköy hâkimliğine atanmıştır. Halen yargıçlığa ve yazın hayatına devam etmektedir. Makaleleri birçok dergi ve gazetede yayınlanmaktadır. Hilmi Şeker, 2010 yılında Esbab-ı Mucibe’den-Retoriğe HUKUKTA GEREKÇE, 21012 yılında İlkeler Işığında Ön İnceleme Kurumu ve 2018 yılında Hilmi Şeker, 2012 yılında İlkeler Işığında Ön İnceleme Kurumu isimli kitabını yazmıştır.

Önder İskender Özturanlı

Önder İskender Özturanlı, 1963 yılında Sökede doğmuş, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirmiştir. Uzun yıllar gazetecilik, öğretim görevliliği ve internet sektöründe, politika, ekonomi politik, sol düşünce, sosyo-ekonomik eşitsizlikler ve kültür politikaları üzerine çalışmıştır. Cumhuriyet, Yurt Gazetesi, T24 sitesi, Toplumcu Düşünce Enstitüsü ve başkaca birçok gazete, dergi ve internet portalında makaleler yazmış; ülkenin birçok yerindeki konferanslarda ve panellerde konuşmacı olmuştur.  Investor Turkey Dergisinin Baş Editörlüğü’nü 7 yıl, www.bigpara.com sitesinin Genel YayınYönetmenliğini dört yıl sürdürmüştür. Yeditepe Üniversitesinde dersler veren Özturanlı halen Gedik Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmakta; ileri eğitimlerini Prinkipo Akademi çatısı altında sürdürmektedir. Düşünce kuruluşu olan Toplumcu Düşünce Enstitüsü’nün yönetim kurulu üyesidir. KRT Kültür Televizyonunda Aslı Astarı proramının moderatörüdür. Babası, Avukat ve Yazar Zeki Özturanlı, amcası ise İzmir Barosu önceki başkanlarından yazar ve avukatİskender Özturanlı’dır. Tiyatrocu Ayşenur Özturanlı ile evlidir. Ölü Davulcular İçin Solo isimli kitabı bulunmaktadır.

İbrahim Aycan

İbrahim Aycan 1976 yılında doğmuş olup İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunudur. İstanbul Barosuna kayıtlı olan İbrahim Aycan baro komisyonlarında yer almış ve Levent Adliyesi Bölge Temsilcisi olarak görev yapmış; Hukuk Felsfesi ve Sosyolojisi Komisyonunda görev almıştır. İbrahim Aycan, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na bağlı arabulucudur. Medya, reklam, iletişim ve eğitim alanlarında çalışmalarda bulunmuştur. Hukuk Kültürü Grubu adıyla, hukuk, felsefe ve sanatı bir araya getiren kültürel faaliyetlerde bulunmuştur. Yayınevlerine fikri katkıda bulunmuş, 150’nin üzerinde klasik eseri editör ve redaktör olarak yayına hazırlamıştır. Çeşitli eğitim kurumlarında iş hukuku, ticaret hukuku ve hukuk sosyolojisi dersleri vermiştir. Aycan, 2017 yılı sonunda kurmuş olduğu Hukuk Ansiklopedisi sitesini www.hukukbook.com adıyla yayınlamaktadır.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et