Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Hilmi Şeker

Hilmi Şeker

Hilmi Şeker, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve kısa bir süre avukatlık yapmıştır. Hukuk pratiği hakkında ilk deneyimlerini avukatlıkta kazandıktan sonra yargıçlık kariyerine başlamıştır.

Ticaret Mahkemesi Hakimliği ve İcra Hukuk Mahkemesi hakimliğinin ardından İstinaf Mahkemesi Başkanlığına atanmıştır. Hilmi Şeker, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi başkanı iken 2018 yılında Bakırköy İcra Mahkemesi Hakimliğine ve ardından da Asliye Hukuk Mahkemesi hakimliğine atanmıştır.

Hilmi Şeker Çalışma hayatının yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yazmaktadır.

Şeker, Hukuk ve felsefeyi bir araya getirerek, hukuk tarihi, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, usul hukuku ve hukukta gerekçe üzerine düşünen, yorumlayan ve yazılı eserleri ile gelecek kuşaklara hafıza aktarımı yapan bir yargıç ve önemli bir hukuk insanıdır. Şeker, sadece hukuk pratiğiyle değil, aynı zamanda hukuk ve felsefe arasındaki ilişkiyi sürekli vurgulamış, hukukun teorik temellerini derinlemesine keşfetme serüvenini kitaplarına yansıtmıştır.

Hukukta Gerekçe ve Süreç Adaleti

Hilmi Şeker’in 2010 yılında yazdığı 1594 sayfalık ‘Esbab-ı Mucibe’den Retoriğe Hukukta Gerekçe’ isimli kitabı hukuk camiasında büyük ses getirmiş, kitap ve konusu üzerine birçok toplantı ve konferans tertip edilmiştir. Kitap, hukukta gerekçe oluşturma süreçlerini ayrıntılı bir şekilde ele almış, bu konuda başkaca çalışmalara ilham kaynağı olmuştur.

Hilmi Şeker- İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu
İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu ile Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenledikleri “Hukukta Gerekçe ve Felsefi Temelleri” konferansı sonrasında

 

Beykent Üniversitesinde
MAKALE      : Sır, Yargı, Devlet, Demokrasi
MAKALE      : İbralaşmayı Yok Sayan Etik İlişki/yozlaşan Gerekçe 
Makale Özeti

Çalışma, Yargılamayı kendi bağlamında öznel gerçeğini arayan etik bir ilişki olarak telakki eder. Gerekçeyi ise bu ilişkiyi kendine has, söylem söz ve kurallarıyla formüle eden, doğası gereği kürsünün birey toplum ve kamuyla ibralaşmasına özgülenen, salon kapılarını, dosyaların kapaklarını aralayarak yargının demokratikleşmesini, kürsünün insani değerlere sadakatini, hükmün kalıcı barışa hizmet sunmasını sağlayan bir rol, işlev olarak algılar. Etik bir misyon olarak gerekçenin ard alanını, onu var eden nedenceleri, misyon hedefleriyle, ideallerini tarihi serüveni, tarihi yolculuğunda karşılaştığı engelleri onları aşma biçimi, dış alemle kurduğu ilişki ve iç dinamiklerinden aldığı destekle geliştirdiği özelliklere odaklanır. Bunu, karınca kararınca saptamaya, makalenin ömrü ve olanaklarıyla sınırlı olarak paylaşmaya çabalar. Sınırların berisindeki anlayışa eleştirel gözle görür. Kapıları üzerine kapayan gerekçe anlayışının, içe dönük dünyası; gerekçeyi etik işlevinden uzaklaştırması, demokratik yanını unutması, bilgi kaynağını yitirmesiyle yaşadığı darboğazla etkilerini anlamaya çalışır. Son olarak da olup bitenleri çözümlemeye, oluşan gerekçe sendrom ve krizinin aşılması için yapılması gerekenler, alınması zorunlu önlemler üzerine odaklanır. Önerilerde bulunur.

Faruk Erem 100 Yaşında” etkinliğinde İonna Kuçuradi ile

 

Röportajlar : 

http://www.hukukihaber.net/mesleki-hukuk/av-prof-dr-faruk-erem-100-yasinda-h32272.html

http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/7420/sokaga-cikma-yasagi-adalete-erisim-hakkini-kara-listeye-alirken#.WawyMbKrT3g

Usul Sorunlarının 2014 Özçekimi

Hukuku hep kendine yontanlar okusun!

Hilmi Şeker ile Hukukta Gerekçe ve Süreç Adaleti Röportajı-Kitap

Hilmi Şeker: Hakikatin alternatifi yoktur

Hilmi Şeker ile Hukukta Gerekçe ve Süreç Adaleti Röportajı

Yargıç Saadet Yüksel’ in Kavala v. Türkiye Davası’ ndaki Onaylayıcı Ayrık Görüşü ile Muhalefet Şerhi’ nin Analizi

İbralaşmayı Yoksayan Etik İlişki – Yozlaşan Gerekçe

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et