Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Takvimi » 9 Haziran » Hukuk Takvimi – 9 Haziran

Hukuk Takvimi – 9 Haziran

Hukuk Takvimi – 9 Haziran

9 Haziran 1930
T.B.M.M’de “Tütün İnhisarı Kanunu” kabul edilmiştir.
9 Haziran 1930
Belediyece yapılacak istimlâk hakkında kanun 09.06.1934 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.  (Kanun daha sonraki yıllarda yürürlükten kaldırılmıştır.)
9 Haziran 1934
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında dostluk muahedesi ( Türkiye – Çin Dostluk Antlaşması) 09.06.1934 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.
9 Haziran 1937
T.B.M.M’de “Ankara’da Bir Tıp Fakültesi Tesisi Hakkındaki Kanun” kabul edilmiştir.
9 Haziran 1949
Türkiye, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanunla DSÖ Anayasasını onaylayarak, Örgüte resmen üye olmuştur.
9 Haziran 1994
ILO 158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi, 2 Haziran 1982 tarihinde Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) tarafından kabul edilmiştir. Sözleşme, Türkiye tarafından 9 Haziran 1994 tarihinde 3999 sayılı yasa ile onaylanmış, Resmi Gazetenin 12 Ekim 1994 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Hukuk Takvimi – 9 Haziran

Hakkında karyelist

Bunu okudunuz mu?

Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması, 1 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 308 nolu “Türkiye Büyük Millet …