Ana Sayfa » Hukuk Sözlüğü » Hukuk ve Demokrasi Günleri
Hukuk ve Demokrasi Günleri

Hukuk ve Demokrasi Günleri

Hukuk ve Demokrasi Günleri

Tarih
Özel ve Önemli Günler
10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü
14 Ocak
Dünya Mantık Günü
Dünya Mantık Günü(World Logic Day), Rio de Janeiro Üniversitesi öğretim üyesi Jean-Yves Béziau’nun önerisi ve girişimi ile 32 ülkenin katılımı sonucunda  14 Ocak 2019 tarihinden itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Dünya Mantık Gününün belirlenmesinde, Alfred Tarski’nin doğum günü ve Kurt Gödel’in ölüm günü olması etkili olmuştur. Etkinlik UNESCO himayesindedir. 2020 Dünya Mantık Günü, 35 ülkede yaklaşık altmış etkinlikle kutlanmıştır. Dünya Mantık Günü’nün üçüncüsü, Türkiye’de  14 Ocak 2021 tarihinde, 21. yüzyılda mantığın Türkiye’de kurumsallaşmasının öncülerinden biri olan Prof. Dr. Şafak Ural‘ın Dünya Mantık Günü Bildirisi ile kutlanmış, bildiri üzerinden, mantığın günümüz koşullarındaki yeri ve imkânı tartışılmıştır.
16 Ocak
Basın Onur Günü

Basın Onur Günü, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i kurma fikrini ilk kez dile getirdiği ve ilk basın toplantısını yaptığı güne ithafen 16 Ocak 1986’dan itibaren kutlanmakta olan, hukuk ve demokrasi günlerindendir. Batı Anadolu gezisi kapsamında 16 Ocak 1923 Salı günü Arifiye’de bir konuşma yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu konuşmanın artından İzmit’e gelmiş, basın toplantısını İzmit’te yer alan Kasr-ı Hümayun Müzesinde gerçekleştirmiştir. Kocaeli’ye gelerek dönemin önde gelen gazetecileri ile bir araya gelmiş; 6 saat süren bu tarihi basın toplantısında Cumhuriyeti kurma fikrini basın yoluyla ilk kez kamuoyuna aktarmıştır. Cumhuriyet ile ilgili temel düşüncelerin paylaşıldığı ve kadınlara seçme seçilme haklarının verilmesinin gerektiğinin konuşulduğu bu toplantıdan 9 ay sonra Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

24 Ocak
Tehlikedeki Avukatlar Günü

Tehlikedeki Avukatlar Günü, 24 ocak 1977 tarihinde İspanya’da katledilen avukatlar anısına her yıl düzenlenmektedir. Diktatör Franco yanlısı silahlı faşist teröristlerden oluşan bir grup İspanya’nın başkenti Madrid’de bir hukuk bürosunu basarak dördü avukat beş kişiyi sadece mesleklerini ifa ettikleri için katlettikleri olayın anmasını yapmak üzere her yıl düzenlenen anma ve duyarlılık günüdür.

6 Şubat 
Uluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü

Uluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü, BM’nin kadın sünnetini ortadan kaldırma çabalarının bir parçası olarak 6 Şubat’ta düzenlenen, Birleşmiş Milletler sponsorluğundaki yıllık farkındalık günüdür.

22 Şubat
Dünya Düşünce Günü
5 Mart
Hukuk Devleti Günü
8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
12 Mart
İstiklâl Marşı’nın Kabulü
15 Mart
Dünya Tüketici Hakları Günü
21 Mart
Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü
21 Mart
Dünya Ormancılık Günü
22 Mart
Dünya Su Günü
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1993 yılında, 22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak ilan etmiştir.
1992 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında önerilen Dünya Su Günü; dünya ülkelerinin dikkatlerini, büyüyen “temiz su” sorununa dikkat çekmek ve içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasını sağlamak amacıyla özel gün tayin edilmiştir.
05 Nisan
Avukatlar Günü
22 Nisan
Dünya Günü
23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
28 Nisan
28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü
1 Mayıs
Dünya İşçi Bayramı – 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
3 Mayıs
Uluslararası Özgür Basın Günü
05 Mayıs
Türkiye Noterler Günü
09 Mayıs
Avrupa Günü
04-10 Mayıs
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası
15 Mayıs
Yeryüzü İklim Günü
16 Mayıs
Engellilerin Genel Sorunları Günü
10-16 Mayıs
Danıştay ve İdari Yargı Haftası
19 Mayıs
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
21 Mayıs
21 Mayıs Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü
25 Mayıs
Etik Günü
5 Haziran
Dünya Çevre Koruma Günü
8 Haziran
Dünya Okyanus Günü
14 Haziran
Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü

Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü, uluslararası hukuk kurum ve kuruluşları tarafından ilk kez 2021 yılında ilan edilmiştir. 14 Haziran, Birleşmiş Milletlerin ilan ettiği özel günler, avukatlarla ilgili diğer özel günler ve dünya ülkelerindeki adli yılların açılış tarihleri gözetilerek seçilmiştir.

20 Haziran
Dünya Mülteciler Günü

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü (Dünya Mülteci Günü), Birleşmiş Milletler tarafından her yılın 20 Haziran gününde dünyanın her bölgesindeki  mültecilerin sorunlarını gündeme getirmek amacıyla düzenlenmektedir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü (Dünya Mülteci Günü)1951 yılında düzenlenen Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme‘nin 50. yılında, 20 Haziran 2001 tarihinde kutlanmaya başlanmıştır. #DünyaMültecilerGünü #WorldRefugeeDay

26 Haziran
Uluslar Arası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü
26 Haziran
 İşkence Görenlerle Dayanışma Günü

Birleşmiş Milletler (BM) “İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşme” 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. BM 1997 yılında bu günü “İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” olarak ilan etmiştir.

10 Temmuz
Dünya Hukuk Günü

10 Temmuz 1967 günü Cenevre’de ‘Hukuk Yoluyla Dünya Barışı’ konulu konferansta alınan kararla, 10 Temmuz tarihinin, Dünya Hukuk Günü olarak ilan edilesine karar verilmiştir. Türkiye’de dünya ile birlikte hukuk gününün kutlanması “Dışişleri Bakanlığının 23/6/1967 tarih ve 751.231- EMKY/2-307 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 5/7/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

24 Temmuz
24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte sansürün kaldırılmasına ithafen kutlanmaktadır. II. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte sansür de kaldırılmıştır. 24 Temmuz 1950 tarihinde ise Gazeteciler Cemiyeti 24 Temmuz’u Basın Bayramı ilan etmiştir.
9 Ağustos
Dünya Yerli Halklar Günü

Dünya Yerli Halklar Günü, 1982 yılında Cenevre’de toplanan Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Çalışma Grubu tarafından ilan edilmiştir. Yerel toplulukların ihtiyaçlarına yönelik farkındalığı artırmak amacını taşıyan çalışma, 9 Ağustos gününü ‘Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü’ ilan etmiştir. Uluslararası toplumda yerli halkların haklarını korumak için özel önlemler alınması yönünde adımlar atılmakta ve Birleşmiş Milletler bu çabaları desteklemektedir. 9 Ağustos, her yıl yeni bir tema ile kutlanmaktadır. Yerel diller en önemli temalardandır.

17-25 Ağustos
İbn-i Sînâ Haftası
30 Ağustos
Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü
2011 yılından bu yana 30 Ağustos tarihini, zorla kaybedilenlerin hatırasına saygı amacıyla Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü olarak anmaya başlamıştır.
30 Ağustos
Zafer Bayramı
1 Eylül
Dünya Barış Günü
8 Eylül
Dünya Okuma Günü
21 Eylül
Dünya Barış Günü
4 Ekim
Dünya Hayvanları Koruma Günü
11 Ekim
Uluslararası Kız Çocukları Günü
(Dünya Kız Çocukları Günü)
13 Ekim
Ankara’nın Başkent Oluşu
24 Ekim
Birleşmiş Milletler Günü
26 Ekim
Hasta Hakları Günü
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
1 Kasım
Türk Harflerinin Kabulü
2 Kasım
Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü
10 Kasım
Atatürk’ü Anma Günü
16 Kasım
UNESCO Günü
16 Kasım
Uluslararası Hoşgörü Günü
19 Kasım
Dünya Çocuk İstismarını Önleme Günü

Dünya Çocuk İstismarını Önleme Günü(World Day for the Prevention of Child Abuse), her yıl 19 Kasım tarihinde bir farkındalık günü olarak düzenlemektedir. Çocuklara yönelik istismarı önleme kültürü oluşturmayı hedeflemektedir. Bir sivil toplum kuruluşu olan Kadınlar Dünya Zirvesi Vakfı (WWSF-Women’s World Summit Foundation) 2000 yılında, 19 Kasım gününü ‘Dünya Çocuk İstismarı Önleme Günü’ olarak ilan etmiştir.

20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
20 Kasım
Dünya Felsefe Günü (Her yıl, kasım ayının üçüncü perşembe günü kutlanmaktadır)
20 Kasım
Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü
25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddeti Kınama GünüKadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü
2 Aralık
Köleliğin Yasaklanması Günü
3 Aralık
Dünya Engelliler Günü
5 Aralık
Kadın Hakları Günü
10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü
18 Aralık
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü (Dünya Göçmenler Günü)
20 Aralık
20 Aralık Uluslararası İnsani Dayanışma Günü
21 Aralık
Dünya Kooperatifçilik Günü

 

Bunu okudunuz mu?

Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği

Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği, 3 Aralık 2004 tarihinde kurulan, tüzüğü 11 …