Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » İfade Özgürlüğü Derneği

İfade Özgürlüğü Derneği

İfade Özgürlüğü Derneği(İFÖD), 2017 yılı Ağustos ayında, hukukçular, akademisyenler ve insan hakları alanında çalışan uzmanlar tarafından İstanbul’da kurulduğu açıklanan bir sivil toplum örgütüdür.

Türkiye’de ifade özgürlüğü, medya ve İnternet özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi derneğin temel hedefidir. İFÖD, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı ve diğer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ifade özgürlüğü hakkına yönelik ihlallerin önlenmesi ve sona erdirilmesi amacına odaklanmıştır.

Derneğin Faaliyet Alanları

  • Düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak
  • Bilgi edinme özgürlüğünü savunmak
  • Akademik özgürlükleri savunmak
  • Medya ve İnternet üzerinden sansürle mücadele
  • Fikir çeşitliliği ve muhalefet etme hakkını desteklemek
  • Kadınların ve çocukların düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını desteklemek
  • Bilgiye erişimi teşvik etmek
  • Hassas/savunmasız grupları nefret, tehdit ve ayrımcılıktan korumak

 

İnternet sansürleri, akademik özgürlük, basın özgürlüğü ve sanatsal ifade özgürlüğü bağlamında, hukuk sisteminde ifade özgürlüğünün geliştirilmesi ve arttırılması, ifade özgürlüğü davalarında hukuki destek sunulması, uzman görüş ve tematik raporlar hazırlanması amaçlanmaktadır. İzleme, araştırma ve programlar yoluyla kapasitenin arttırılması ve bilgiye erişim hakkının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak dernek etkinlikleri kapsamındadır.

Dernek Çalışmaları 

İfade Özgürlüğü Derneği, aralarında erişim engelleme uygulamalarını da içeren çok sayıda başvuruyu Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştır.

16 Ağustos 2021tarihinde EngelliWeb 2020 Raporu yayınlanmıştır. Rapor, Türkiye’de giderek artan İnternet sansürleri ve erişim engelleme uygulamaları hakkında 2020 yılı sonu itibarıyla değerlendirmeler içermektedir.

9 Ocak 2021 tarihinde, Tiktok’un Türkiye’nin sosyal medyaya ilişkin yeni kanununa uyma kararının, bu platformdaki ifade özgürlüğünü ciddi anlamda tehdit ettiği ve Türk hükümetine sansür rejimini genişletme imkânı tanıdığı, ARTICLE 19 ve İFÖD (İfade Özgürlüğü Derneği) tarafından açıklanmıştır. 

18 Aralık 2020  tarihinde, ARTICLE 19, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) bir açıklama yaparak, 16 Aralık 2020’de YouTube’un değiştirilen internet yasasına uymak için Türkiye’ye yerel bir temsilci ataması yapacağını bildirmesinin, şirketi Türkiye makamlarının içerik kaldırma ve erişim engelleme taleplerine maruz bırakacağını açıklamıştır. Bu durumun kaçınılmaz olarak keyfi sansürde bir artışa yol açacağı, bireylerin gizliliğini ve bilgiye erişim haklarını tehlikeye atacağı ve YouTube’un insan hakları ihlallerine dahil olmasına sebebiyet vereceği belirtilmiştir. 

02 Temmuz 2020 tarihinde, Türkiye’de İnternet ve sosyal medyanın tekrardan kısıtlanması tartışmaları devam ederken İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yayınlanan EngelliWeb 2019: Buz Dağının Görünmeyen Yüzü Raporu’nda Türkiye’den erişime engellenen web siteleri, haber, sosyal medya hesap ve içerikleri ile ilgili istatistiki veriler açıklanmıştır.

Dernek, 2 Temmuz 2019’da EngelliWeb 2018: Türkiye’den Erişime Engellenen Web Siteleri, Haber ve Sosyal Medya İçeriklerinin Analiz Raporu’nu yayınlamış, Türkiye’den erişime engellene web siteleri, haberler ve sosyal medya hesap ve içerikleri ile ilgili istatistiki verileri açıklamıştır.

 

İfade Özgürlüğü Derneği İletişim Adresleri

E-posta: iletisim@ifade.org.tr

Twitter: @ifadeorgtr & @engelliweb
Facebook: @ifadeorgtr
Instagram: @ifade.org.tr
YouTube: youtube.ifade.org.tr

Derneğin resmi adresi tüm araştırmalara rağmen bulunamamıştır. 

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin