Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » İnsan Hakları Gündemi Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği(Human Rights Agenda Association-İHGD), Türkiye’de ve uluslararası alanda insan hakları faaliyet, yürütmek üzere, 2003 yılında İzmir ilinde kurulmuştur. 2019 yılı itibari ile Yönetim Kurulu, Özlem Yılmaz (Başkan), Zahide Beydağ Tıraş Öneri (Genel Sekreter), Veli Acu (Sayman), Ruken Arslan (Üye) ve Dilancan Ateş(Üye)’ten oluşmaktadır.

Derneğin Kuruluş Amacı 

Demokrasi, insan hakları, ayrımcılık, azınlık hakları, mülteci hukuku, vicdani ret, işkence ve kötü muamele, adil yargılanma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü derneğin çalışma alanlarındandır.

İnsan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde bir değer olduğunu kabul eden İHGD, hakların ilerletilmesinin ancak sorunların kaynağına ilişkin gerçek bir kavrayışın geliştirilmesi ve somut çözüm önerilerinin uygun taktik ve stratejiler kullanılarak hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Her türlü şiddeti kategorik olarak reddeden İHGD, hak ihlallerinin temel failinin devletler olduğunun bilincinde olmakla birlikte, silahlı muhalif gruplar tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine de eşit derecede karşı durmaktadır. Failini ya da mağdurunu dikkate almaksızın tüm hak ihlallerini hedef alan İHGD, bağımsız ve tarafsız duruşuyla kamu vicdanını hak ihlallerine duyarlı kılacak, toplumun örnek alabileceği bir model oluşturmayı amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları ve Yöntemleri

  • İHGD tüm insan hakları kategorilerini kendi çalışma alanı içinde görmekle birlikte, dönemsel olarak belli haklar ve ihlaller üzerinde yoğunlaşacaktır.
  • İHGD, İşkence, İfade özgürlüğü v.d gibi Türkiye’nin kâdim insan hakları sorunlarının yanı sıra Azınlık hakları, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi Türkiye için nispeten yeni konuları da çalışma alanı içinde görmektedir.
  • Sorunları evrensel insan hakları değerleri açısından ele alıp kendi çözüm önerilerini içeren tematik raporlar hazırlayan İHGD, raporlarını Türkiye’nin tarafı bulunduğu uluslararası yapılara sunmanın yanı sıra, Türk hükümetleri nezrinde de lobi faaliyeti yürütecektir.
  • Türkiye’de mevcut insan hakları örgütleriyle yakın bir dayanışma içinde olan İHGD, gerek kendisinin kuracağı ve gerekse kurulmuş bulunan koalisyonlara katılmak suretiyle insan hakları aktivizminin güçlenmesi için diğer örgütlerle deneyim ve görüş alış verişi içinde olacaktır.
  • İHGD ürettiği taktik ve stratejileri gerek Türkiye’de gerekse başka ülkelerde faaliyet gösteren örgütlerle paylaşarak tecrübelerin ortaklaşmasını sağlayacaktır.
  • İHGD hazırlayacağı eğitim programlarıyla, insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki insan hakları savunucularının bilgi ve değerlendirmesine sunacaktır.

Genel merkezi Ankara’da olan derneğin İzmir ve Diyarbakır’da iki temsilciliği bulunmaktadır.

İnsan Hakları Gündemi Derneği İletişim
Alsancak Mah. 1456 Sokak Yaşar Apt.
No: 92/3 Konak / İZMİR
posta@rightsagenda.org
0552 343 63 30

Bunu okudunuz mu?

25 Ocak – Hukuk Takvimi

25 Ocak – Hukuk Takvimi 1579 Fransa, İspanya, Büyük Britanya, Savoya Dükalığı ve Hollanda arasında …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin