Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » İsrail Devleti Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı ve Kullanımı, Terörizm ve Diğer Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması

İsrail Devleti Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı ve Kullanımı, Terörizm ve Diğer Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması

İsrail Devleti Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı ve Kullanımı, Terörizm ve Diğer Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması; 3 Kasım 1994 tarihinde Kudüs’te imzalanmış , 15 Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İsrail Devleti Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı ve Kullanımı, Terörizm ve Diğer Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması

Bundan böyle Anlaşmaya Taraf olanlar diye anılacak olan İsrail Devleti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, iki ülke arasındaki mevcut dostlu k ilişkilerini göz önünde bulundurarak,

İkili anlaşmanın uyuşturucu maddelerin yasadışı kullanımının önlenmesindeki önemini bilerek,

198B tarihli BM Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı İle Mücadele Sözleşmesi ile 1972 Protokolü İle değiştirildiği gibi 1961 Narkotik Uyuşturucular Tek Sözleşmesi ve 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesini hatırlayarak,

Demokratik değerleri ve İnsan haklarını reddeden terörün devam etmesinden deri n endişe duyarak, Uyuşturucu madde, ve psikotrop maddelerin kaçakçılığı ile birlikte terör ve diğer ağır suçlarla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştirmek ve uygun kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini ve iletişim kanallarını güçlendirmek arzusuyla,

Böyle bir İşbirliğinin her İki Taraf için de karşılıklı avantajlarının bilincinde olarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır,

MADDE I

1. Taraflar birbirlerine,

a-1972 Uyuşturucu Protokolü İle değiştirildiği gibi 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Anlaşması’nda, 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi’nde sıralanan ve Anlaşmaya Taraf olan iki ülkenin ulusal kanunlarının tanıdığı yasadışı üretimde kullanılan maddelerin kaçakçılığının önlenmesi ve kovuşturulmasında,

b-Uyuşturucu müptelalarının tedavisi ve rehabilitasyonu ile birlikte uyuşturucu kullanımının kontrolünde, yardım edecekler ve İşbirliğinde bulunacaklardır.

2. Bu açıdan Anlaşmaya Taraf Olanlar;

-Uyuşturucular ve Psikotrop Maddelerin kullanımı ve kaçakçılığı ve bunlarla mücadele tarzları ile ilgili bilgi ve ayrıntıların mübadelesini yapmaya,

-Uyuşturucular ve Psikotrop Maddelerden meydana gelen kriminal faaliyetler ile birlikte bunların kullanımı ve kaçakçılığı ile ilgili engelleyici servislerin faaliyetlerini koordine etmeye,

-önleme, sağlık eğitimi, uyuşturucu kullananların tedavisi ve rehabilitasyonu , uyuşturucu maddelerin önlenmesi ve kullanım fenomenine yönelik mücadeleye ilişkin kurumsal yapılar, mevcut metodlar ve sosyal faaliyetler alanlarındaki çalışma ve araştırmalarını karşılıklı olarak geliştirmeye ve de bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya,

– Taraf oldukları adil yardımlaşma konulu uluslararası anlaşmalara uygun olarak el konulmuş narkotik maddelerin menşei ve tahlil raporları ile soruşturma belge örneklerini adli yardım konusunda resmi talep üzerine birbirlerine göndermeye ve bu konuda da karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaya,

-Uyuşturucu İle mücadele alanındaki eğitim çalışanları için toplantılar, konferanslar, seminerler ve kursla r tertiplemeye gayret edeceklerdir.

3. Anlaşmaya Taraf olanlar, gerektiğinde, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kaçakçılığı ile mücadelede işbirliğini geliştirme nazarıyla müzakereler için birbirlerinin ilgili makamlarının yetkililerini karşılıklı olarak davet edeceklerdir .

4. Anlaşmaya Taraf olanlar, bu maddenin uygulanmasından sorumlu olan yetkili makamlarını birbirlerine diplomatik kanallarla bildireceklerdir.

MADDE 2

Terörle mücadelede, Anlaşmaya Taraf olanla r halkın korunması amacıyla alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgi ve deneyimleri n mübadelesinde işbirliğinde bulunacaklardır.

Terör meselelerindeki işbirliği, ilgili birimler vasıtasıyla, Anlaşmaya Taraf olanların polis makamları tarafından gerçekleştirilecektir.

MADDE 3

Diğer ağır suç tipler i il e mücadele bakımından, Taraflar ulusal yasalarının izin verdiği ölçüde Polis yetkilileri arasında bilgi alışverişini sürdürmeye teşebbüs edeceklerdir .

MADDE 4

Bu Anlaşma dahilindeki işbirliği, bu Anlaşmanın kapsadığı alanlarda diğer Taraf ülkede yapılan uluslararası konferanslar veya toplantılar ve de yeni ulusa l kanunlar hakkındaki bilgi mübadelesini de kapsayacaktır.

MADDE 5

1. Bu Anlaşmanın kapsadığı alanlardaki İşbirliği, Adli Meselelerde Avrupa Karşılıklı Yardım Sözleşmesi ve Avrupa Suçluların İadesi Sözleşmesi ile birlikte iki ülkenin ulusal kanunlarına uygun olarak gerçekleştirilecek ve buna tabi olacaktır. Böyle bir işbirliğinin Tarafların ulusa l kanunlarına uygun olduğu boyutlarda ICPO/Interpol normlarına ve uygulamalarına uygun olmasına çalışılacaktır.

2. Ayrıca, uyuşturucu madde alanında işbirliği anlaşmasına Taraf olan her İki ülkenin de onayladığında 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Anlaşması, 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve 1988 tarihli BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Sözleşmesinin şartlarına ve ulusal yasalara uygun olarak yapılacaktır.

MADDE 6

Bu Anlaşmanın kapsadığı alanlardaki işbirliği çerçevesinde, Anlaşmaya Taraf olanların yetkili makamları arasında polis uzmanları mübadelesi yapılabilir.

MADDE 7

Taraflar, kriminal teknolojinin, kriminal araştırma metod ve vasıtalarının kullanımı ile ilgili deneyimlerini birbirine aktarmada ve suç İle mücadeleden sorumlu biri m yöneticileri arasında eğitim ve seminerler düzenlenmesi alanında İşbirliği yapacaklardır.

MADDE 8

Her İki Tarafın temsilcilerinden oluşan bir Türk-İsrail Ortak Komitesi kurulacaktır ye Anlaşmaya Taraf olanlardan birinin isteği üzerine gerektiğinde Ankara ve Kudüs’te münavebeli olarak bir araya geleceklerdir.

Komite, bu Anlaşmadaki faaliyetler i koordine etmekten sorumlu olacaktır ve ihtiyaç duyulduğunda bu Anlaşmanın yürütülmesinden sorumlu yetkili makamlarca gösterilen uzmanları da içine alabilecektir.

Taraflarda n hiçbiri diğerinin müsaadesini almadan bu ülke ile ilgili gizli bilgileri açıklamayacak ve üçüncü bir ülkeye İntikal ettirmeyeceklerdir.

MADDE 9

Bu Anlaşmanın yürütülmesi için olan prosedür düzenlemeleri üzerinde her iki Tarafın yetkili makamlarınca ortak olarak çalışılacaktır.

MADDE 10

Bu Anlaşmada belirtilen işbirliğinin yürütülmesinde, tarafların ulusal mevzuatına uygunluk esas alınacaktır.

MADDE 11

Bu Anlaşma bir yıl süreyle geçerli olacak ve Taraflardan birinin Anlaşmayı sona erdirme isteğini öteki Tarafa en az üç ay önceden diplomatik kanaldan yazılı olarak bildirmemesi durumunda birer yıllık sürelerle otomatik olarak yenilenecektir.

MADDE 12

Bu Anlaşma onay belgelerini n diplomatik kanaldan mübadelesinden otuz gün sonra yürürlüğe girecektir.

Bu Anlaşma Musevi Takviminin 5755’in 29 Heşvan gününe tekabül eden 3 Kasım 1994 tarihinde Kudüs’te İbranice, Türkçe ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak imzalanmıştır. Yorumlamadan doğan anlaşmazlıklarda İngilizce metin esas alınacaktır.

TÜRKİYE. CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİ ADINA

Prof. Dr. Tansu ÇİLLER

BAŞBAKAN

İSRAİL.-DEVLETİ HÜKÜMETİ ADINA
Yitzhak RABIN
BAŞBAKAN

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et