Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Fakülteleri » İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010 yılında Üniversite kuruluş kanunu ile birlikte kurulmuştur. Fakülte, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 80 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır. Ayrıca Sağlık Yönetimi ve Tıp Hukuku alanında müşterek yüksek lisans programları ve Özel Hukuk alanında tezli ve tezsiz olmak üzere hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde yüksek lisans programları açılmıştır.

Fakülte dekanı Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ’dur.

Fakülte; gözlem, araştırma ve muhakeme ve yargı yeteneği kazandırılmış, en azından bir yabancı dili iyi seviyede kullanabilen, sorun çözme yeteneğine sahip öncü beyinlerin yetiştirildiği, bilimsel kalitesi ve uluslararası olma özelliği ön plana çıkmış ve bütün alanlarda özgün bir hukuk fakültesi olma hedefi olduğunu ilan etmiştir. Üniversitenin araştırmacı yetiştirme hedefi ile paralel olarak, çok sayıda lisansüstü öğrenci alınması planlanmakta, fakültenin ağırlık noktasının lisansüstü öğretim programları olması hedeflenmektedir. Fakülteye İngilizce yüksek lisans programına öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır.

Şubat 2014’te Tıp Hukuku yüksek lisans programı açılmıştır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Merkez, Enstitü ve Yayınları 

Üniversitede Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde; Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi ve Karşılaştırmalı Özel Hukuk Birimi olmak üzere 2 araştırma merkezi kurulmuştur. Tıp Hukuku’na ilişkin ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar, etkinlikler ve projeler düzenlenmekte; bu alanda Türkiye’de yetişmekte olan ve akademik kariyer yapmakta olan araştırmacıların desteklenmekte; sağlık kuruluşlarındaki Tıp Hukuku’na ilişkin sorunların çözülmesine yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. Karşılaştırmalı Özel Hukuk Araştırmaları Birimi, Özel Hukuk’un  en güncel konularını çalışma alanı olarak hedeflemekte; Borçlar Hukuku; Eski Vakıflar Hukuku, Aile Hukuku ve Ailenin Korunması, Çocuk Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku ve Eşya Hukuku’nun Yeni Enstrümanları, Fikri Mülkiyet Hukuku, CISG, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku, WTO, Çevre Hukuku. Birimimiz, Özel Hukuk’un güncel alanlarında gelişmeleri yakından takip ederek, bu alanlarda bilimsel çalışmalar yapmayı ve etkinlikler düzenlenmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitenin ilk süreli yayını olma özelliğini taşıyan hakemli Tıp Hukuku dergisi 2012 Nisan ayında yayın hayatına başlamış ve altı ayda bir çıkarılmaktadır. Dergi aynı zamanda Türkiye’de alanında bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Türkiye’de hukuk alanında ilk uzmanlık dergisi olan ve 1998 yılından beri çıkarılan “Kamu Hukuku Arşivi” (KHukA) dergisi, Fakülte tarafından çıkarılmaya başlanmıştır. Üniversite ile Adalet Yayınevi‘nin işbirliğiyle YÖK kriterlerine uygun olarak hazırlanan dergi, yılda iki kez çıkarılmaktadır. Bu Derginin tüm sayıları dijital ortama aktarılarak Fakülte web sayfasında ilgililerin paylaşımına sunulmuştur. Hukuk Fakültesi tarafından yılda iki kere yayınlanan Medeniyet Law Review Dergisi’nin ilk sayısı 2016 Kasım ayında çıkmıştır. Dergi Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca olmak üzere beş dilde yayın yapan ilk hakemli hukuk dergisi olarak yayın hayatına başlamıştır.

Fakülte, Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği’ne üye olmuştur. Ukrayna Ostroh Üniversitesi ile Eğitim İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Malezya Malaya Üniversitesi ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimi yapılması, yılda bir olmak üzere Türkiye-Malezya Hukuk Günleri düzenlenmesi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Buenos Aires Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sao Paolo Escola De Direito ile işbirliği görüşmeleri yapılmıştır.

Fakülte, Adalet Bakanlığı tarafından eğitim vermeye yetkilendirilmiş, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Programı Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi eliyle yürütülmüştür.

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin