Ana Sayfa » Hukuk tarihi » İzmir Barosu
İzmir Baro Başkanı Av.Özkan YÜCEL

İzmir Barosu

İzmir Barosu’nun kuruluş tarihine ilişkin verilerin önemli bir kısmı, İzmir Barosunun ilk başkanı Avukat Bekir Behlül Bey ile yakından ilgilidir. Bekir Behlül Bey 1856’da doğmuş, 1879’da ilk “teşkilatı adliyede” mahkeme katipliğine tayin edilmiş, 1892’de İstanbul Hukuk Fakültesi‘nden mezun olup “birinci sınıf dava vekilliği ruhsatnamesi” alarak İzmir’de avukatlığa başlamış, 1935 yılına kadar 57 yıl meslek hayatını sürdürmüştür.  Behlül bey, 1908 yılından sonra beş defa İzmir Barosu Başkanı seçilmiştir, baronun kuruluşunun sembolü olmuş ve II. Meşrutiyet ile birlikte baronun oluşumunu sağlamıştır.

Muhamat Kanunu ile, Avukatların meslek örgütü niteliğindeki “Baro” ilk kez 1924 yılında kurulmuştur. Ancak anılan kanunun kabulü ve baroların kurulmasından önce de avukatlar “Dava Vekilleri Cemiyeti” adı altında örgütlenmişlerdir.Baroların avukatlık meslek örgütü niteliğinde üstlendiği rol bu dernekler eliyle yürütülmüştür.

Bekir-Behlül-İzmir Barosu İlk Başkanı

İzmir Barosu Dergisi’nin Temmuz 1935 tarihli ilk sayısında Muhammat Kanunu‘nun yayınlanmasından önce İzmir’de “Dava Vekilleri Cemiyeti”‘nin kurulu bulunduğu ve bu cemiyette Baro Sicil Kütüğü’nün 29. sırasında yazılı Avukat İsmail Sıtkı Erboy’un reislik yaptığı yazılıdır. İzmir Barosu’nun kuruluş tarihi 1922 yılı olarak kabul edilmiştir. Kuruluş tarihi baroların kuruluşuna ilişkin 1924 tarihli Muhamat Kanunu’ndan öncedir ve İzmir’in 1922 yılında düşman işgalinden kurtarılması ile ilgilidir. Oysa Bekir Behlül Bey’in yaşamını içeren yukarıdaki yazılarda kendisinin İzmir’in işgalinden sonra tutuklanarak sürgüne gönderildiği Yunanistan’dan Kurtuluş Savaşı’nın bitmesi ile birlikte geri dönüp “beşinci kez birinci reisliğe seçildiği” yer almaktadır. Açıklanan nedenlerle, İzmir Barosu’nun kuruluş tarihinin, II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 yılı olarak düzeltilmesine, İzmir Barosu ambleminde yer alan kuruluş tarihinin 1908 yılı olarak yazılmasına, İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 14.09.1999 tarih ve 46 sayılı toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir.

İzmir Baro Başkanı Av.Özkan YÜCEL

İzmir Barosu’nun kuruluşundan bugüne başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri listesi :

1908-1923 İzmir Barosu Başkanı: Av. Bekir Behlül
1923-1925 İzmir Barosu Başkanı:Av. İbni Hazım Ferit
1925-1933 İzmir Barosu Başkanı:Av. M. Nuri Devres
1933-1939 Baro Başkanı:Av. Münir Birsel
1939-1952 Baro Başkanı:Av. Nuri Fettah Esen
1952-1962 Baro Başkanı:Av. Hulusi Naci Selek
1962-1968 Baro Başkanı:Av. Necdet Öklem

Yönetim Kurulu: Av. H. Enver Arslanalp, Av. Haluk Baykent, Av. Hayrettin Öngünşen, Av. Cengiz İlhan, Av. Muammer Eriş, Av. Tuğrul Tamer, Av. Enver Ege, Av. Talat Ulusoy, Av. Orhan Nurhat

1968-1970 Baro Başkanı: . H. Enver Arslanalp

Yönetim Kurulu:Av. Hasan Basri Güder, Av. Coşkun Özhan, Av. Mitat Tuncel, Av. Orhan Kuntalp, Av. Süha Çilingiroğlu, Av. Samim Ertemer, Av. Beliğ Moralı, Av. Feridun Manastır, Av. Julide Yumlu, Av. Nurhan Artemiz

1970-1972 Baro Başkanı: Av. M. İskender Özturanlı

Yönetim Kurulu: Av. Hasan Basri Güder, Av. Erdoğan Keser, Av. Emin Akyürekli, Av. İlhan Ege, Av. Talat Ulusoy, Av. Fethi Canyaman, Av. Ali Bodur, Av. Melike Kızılpor, Av. Feridun Manastır, Av. İbrahim Ayuz

1972-1974 Baro Başkanı: Av. M. İskender Özturanlı

Yönetim Kurulu: Av. Hasan Basri Güder, Av. M. Muhittin Oktay, Av. Emin Akyürekli, Av. Melike Kızılpor, , Av. İbrahim Ayuz, Av. Güneş Atabay, Av. Orhan Kuntalp, Av. Ayten Baskın, Av. Adnan Uras

1974-1976 Baro Başkanı: Av. Cengiz İlhan

Yönetim Kurulu: Av. Süha Çilingiroğlu, Av. Aydın Türkay, Av. İrfan Özbek, Av. Özer Eraksoy, Av. Nuran Yuluğ, Av. Erdoğan Keser, Av. Baykut Aktan, Av. Güneş Atabay, Av. Altan Ülger, Av. Muhsin Ergazi

1976-1978 Baro Başkanı: Av. Cengiz İlhan

Yönetim Kurulu:  Süha Çilingiroğlu, Av. Aydın Türkay, Av. Muhsin Ergazi, Av. Nuran Yuluğ, Av. Güneş Atabay, Av. Altan Ülger, Av. Gönül Sabuncu, Emin Akyürekli, Av. Baykut Aktan

1978-1980 Baro Başkanı: Av. Hasan Basri Güder

Yönetim Kurulu:Av. Muhsin Egazi, Av. İlhan Sipahi, Av. Ahmet Şahin, Av. Ayten Baskın, Av. H. Pulat Gago, Av. Doğan Evrim, Av. Emin Akyürekli, Av. Galip Güner Us, Av. Erkan Kolatan, Av. Nevzat Algan

1981-1983 Baro Başkanı: Av. Güney Dinç

Yönetim Kurulu:Av. Erkan Kolatan, Av. Fehma Akşar, Av. Nevzat Algan, Av. Mustafa Yaşar, Av. Ahmet Yılmaz, Av. Kasım Sönmez, Av. Enis Dinçeroğlu, Av. Metin Cengiz, Av. Olgun Balkanlı, Av. Münir Erçeltik

1983-1985 Baro Başkanı: Av. Güneş Atabay

Yönetim Kurulu:Av. Metin Cengiz, Av. Bülent Baratalı, Av. Erol Özcan, Av. Muhsin Ergazi, Av. Ayten Baskın, Av. Ozan Talu, Av. Adnan Taşar, Av Esen Yücel, Av. Cemal Erdem, Av. Volkan Alposkay

1985-1988 Baro Başkanı: Av.Güneş Atabay

Yönetim Kurulu:Av. Cemal Erdem, Av. Erol Özcan, Av. Volkan Alposkay, Av. Sabri Kurt, Av. Nedim Aksoy, Av. Esen Yücel, Av. Taner Ünlü, Av. Hüseyin Erden, Av. İbrahim Bahçıvancılar, Av. Zehra Çelimli

1988-1990 Baro Başkanı: Sabri Kurt

Yönetim Kurulu:Av. Volkan Alposkay, Av. İbrahim Arzuk, Av. Zehra Çelimli, Av. Mehmet Sürücü, Av. M. Ali Büyükkayıkçı, Av. Vecdet Güleç, Av. Senih Özay, Av. A. Latif Küey, Av. Hasan Süzek, Av. Murat Yıldırım, Av. Mehmet Nur Terzi

1990-1992 Baro Başkanı: Av. Sabri Kurt

Yönetim Kurulu:Av. Sibel Ünlü, Av. Murat Yıldırım, Av. M. Ali Büyükkayıkçı, Av. Mehmet Sürücü, Av. A. Latif Küey, Av. Çetin Turan, Av. H. Bumin Anal, Av. M. Nur Terzi, Av. Ümit Aydil, Av. Hafize Çobanoğlu

1992-1994 Baro Başkanı: Av. Volkan Alposkay

Yönetim Kurulu:Av. Sibel Ünlü, Av. Çetin Turan, Av. H. Bumin Anal, Av. Burhan Güneş, Av. Cafer Özkan, Av. Hafize Çobanoğlu, Av. Bilge Özer, Av. Figen Koç, Av. Ahmet Aksüt, Av. Ümit Aydil

1994-1996 Baro Başkanı: Av. Kasım Sönmez

Yönetim Kurulu:Av. Cafer Özkan, Av. Hüseyin Özgür, Av. İbrahim Bahçıvancılar, Av. Nevzat Erdemir, Av. Mustafa Ufacık, Av. Bahattin Özcan Acar, Av. Eyüp Karaçoban, Av. Tufan Konuk, Av. Zeynep Şişli, Av. Emin Özmen

1996-1998 Baro Başkanı: Av. Çetin Turan

Yönetim Kurulu:Av. Hüseyin Özgür, Av. Uğur Kalelioğlu, Av. Eyüp Karaçoban, Av. Bahattin Özcan Acar, Av. Behçet Akal, Av. Tufan Konuk, Av. Ahmet Okyay, Av. Hasan Yalçın, Av. Sevil Altun, Av. Arzu Üstün

1998-2000 Baro Başkanı: Av. Çetin Turan

Yönetim Kurulu:Ahmet Okyay, Av. Hilal Küey, Av. Ahmet Dokucu, Av. Kemal Yazgan, Av. Murat Dinçer, Av. Kurtuluş Binici, Av. Ayşen Erdoğan, Av. A. Hamdi Yıldırım, Av. Mehrigül Keleş, Av. A. Ali Cangı

2000-2002 Baro Başkanı: Av. Noyan Özkan

Yönetim Kurulu: Av. Kurtuluş Binici, Av. İsmail Hanoğlu, Av. Nedim Değirmenci, Av. Ayşen Erdoğan, Av. Ahmet Çolakoğlu, Av. Nilgün Tortop, Av. Mine Öztürk, Av. Z. Beydağ Tıraş Öneri, Av. Ercan Demir, Av. A. Ali Cangı

2002-2004 Baro Başkanı: Av. Bahattin Özcan Acar

Yönetim Kurulu: Av. İsmail Hanoğlu, Av. Ahmet Hamdi Yıldırım, Av. İsmail Altun, Av. İsmail Altun, Av. Nerima Aksoy, Av. Turan Avcıoğlu, Av. Betül Duran, Av. Nalan Erkem, Av. Hasan Yalçın, Av. Özlem Yılmaz, Av. Fahrettin Filiz

2004-2006 Baro Başkanı: Av. Nevzat Erdemir

Yönetim Kurulu:Av. Osman Çallı, Av. İrfan Koçana, Av. Özdemir Sökmen, Av. Fahri Coşkun, Av. Ferda Kardelen, Av. Nurten Çavuşoğlu, Av. Aytül Üstündağ, Av. Erdem Gümüş, Av. Hasan Bülent Güvençalan, Av. Mehmet Kozan

2006-2008 Baro Başkanı: Av. Nevzat Erdemir

Yönetim Kurulu: Av. Ferda Kardelen, Av. İrfan Koçana, Av. Özdemir Sökmen, Av. Abdülkadir Ön, Av. Muhittin Üstündağ, Av. Günhan Baydoğan, Av. Lale Özberk, Av. Atilla Ertekin, Av. Mehmet Kozan, Av. Pınar Tatlı

2008-2010 Baro Başkanı: Av. Özdemir Sökmen

Yönetim Kurulu: Av. Aydın Özcan, Av. A. Şakir Uzun, Av. Atalay  Aksay, Av. Hasan Bülent Güvençalan, Av. Nurten Çavuşoğlu, Av. Murat Talat Ünlü, Av. Murat Fatih Ülkü, Av.Erdoğan Öztürker, Av. Erdoğan Özer

2010-2012 Baro Başkanı: Av. Sema Pekdaş

Yönetim Kurulu:Av. Ercan Demir, Av. Mahmut Dikmen, Av. Sefa Yılmaz, Av. A. Haşim Öztürk, Av. Alper Tunga Arslan, Av. Dilek Demir, Av. Halil Dönmez, Av. Meriç Kaptan, Av. Özkan Yücel

Bunu okudunuz mu?

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı, 5 Kasım 1992 tarihinde Strazburg’da imzaya açılmış ve şartın …