Ana Sayfa » Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi » Jurisprudence- Jurisprudent

Jurisprudence- Jurisprudent

Jurisprudence ve Jurisprudent kavramları Roma Hukukunda günümüze gelen terimlerdir. Hukukun hukukun teorik olarak incelenmesi ve yasa çalışmalarının yapılması, hukuk sisteminin inşası, hukuk kurumlarının kurulması ve hukukun toplumdaki rolünün belirlenmesi Jurisprudent olarak anılan kişilerin çabası ile gerçekleşmiştir. Romalı hukukçular, hukuki sorunları ve olaylar derinlemesine incelemekte, bunları belli bir metodoloji çerçevesinde yorumlayarak hayatın karmaşık olaylarına uyabilecek hukuk kurallarını, hakkaniyet ve adalet duygularından da esinlenerek kodifikasyona tabi tutmuşlardır. Ulaşılan çözüm yolları açık bir şekilde yazılmış ve ilan edilmiştir. Bu hukuki çabayı gösterenlere Jurisprudent, ulaşılan hukuki çözümlere ise Jurisprudence denilmiştir. 

Roma Hukuku ile Medeni Hukuk arasında kuvvetli bağlar bulunmaktadır. Bu iki hukuk arasında köprüler kurabilecek ve yabancı bir sistem olarak görülen Roma hukukuna kapılar açmak çağdaş hukukçular için zorunluluktur.

Kavramın Anlamları

Kıta Avrupası ve Anglo Sakson Hukukunda jurisprudence kavramı çok değişik anlamlara gelmektedir. 
1.felsefe, bilim ve yoruma dayalı hukuk ve kararların incelenmesi,
2.hakların poizitf şekilde incelenmesini sağlayan bilim dalı,
3.hukuk bilimi veya beceri, kanunların oluşması,
4.hukuk felsefesi veya yasa ve hukuk bakımından ilkelerin oluşturulması,
5.yasal gerçekler çerçevesinde hukuk mesleğine ilişkin usuller ve çalışma prensipleri,
6.adaletin gereken şekilde uygulanmasına yönelik bir devlet veya toplum içinde oluşturulan kanun, örf ve haklar hakkında oluşturulan içtihat,
7. hakimlerin karar vermesine rehberlik edecek olan yasal kurallar ve dayandığı ilke ve araçlar,
8. mahkeme kararlarının bilim veya hukuk felsefesi açısından yorumlanması
9. bilim veya hukuk felsefesi

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Hukuk ve Demokrasi Günleri

Hukuk ve Demokrasi Günleri Tarih Özel ve Önemli Günler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 16 …