Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles–WEPs) 
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles–WEPs) 

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles–WEPs) 

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles–WEPs) , kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmeleri için kadınların güçlenmesini hedefleyen girişimdir.

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunmaktadır.

Şirket politikalarında ve faaliyetlerinde şeffaflığın ve kapsayıcılığın arttırılması için sonuç getirecek teknikleri, araçları ve uygulamaları öngören Kadının Güçlenmesi Prensipleri, uzun soluklu ve çok paydaşlı uluslararası istişare sürecinin sonucunda, işletmelerin mevcut uygulamalarını, performans göstergelerini ve raporlama pratiklerini inceleyip analiz etmelerini sağlayacak bir cinsiyet merceği geliştirilmiştir.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye açıkça taahhüt vermelerini istemektedir.

CEO Destek Beyanını imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koymaktadırlar.

1. Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması 
2. Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi
 
3. Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması 
4. Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkanlarıyla Desteklenmesi
5. Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması 
6. Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi 
7. Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması
Bu prensipler şirketlere; iş yerinde, piyasada ve toplumda kadınların güçlenmesi konusunda rehberlik sağlayacak basit kural ve öneriler sunmaktadır.
Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu

Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu; Global Compact Türkiye, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) desteğiyle 2014 yılında kurulmuştur. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) koordinasyonunda faaliyet gösteren Grup, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında belirlenen 7 maddeden oluşan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) ülke çapında yayılımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca şirketlerin bu prensipleri uygulamaya geçirmesi için iyi örneklerin paylaşıldığı bir özel sektör platformu olarak görev yapmaktadır.

Global Compact Türkiye “Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu”

Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, Global Compact imzacı firmaları ve Türkiye genelinde farklı sektörlerden olmak üzere iş yerlerinde bu prensipleri uygulamayı taahhüt eden 150’den fazla WEPs imzacısı ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinden oluşmaktadır.  Çalışma grubu özel sektör temsilcileri, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışarak, Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliği sorunlarına işaret eder, çözüm önerileri geliştirir ve iyi uygulamalarının yayılması için çaba sarf eder.

Stratejik Yaklaşımı

Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları yapan farklı şirketleri bir araya getirerek fikir alışverişini sağlayan ve şirketlerin çalışmalarına destek veren bir platform olmayı hedeflemektedir. Çalışma grubu, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık artırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde konferans ve seminerler düzenlemektedir. Bu stratejik hedef doğrultusunda Türkiye’deki ilgili kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör cinsiyet eşitliği platformları ile sürekli işbirliği içindedir.

Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, Global Compact Türkiye’nin diğer çalışma gruplarına göre daha farklı bir organizasyon yapısına sahiptir. Grup; teknik komite, WEPs sözcüsü, iletişim ekibi, içerik ekibi ve destek/mentörlük ekiplerinden oluşmaktadır. Teknik komite, grubun karar alıcı mekanizması olmakla beraber ülke genelinde farkındalık çalışmaları yapar. WEPs sözcüsü, WEPs’in bilinirliğini artırmak adına iş dünyasında sözcülük rolünü üstlenmiştir. WEPs İş Dünyası Sözcüsü, SUTEKS Group Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger’dir.  İletişim ekibi, Global Compact Türkiye’nin iletişim stratejisi ile eşgüdümlü olarak iletişim stratejileri oluşturur. İçerik ekibi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda içerikler geliştirir. Destek/mentörlük ekibi ise WEPs imzacılarına prensiplerin uygulanması konusunda rehberlik yapar.

Bu çalışma grubuna bağlı çalışmak üzere Bursa’da pilot bir uygulama olarak Bursa Kadının Güçlenmesi Çalışma Platformu adıyla 2016 Kasım ayında bu gruba bağlı olarak çalışacak bir alt platform kurulmuştur. Platformun çalışma ilkeleri ve çalışma şekli ile ilgili stratejiler oluşturulmuştur. Bu doğrultuda pilot olarak Bursa’da uygulanan bu çalışma bir yıl sonra tekrar gözden geçirilecektir.  Sistem başarılı olduğu taktirde diğer illerde de kontrollü bir şekilde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

UN Global Compact’ın 10 İlkesi

UN Global Compact, şirketleri sorumluluk sahibi bir biçimde faaliyet göstermeye ve toplumu desteklemeye teşvik eden bir girişimdir. Bu doğrultuda UN Global Compact, şirketlerin sadece mali kaynaklarına değil, aynı zamanda insanlara, toplumlara ve gezegene değer katmalarını sağlamaya gayret gösterir. UN Global Compact, 145 ülkede 12,000 imzacısı ile dünyanın en geniş gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik girişimi niteliğini taşımaktadır.

İnsan Hakları 

     İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

     İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları 

     İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

     İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

     İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

     İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre 

     İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

     İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

     İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

     İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşma

Bunu okudunuz mu?

Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği

Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği, 3 Aralık 2004 tarihinde kurulan, tüzüğü 11 …