Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun adıyla 5176 sayılı ve 25.05.2004 tarihli kanun olarak çıkarılmıştır.   MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere   Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, … Okumaya devam et Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu