Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Kan Davaları – Sosyal Antropolojik Yaklaşım

Kan Davaları – Sosyal Antropolojik Yaklaşım

Kan Davaları – Sosyal Antropolojik Yaklaşım, isimli eser, Doç. Dr. Mahmut Tezcan tarafından 1981 yılında kaleme alınmış ve İstanbul Üniversitesi Yayınları tarafından okuyucu ile buluşturulmuştur. 

Kan Davaları – Sosyal Antropolojik Yaklaşım / Doç. Dr. Mahmut Tezcan

SUNUŞ

Elinizdeki yapıt, Eğitim Fakültesi, Eğitim Sosyolojisi Kürsüsü Asistanlarından Sayın Mahmut Tezcan’ın aynı fakültenin 1969-1970 öğrenim yılı Lisans-Üstü Programındaki “Köy Sosyolojisi Açısından Halk Eğitimi ve Toplum Kalkınması” konulu dersimiz için hazırladığı seminer ödevidir.’ Kan dâvası olayı özellikle köylerimizdeki toplumsal, ekonomik ve eğitsel sorunların kör düğüm olduğu bir noktadır. Konuyla ilgili araştırmalar yok denecek kadar azdır. Daha doğrusu, öteki araştırmalarda yan konu olarak ele alınabildiği ölçüde incelenmektedir. Bu arada konu, edebî bazı yapıtlarda da işlenmiştir. Toplumsal değişme, özellikle, kentleşme süreci içinde kan dâvâsı olayı yeni eğitsel, ekonomik ve toplumsal boyutlar kazanmaktadır.

Yazar, konuyla ilgili kaynakları derinlemesine taramış, mülâkat tekniklerinden de yararlanarak konuyla ilgili örnek olayları derlemiştir. Bir Lisans-Üstü seminerinin genişlik ve akademik düzeyini aşan ciddî bir emek ürünü olan bu yapıt, kuşkusuz, ileride girişilmesi gerekli alan araştırmalarıyla tamamlanmak zorundadır.

Yapıt, bu tür alan araştırmaları için ön hazırlık niteliğindedir. Alan araştırmaları, olayın nedenlerinden hangisinin ağır bastığım ortaya çıkarabilir, böylece köy sorunlarımıza bazı çözüm yolları getirebilir. Bu nedenle, yazardan alan araştırmaları da bekleyerek bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim.

30.11.1971
Doç. Dr. Cevat Geray
Eğitim Sosyolojisi Kürsüsü öğretim Üyesi

YAZAR MAHMUT TEZCAN’IN KİTABA YAZDIĞI ÖNSÖZ

Kan gütme olayları, Ülkemizde şimdiye değin sosyolojik ve kriminolojik yönleriyle ele alınmış bir konu değildir. Konu, esas olarak hukukçular tarafından ele alınmış olmakla birlikte yine de hukuksal yönden bir kaç makale konusu olmaktan öteye gidememiştir. Olayın toplumsal yönleri ile ilgili olarak bir iki makale yayınlanmıştır. Ayrıca çeşitli toplumsal araştırmalarda konuya çok kısa olarak değinilmiştir. Biz kendi araştırmamızın verileri dışında. bu kaynaklardan da yararlandık.

Olayın ülkemizde toplumsal bir sorun olarak varlığı gün geçtikçe önemini arttırmaktadır. Bu bakımdan her yönden bilinmesinde yarar vardır. Özellikle olayların temel nedenlerinin bilinmesi önlemler alınmasında kolaylıklar sağlayacaktır. Olay, tüm halkımızı ilgilendirdiği gibi, özellikle yönetimsel ve hukuksal sorumluluk taşıyan kimseleri de yakından ilgilendirmektedir.

Araştırmamız, konunun toplumsal yönden bütün boyutlarıyla ele alınmasında bir. başlangıç niteliğindedir. Bu bakımdan, ilerde bu konu ile ilgili olarak yurt ölçüsünde yapılacak geniş çaptaki toplumsal araştırmalara bir ışık tutabilirsek kendimizi mutlu sayacağız. Esasen bu monografinin amacı da budur.

Araştırmanın tümünü gözden geçiren, bütün aşamalarında gerek yakın ilgi, gerekse kaynak bakımından yardımlarını esirgemeyen

Fakültemiz Eğitim Sosyolojisi Kürsüsü öğretim üyelerinden hocam Doç. Dr. Cevat GERAY’a çok teşekkür ederim. Araştırmanın bu duruma gelmesinden kendisinin teşvik ve emeği çoktur.

Yine, Fakültemiz “Çocuk Suçluluğu” dersi asistanı arkadaşım Dr. Esin Konanç’tan da olayın özellikle hukuksal yönleriyle ilgili bölümünde gerek görüş ve gerekse kaynakların sağlanması bakımından oldukça yararlandım. Kendisine de ayrıca teşekkür ederim.

10.11.1971 – Ankara

Doç. Dr. Mahmut Tezcan

Bunu okudunuz mu?

49’lar Davası

49’lar Davası, İleri Yurt gazetesini çıkaran Musa Anter, Canip Yıldırım ve Yusuf Azizoğlu’nun yayımladığı Kürtçe …