Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Kanunların Ruhu Üzerine -De L’esprit Des Lois

Kanunların Ruhu Üzerine -De L’esprit Des Lois

Kanunların Ruhu Üzerine-De L’esprit Des Lois, isimli eser Aydınlanma Dönemi yazarlarından Montesquieu tarafından 1748 yılında yirmi yıllık bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır.

Kitaba yönelik yoğun eleştiriler üzerine 1750 yılında kitabın savunmasını yazmış ancak Katolik Kilisesi 1751 yılında kitabı yasaklamıştır.

Eser, dünyadaki bütün halkların kanunlarını, geleneklerini, usullerini ele almış; her bir topluma en uygun yönetim şeklini ve kanunları saptamış, soyut ve somut gerekçelerini açıklamıştır.

Kuvvetler ayrılığı, yönetim şekilleri, monarşi, cumhuriyet, istibdat, kanunların yönetim şekilleriyle ilişkisi, şekli, prensipleri, siyasi ve medeni özgürlükler, iklim, ticaret ve dinin; toplumlarla, özgürlükle, yönetim şekilleriyle ve kanunlarla ilişkisi kitapta öne çıkan konulardandır.

Kanunların Ruhu, Seçkin Yayınlarından da basılmıştır.

Kanunların Ruhu Üzerine isimli eser,Türkçeye ilk kez Kanunların Ruhu’nun Savunması ile birlikte Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi ile çevrilerek yayınlanmıştır.

Eseri Orijinal baskısı

Eserin Siyasal Gelişmelere Etkisi

Modern demokrasilerde, devlet yapısı, siyaset ve hukuk sistemlerinin anlaşılmasında Kanunların Ruhu temel başvuru kitabı olarak kabul görmektedir.

Demokrasilerde kuvvetler ayırımı, sivil özgürlükler, kadınların toplumsal rolünün genişletilmesi, köleliğin yasaklanması gibi tüm modern kavramların temeli bu eserde bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin kurucuları ve Bağımsızlık Bildirgesi‘nin yazarı Jefferson, Washington ve diğerleri bu kitaba defalarca referans vermiş; Rus imparatoriçesi Katarina ve diğer devlet adamları bu kitabı rehber edinmişlerdir.

Eser, politik ve sosyal olaylarla ilgilenen araştırmacıların, öğrencilerin, siyaset ve devlet adamlarının en değerli kaynağı olmaya devam etmektedir.

Montesquieu

Suçlar ve Cezaları isimli eserin yazarı olan Cesar Beccaria, Kanunların Ruhu hakkında şöyle demiştir:

“Ey büyük Montesquieu! Senin gökyüzündeki ruhunu kutsamaktan ötürü şeref kazanırsam, ne mutlu bana!  Ya siz, ey aklın, gerçeğin sessiz ve kimseyle konuşup görüşmeyen bekçileri! Size de sevinç ve mutluluk verebilirsem, ne mutlu olurdum! İnsanlık savunucularının sesini duyurmakta etken olan istek ve heyecanı, duyarlı ruhlara üfleyebilsem dünyalar benim olurdu!

İnsanlığın kutsal haklarını savunan ve yenilmez gerçeğin tarafını tutarak, sesimi yükseltmekle, zulmün ve bazen de aynı derecede tiksinç bilgisizliğin pençesinde çırpınan kara yazgılı kurbanlardan birkaçını çekip kurtarabilirsem; bunlardan sadece bir tek günahsızın duaları ve döktüğü sevinç gözyaşları bile, bütün diğer insanların haksız suçlamalarına ve acı hakaretlerine karşı beni yatıştırır ve avuturdu!

Eserin Konu Başlıkları
Genel Olarak Kanunlar Üzerine
Doğrudan Doğruya Hükümetin Niteliğinden Doğan Kanunlar Üzerine
Üç Hükümet Şeklinin İlkeleri Üzerine
Eğitim Kanunlarının Hükümetin İlkelerine Bağlı Olması Üzerine
Kanun Yapıcının Çıkardığı Kanunların Hükümetin İlkelerine Uygun Düşmesi Gerektiği Üzerine
Medeni Kanunlarla Ceza Kanunlarının Sadeliği ile İlgili Olarak Çeşitli Hükümet Şekillerindeki İlkelerin Sonuçları, Yargılama Şekilleri ve Cezaların Tayini
İsrafı Önleyen Kanunlardan Başka Lüksle ve Kadınların Durumuyla İlgili Olarak Üç Hükümetteki Çeşitli İlkelerin Sonuçları Üzerine
Üç Hükümet Şeklinde İlkelerin Bozulması Üzerine
Savunma Gücüyle İlgili Kanunlar Üzerine
Saldırıcı Kuvvetle İlgili Kanunlar Üzerine
Anayasayla İlgili Olarak Siyasi Hürriyeti Meydana Getiren Kanunlar Üzerine
Vatandaşla İlgili Olarak Siyası Hürriyeti Meydana Getiren Kanunlar
Vergilerin Tahsili ile Devlet Gelirinin Çokluğunun Hürriyetle Olan İlgisi Üzerine
Kanunların İklimin Niteliğiyle Olan İlgisi Üzerine
Medeni Kölelik Kanunlarının İklimin Niteliğiyle Nasıl Bir İlgisi Olabilir
Aileye Bağlı Kölelik Üzerine Çıkarılmış Kanunlar, İklimin Niteliğiyle Ne Dereceye Kadar İlgilidir?
Siyasi Kölelik Kanunlarının İklimin Niteliği ile Bir İlgisi Vardır
Kanunların, Arazinin Bünyesiyle Olan İlgisi Üzerine
Bir Milletin Genel Ruh Haletini, Ahlakını ve Davranışlarını Meydana Getiren İlkelerle İlgisi Bakımından Kanunlar Üzerine
Yapısı ve Özellikleri Bakımından Ticaretin Kanunlarla Olan İlgisi Üzerine
Dünyadaki Değişiklikleri Gözönünde Bulundurmak Şartıyla Ticaret ve Ticaretle İlgili Kanunlar Üzerine
Para Kullanılmasıyla İlgili Kanunlar Üzerine
Kanunların Nüfus Sayısıyla Olan İlgileri Üzerine
Her Ülkede Kurulu Dinin Gerek Uygulanmasıyla, Gerek Doğmalarıyla İlgili Kanunlar Üzerine
Çeşitli Ülkelerde Dinin Yerleşmesiyle İlgili Kanunlar Üzerine; Bu Dinin Dış Koruması Nasıl Olmalıdır
Kanunların Tüzüğe Bağladıkları Konuların Niteliğiyle Olan İlgisi Üzerine
Tek Konu Romalılarda Veraset Hakkındaki Kanunların Kaynağı ve Bu Kanunların Uğradığı Değişiklikler Üzerine
Fransız Medeni Kanunlarının Kaynağı ve Bu Kanunların Uğradığı Değişiklikler Üzerine
Kanun Yapmak Usulü Üzerine
Saltanat İdaresinin Kuruluşuyla Olan İlgisi Bakımından Frankların Derebeylik Kanunları Kuramı Üzerine
Krallıklarındaki Devrimlerle İlgili Olarak Franklarda Derebeylik Kanunları Kuramı

Bunu okudunuz mu?

25 Ocak – Hukuk Takvimi

25 Ocak – Hukuk Takvimi 1579 Fransa, İspanya, Büyük Britanya, Savoya Dükalığı ve Hollanda arasında …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin