Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Kırsal Mimari Mirasa İlişkin Tavsiye Kararı
St. Thomas Manastırı - Gevaş - Van

Kırsal Mimari Mirasa İlişkin Tavsiye Kararı

Van, Gevaş, Halime Hatun Türbesi (Selçuklu Dönemi Eseri,(MS:1335)- Önceki ve Sonraki Hali

Kırsal Mimari Mirasa İlişkin Tavsiye Kararı,  Avrupa Komisyonu tarafından 881 (1979) numarası ile (Recomendation 881 (1979) on Rural Arthitectural Heritage) 8 Ekim 1979 tarihinde kabul edilmiştir.

Hayvan barınağı haline dönüşmüş olan St. Thomas Manastırı – Gevaş -Van

Kültür ve Eğitim Komitesi raporuna dayanılarak hazırlanan Tavsiye Kararı Avrupa Mimari Mirasın Korunması Sözleşmesi ile koruma altına alınan mimari mirasın yanı sıra kırsal mirası da gündemine almış; yerel kültürel ve sosyolojik varlığın muhafazasına dikkat çekerek kırsal mimarinin önemini konsey üyelerine hatırlatmıştır. Kırsal bölgelere özgü sosyal ve kültürel değerlerin geliştirilmesi ve kırsal kesimlerdeki tarihi mimari ortamın muhafaza edilmesi tavsiye kararının amacını oluşturmuştur.

AVRUPA KONSEYİ Kırsal Mimari Mirasa İlişkin Tavsiye Kararı

Konsey;

1. Kırsal ve Mimari mirasa ilişkin Kültür ve Eğitim Komitesi’nin 4421 belge no’lu raporunu göz önünde bulundurarak;

2. 1975 Avrupa mimari miras yılının tıpkı Avrupa Mimari Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde olduğu gibi şehir mirasının yanı sıra kırsal mirasa da aynı derecede önem verildiğini göz önünde bulundurarak;

3. Kırsal miras ve bunun korunmasına ilişkin sorunlara verilen önemin 1975’ten beri dikkate değer bir artış göstermediğini ancak “modernleşme” adı alında zarar verme sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini göz önünde bulundurarak;

4. Kırsal kesime ilişkin Avrupa Konseyi’nin son zamanlardaki girişimlerini özellikle de Gırnata başvurusu ve 3. Avrupa Tarihi Şehirler Bilgi Şöleni Nihai Bildirisi (Münich/Landshut, 1978) memnuniyetle karşılayarak;

5. Mimari mirasın korunmasına ilişkin son Tavsiye Kararı’nın 880 özellikle listeleme, koruyucu mevzuat ve mali destek sağlanması konularında şehir mimarisine olduğu kadar kırsal mimariye de uygulanmasının ve bununla birlikte kırsal mimari miras konusunda daha fazla çalışma ve araştırma yapılmasına duyulan gereksinimin altını çizerek,

6. Yerel kültürel ve sosyolojik bağlamda ve daha geniş anlamda taşıdığı çevrebilimsel ve ekonomik role bağlı olarak kırsal mimarinin öneminin altını çizerek;

7. Kırsal bölgede yaşayan halkın kendilerine özgü sosyal ve kültürel değerlerini geliştirmesine fırsat tanınacaksa kırsal kesimlerdeki tarihi mimari ortamın muhafaza edilmesi ve korunmasının gerektiğine inanarak;

8. Kırsal kesimlerdeki ticari faaliyetleri yürüten kişilerin kırsal mimari mirasın yanı sıra doğal ortamlarının korunmasına da katkıda bulunmaları gerektiğini kabul etmelerini umarak;

9. Özellikle gençler olmak üzere şehirlerde oturan kişilerin de kırsal bölgelerdeki değerlerin önemini daha iyi anladıklarını ve ilgili resmi kurumlarını bu eğilimin desteklemelerini ancak turizm, hafta sonu ziyaretleri ve ikinci evlerin bu kırsal kesimdeki yaşama zarar vermemesini sağlamaların istediklerin belirterek;

10. Şehirler ile kırsal kesimlerin bölgesel gelişimlerine ilişkin takip edilen politikalar konusunda tatmin edici bir dengenin ve olumlu bir işbirliğinin ancak şehir ve kırsal kesimin planlamasının eşit şekilde değerlendirilmesiyle mümkün olabileceği inancıyla;

11. Kırsal mimari mirasın korunması için harekete geçilmesi konusunda kırsal kesimin sorunlarıyla ilgilenen diğer birimlerden özellikle de Avrupa’nın Bölgesel Planlamadan sorumlu Bakanlıkları ile Avrupa Komitelerinden harekete geçme yönünde yapıcı bir adım atılması beklentisiyle;

12. Bakanlar Komitesi’nin aşağıda belirtilen hususları yerine getirmesi yönünde tavsiyede bulunur.

a) Kırsal mirası etkileyen kararlarlara ilgi gösterme ihtimali bulunan çeşitli birimlere bu tavsiye kararının gönderilmesi;
b) Avrupa Konseyi’nin Đkinci orta vadeli planı çerçevesinde kırsal mirasın gerçekten dikkate alınmasının sağlanması;
c) Bölgesel Planlama ve Mimari miras Yürüme Kurulundan şehir Rönesanssına ilişkin 1980 yılında yürüttüğü kampanyayı kırsal kesimdeki hayatın canlandırılmasını sağlayarak daha başka bir kampanyayla dengelemesinin istenmesi;
d) Önemli mimari mirasların yanı sıra bir doğal ortam ve peyzaj sorunu da olan mirasın kalitesini ve kırsal kesimlerin doğal yaşamını korumak için acilen harekete geçilmesi gerektiğinin göz önünde bulundurulması

Bunu okudunuz mu?

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı, 5 Kasım 1992 tarihinde Strazburg’da imzaya açılmış ve şartın …