Yeni
Ana Sayfa » Hukuk tarihi » Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü-NATO

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü-NATO

North Atlantic Treaty Organization NATO (North Atlantic Treaty Organization) is a defense cooperation organization based on the North Atlantic Treaty signed in Washington, DC by 12 countries on April 4, 1949  . Although Nato is defined as a military cooperation organization, Nato also includes political cooperation, as demonstrated by the Parliamentary Assembly.

Nato’s Kurluşu

The Berlin Blockade of the Soviet Union led to the establishment of the Western European Union’s Defense Organization in September 1948. After the 1948 Czechoslovakian military coup, a common military strategy had to be developed between the Western countries. The Member States have agreed that they will consider an armed attack against any member to be made to all members.

The first members of NATO are the United States, Belgium, the United Kingdom, France, Italy, Canada, Luxembourg, Norway, Portugal, Luxembourg, Iceland and Canada. After the establishment of 17 more countries, the number of members was 29. NATO is comprised of members from Europe and North America.

After its founding in 1949, NATO in 1952, Turkey and Greece, in 1955, West Germany in 1982, while democracy to Spain passing the referendum result expanded with the alliance in 1999, Poland, Hungary and the Czech Republic have been included in the organization In 2004, seven countries joined the alliance, and in 2009 Albania and Croatia joined NATO. The accession of the Republic of Macedonia to the Nato is hindered by Greece, although it fulfills the requirements of membership. The Soviet Union claimed that it should join NATO in 1954, but NATO countries rejected this proposal.

History of Nato
After the West Germany joined the organization on May 9, 1955, the Warsaw Pact, which was signed by the Soviet Union, Hungary, Czechoslovakia, Poland, Bulgaria, Romania, Albania and East Germany on 14 May 1955, was established. In 1966, France left the military command of the organization, but continued to cooperate with the organization. France adopted a military strategy independent of NATO by a policy called ya Gaullo-Mitterrandism ı from the mid-1960s until the mid-1990s, and its full participation in NATO took place at the Strasbourg-Kehl summit in 2009.

Turkey in 1974 as a result of performing the Cyprus Operation Greece, remove military forces from NATO’s military command, but has returned to Turkey’s military system in Greece as a result of the union to re-engage in cooperation in 1980.

After the Cold War 1989 Revolution, the dissolution of the Warsaw Pact in 1991 and the reunification of Germany on 3 October 1990, NATO’s natural rival has been eliminated and NATO has been strategically restructured, launching a growth plan that will cover Central and Eastern European countries. has expanded the political sphere of influence.

Talk to Hannaford Customer Satisfaction Survey

The headquarters of NATO is located in Brussels. The total military budgets of NATO members are higher than the defense budgets of other countries in the world. NATO, Turkey also takes an active role in the intervention Bosnia and Herzegovina, Kosovo intervention, Afghanistan War, Iraq Training Mission and the Gulf of Aden has realized the Libyan intervention in the fight against piracy actions.

The September 11 terrorist attacks in the US in 2001 introduced the 5th article of the North Atlantic Treaty, which was the first common defense in NATO’s history.

Nato Principles

The Alliance is for defense purposes, it is essential to maintain a sufficient force for deterrence. Contribution to world peace is maintained by guaranteeing the territorial integrity and independence of the members. Rape to one of the Member States is considered to be made to all. The Alliance considers the US’s conventional and nuclear military presence as essential in Europe. The collective nature of NATO Defense is based on cooperation and integration. Until it reaches zero solutions in nuclear weapons, it considers it necessary to continue to use a suitable combination of conventional and nuclear weapons. The aim of nuclear weapons is political and the most important guarantee of the security of the alliance. These forces are kept to a minimum to maintain war and balance.

North Atlantic Council

Nato Konseyi, haftada bir kez toplanan ve yönetim ve karar yetkisi bulunan bir idari organdır. Kuzey Atlantik Konseyi, Daimi Üyelerden oluşmaktadır. Kuzey Atlantik Konseyi, 29 üyenin Brüksel’de bir delegasyon ve diplomatik misyon bulundurması yoluyla oluşmaktadır. Konsey, dışişleri bakanları, savunma bakanları, devlet ve hükumet başkanları ile üst düzey toplantılar gerçekleştirmektedir Politik kararlar üst düzey toplantılarda alınmaktadır. Kuzey Atlantik Konseyinin toplantılarına NATO Genel Sekreteri başkanlık etmektedir.  Kararlar oybirliği ve genel uzlaşı ile alınmaktadır.

NATO GENEL SEKRETERLİĞİ

Lizbon’da 1952’de yapılan konferansta örgütün büyük sivil liderliği olan NATO Genel Sekreterliği oluşturulmuştur. NATO Genel Sekreteri, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün en yetkili çalışanı olarak görev yapan bir diplomattır ve ittifakın çalışmalarını koordine eden Kuzey Atlantik Konseyi’nin başı konumunda çalışmaktadır. Nato örgütünde şimdiye kadar ABD ve Türkiye’den Genel Sekreter seçilmemiştir.

NATO PARLAMENTER ASAMBLESİ

NATO’nun geniş stratejik hedeflerini NATO Parlamenter Asamblesi belirlemektedir. Düzenli aralıklarla bir araya gelen NATO Parlamenterler Asamblesi, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyelerinin yasa koyucularından ve on üç yedek üyeden oluşmaktadır. Asamble resmi olarak NATO’dan farklı bir yapıdır ve NATO Konseyi’nin güvenlik politikalarını tartışmak için NATO ülkelerinin temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Asamble NATO’nun siyasi örgütüdür ve NATO Konseyi’nin siyasi gündemini takip etmektedir.

NATO Parlamenter Asamblesi 28 NATO üyesi ülkeden 257 Parlamenterin; 14 Ortak ülkeden 66 Parlamenterin ve Avrupa Parlamentosu’ndan temsilcilerin katılımı ile oluşmaktadır. Akdeniz bölgesi de dahil olmak üzere geniş bir alandan katılımcılar da parlamenter gözlemci sıfatıyla katılmaktadırlar. Asamble’nin yönetiminde bir başkan, dört başkan yardımcısı, sayman ve üye ülkelerin delegasyon başkanlarından oluşan Daimi Komite bulunmaktadır. Uluslararası Sekreterya Asamblenin her türlü idari işleri ile komite, alt komite ve diğer gruplar için araştırma ve değerlendirmelerin yapılmasından sorumludur.

Genel Kurul

Asamble Genel Kurulu, yılda iki kez NATO’ya üye ve Ortak üye ülkelerin ev sahipliğinde toplanır. Son yıllarda kabul gören bir uygulamaya göre İlkbahar Genel Kurul toplantıları Ortak üye ülkelerin ev sahipliğinde, Yıllık Genel Kurul toplantıları ise tam üye ülkelerin ev sahipliğinde yapılmaktadır. İlkbahar Genel Kurul toplantılarında 1. gün 3 Komitenin toplantısı 2. gün aynı salonlarda diğer 2 Komitenin toplantısı, 3. gün Daimi Komite toplantısı ve 4. gün Genel kurul toplantısı yapılmaktadır. Yıllık Genel kurul toplantılarında ise 2 tam gün Komite toplantıları ve yarım gün Daimi Komite toplantısı ve son tam gün Genel kurul toplantısı yapılmaktadır.

Komite toplantılarında raporlar ve karar tasarıları ele alınır. İlkbahar Genel kurulundan sonra raporlar üzerinde üyelerce talep edilen değişiklikler yapılır ve Yıllık Genel Kurul’da bu raporlar son halini bulmak üzere tekrar gözden geçirilir. Komitelerin tartıştığı raporlar ve karar tasarıları Yıllık Genel Kurul’da oylanarak kabul edilir. Genel Kurullarda oylanarak kabul edilen metinler, “Kararlar Asamble’nin resmi görüşünü yansıtır. Asamble Kararları Yıllık Genel Kurul’dan sonra tüm üye ve ortak üye ülkelerin Parlamento Başkanlarına, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarına gönderilir. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.

Daimi Komite

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı, 4 Başkanvekili, Asamble Saymanı, üye ülkelerin Delegasyon Başkanları, ulusal delegasyonların belirlediği birer yedek üye ve Asamble Genel sekreterinden oluşmaktadır. Daimi Komite aynı zamanda Asamble Genel Sekreterini ve Genel Sekreter yardımcısını göreve atar ve görevden alır; Genel Sekreter’in yetkilerin saptar. Daimi Komite, ilkbaharda, genel kuruldan 3-4 hafta önce ilk olağan toplantısını yapar. Diğer toplantılarını ise İlkbahar ve Yıllık Genel kurul toplantıları sırasında yapar. Asamble Başkanı Daimi Komiteyi olağanüstü toplama hakkına sahiptir.

Asamble Başkanlık Divanı

1 Başkan, 4 Başkan Yardımcısı ve 1 Sayman ve Asamble Genel sekreterinden oluşur. Yıllık Genel kurul toplantısı sırasında Başkan ve Başkanvekilleri iki yıllık bir dönem için seçilirler.

NATO KOMİTELERİ:

Nato’nun beş adet komitesi bulunmaktadır. Bunlar, Güvenliğin Sivil Boyutu Komitesi, Savunma ve Güvenlik Komitesi, Ekonomi ve Güvenlik Komitesi, Bilim ve Teknoloji Komitesi ve Siyasi Komitedir. Komitelerin hazırladığı raporlar NATO yönetimine yol ve yön göstermekte, üye ülkelere perspektif sağlamaktadır.

Komiteler ve alt komiteler Asamblenin bahar toplantısında üzerinde tartışılacak taslak raporlar hazırlamakta, raporlar daha sonra tartışmaların ışığında Yıllık Genel Kurul’da tartışılmak, değiştirilmek ve onaylanmak üzere değiştirilip güncelleştirilmektedir.

Genel Kurul’da komiteler ayrıca Asamble tarafından oylanacak ve Kuzey Atlantik Konseyi ve/veya üye hükumetlere sunulacak politika tavsiyelerini ve kararları sunmaktadır. Genel oturumların dışında komiteler yıl içinde bir çok kez üye ve ortak üye ülkelerde toplanarak, önde gelen hükumet ve parlamento temsilcileri ve önemli akademisyen ve uzmanlardan kendi alanları ile ilgili bilgi almaktadır.

Komiteler kendi faaliyet alanlarına giren güncel olayları incelemektedir. Komite, özel bir konuyu detaylı bir şekilde inceleme gereği duyarsa o konuyla ilgili Alt-Komite oluşturmaktadır. Alt-Komiteler yıl boyunca düzenli olarak toplantı yapmakta, bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan raporlar ve tavsiye kararları Asamble çalışmalarının da temelini oluşturmaktadır.

Siyasi Komite (Türk Grubu 3 üye)
Savunma ve Güvenlik Komite (Türk Grubu 3 üye)
Ekonomi ve Güvenlik Komitesi (Türk Grubu 2 üye)
Güvenliğin Sivil Boyutu Komitesi (Türk Grubu 2 üye)
Bilim ve Teknoloji Komitesi (Türk Grubu 2 üye)

ASKERİ KOMİTE

Askerî Komite, her ülkeden bir Askeri Temsilci olan delegasyon yoluyla ve ülkelerin silahlı kuvvetlerinden kıdemli subayların katılımı ile oluşmaktadır. Üye ülkelerin gönderdiği Askeri Temsilciler, NATO’nun siyasi otoritelerine NATO bölgesinin ortak savunması için gerekli önlemleri önermektedir. Komitenin rolü, politika ve stratejilere yön vermek ve bu konularda teşkilata alternatif önerilerde bulunmaktır. Askeri Komite, gerekli gördükçe yüksek seviyeli toplantılar yapmakta, bu toplantılara üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Genelkurmay Başkanları katılmaktadır.

Nato Üyeleri

United States, Germany, Albania, Belgium, United Kingdom, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Croatia, Netherlands, Spain, Italy, Iceland, Canada, Montenegro, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Greece

Candidates

 Bosnia and Herzegovina and the Republic of Macedonia

 

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin