Ana Sayfa / Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi / Manyasizade Refik Sait Bey
Refik Sait Bey
Refik Sait Bey

Manyasizade Refik Sait Bey

Manyasizade Refik Bey (1853-1909) Osmanlı Devleti’nin son döneminde 2 kez Adalet Nazırlığı yapmış bir devlet adamı ve Klasik Türk müziği bestecisidir. Avukatlık ve hukuk müşavirliği de yapan Refik Bey, aynı zamanda Hukuk Mektebi ve Mülkiye Mektebi’nde dersler vermiştir.

1881 yılındaki Yıldız mahkemesinde Osmanlı padişahı Abdülaziz’i öldürmek suçuyla yargılan Midhat Paşa’nın avukatlığını yapmıştır. Yaptığı bu avukatlık yüzünden II. Abdülhamit tarafından kara listeye alınması sonucu Kavala’ya giderek bir süre orada yaşamıştır.

Namık Kemal Midilli Mutasarrıfı iken, balık avlama meselesi yüzünden İtalyan konsolosu ile arası açılmış ve İtalyan konsolusu tarafından hükümete şikayet edilmiş, bunun üzerine hükümet, Namık Kemal’e üç ay işten el çektirmiştir. Namık Kemal bu suçsuz olduğunu iddia ederek mahkeme talep etmiş ve avukatı olarak da Manyasizade Refik Bey’i tayin etmiştir. Refik Bey’in çabalarıyla haklılığını ispat eden Namık Kemal görevine geri dönmüştür.

Selanik’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılıp 1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul’a dönmüştür. 23 Temmuz 1908’de yapılan seçimlerde 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına İstanbul milletvekili seçilmiş, 125 dava vekilinin katılımıyla gerçekleştirilen baro genel kurulunda seçilerek kısa bir süre İstanbul Barosu’nun başkanlığını yapmıştır. Kasım 1908-Mart 1909 tarihleri arasında Adliye Nazırlığı yapmış, 1909 yılında vefat etmiştir.

Siyasetçiliği yanı sıra yaptığı bestelerle Klasik Türk müziği’ne de büyük katkılarda bulunmuş olan Manyasizade Refik Bey’in ismi, İstanbul’un Fatih ilçesi Çarşamba semtindeki bir caddeye verilmiştir.

 

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Erzurum Kongresi Kararları

Erzurum Kongresi, milli mücadele ve kurtuluş savaşı sürecinde, 23 Temmuz 1919 ile 7 Ağustos 1919 …