Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umumiyesi teşkiline dair kanun

Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umumiyesi teşkiline dair kanun

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi, 7 Haziran 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa‘nın isteğiyle kurulmuştur. “Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umumiyesi teşkiline dair kanun” 7 Haziran 1920 tarihinde, 6 nolu kanun olarak mecliste kabul edilmiş, 14 Şubat 1921 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi; dünya basınını izlemek ve incelemek, ülke içinde gazeteler yayınlatmak, fikri ve psikolojik birliği sağlamak ve ülke sorunları hakkında herkes tarafından kolayca anlaşılabilir yayınlar hazırlayarak her tarafta muhabirler bulundurmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluş ilk etapta, İstanbul, Zonguldak, İnebolu, Trabzon, Antalya, Kars, Adana, İzmit ve Aydın’da (Söke ve Kuşadası) birer istihbarat şubesi açmıştır. Anadolu gazetelerinin kâğıt, harf ve diğer ihtiyaçlarına katkıda bulunan kurum, Anadolu Ajansını da 7 Haziran 1920 tarihinde bünyesine almıştır.

TBMM Başkanı ile Başbakana bağlı olan kurum 8. Ağustos 1984 tarih ve 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü adını almış, 10 Temmuz 2018 tarihinde kapatılarak görev ve yetkilerinin yanı sıra tüm mal varlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredilmiştir.

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi teşkiline dair kanun

BÎRİNCÎ MADDE

Alelûmum dahilî ve harici neşriyat ve irşadat ve istihbarat işleriyle meşgul olmak ve bilcümle matbuat umuruna merci teşkil eylemek üzere «Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umumiyesi» unvanı ile icra riyasetine merbut bir Müdiriyeti umumiye tesis edilmiştir.

İKİNCİ MADDE

Müdiriyeti umumiye Vekiller Heyetinin bütün vesait ve teşkilâtından istifade eder.

ÜÇÜNCÜ MADDE

irşat ve istihbarat masarifi İcra Reisinin tasdikma iktiran* etmek şartiyle Miidiri umumî tarafından sarfedilir.

DÖRDÜNCÜ MADDE

îşbu kanun tarihi neşrinden mer’idir.

Bunu okudunuz mu?

Yiğit Okur

Avukat, yazar Yiğit Okur 30 Ağustos 1934 tarihinde, Emine Hanım ile hukukçu Hasan Tahsin Bey’in …