Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Fakülteleri » MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, vizyonunu “mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu sektörü ya da özel sektör ayrımı gözetmeksizin, mesleklerini ifa ettikleri her coğrafyada başarılı olabilmelerini ve mesleklerinin gereklerini yerine getirmek ve kazandıkları bilgileri uygulamak suretiyle saygın birer mesleki konum elde edebilmelerini sağlamak” olarak ilan etmekte “Kaliteli, nitelikli ve saygın bir hukuk eğitimi almayı; nitelikli, adaletli ve hakkaniyet değerlerine saygılı hukukçu olmayı arzu eden tüm öğrencileri” fakülteye davet etmekte, “akademik özgürlüklerin korunduğu, evrensel değerlere dayalı, adalet ve hakkaniyet anlayışının yüceltildiği özgür ve yaratıcı bir eğitim, düşünce ve araştırma ortamı oluşturmayı hedeflediğini” ilan etmektedir.

İbrahim Arıkan Eğitim ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Vakfı tarafından kurulan MEF Üniversitesinin eğitim dili tamamen İngilizce’dir ancak Hukuk Fakültesi eğitiminin ulusal niteliği göz önünde bulundurularak yüzde 30 oranında İngilizce eğitim verilmektedir. Fakülte’nin 2017 yılı itibari ile dekanı Prof. Dr. Havva KARAGÖZ’dür. Fakülte kampüsü Sarıyer’dedir.

Hukuk ve Sinema, Hukuk Mesleğinde Güzel Konuşma Sanatı, Hukuk, Edebiyat ve Sanat gibi seçimlik dersler programa dahil edilmiştir. Staj, sertifika, hukuk kliniği, farazi mahkeme gibi eğitimi çeşitlendiren, hukuk uygulaması yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan, yeni gelişen teknikler seçimlik dersler kapsamında sunulmaktadır.

Hukuk Kliniği dersi kapsamında, MEF Üniversitesi hukuk öğrencileri tarafından, MEF Okulları klinik kulübü öğrencilerine önceden belirlenmiş konularda hukuki bilgiler verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde değişik örneklerine rastlanan bu faaliyet kapsamında, hukuk öğrencilerinin interaktif bir şekilde öğrenim faaliyetine katılması ve yaparak öğrenmesi, hedef toplum kesiminin temel hukuk bilgileri alması ve bilinçlenmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında hukuk öğrencileri tarafından, medeni hukuk ve borçlar hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku gibi alanlara ilişkin hukuk bilgileri lise öğrencilerine sunulmakta, toplumdaki bireylerin günlük hayatlarında karşılaşacakları hukuki problemlere dair bilinç oluşturulması hedeflemektedir.

 

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerine Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa Üniversiteleri ile öğrenci değişim programları uygulamaktadır.

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerinin Uluslararası Ticari Tahkim Yarışması’na, Farazi Dava ve Farazi Duruşma Yarışmalarına katılmasını teşvik etmekte ve desteklemektedir.

Hukuk Fakültesi öğrencilerine akademisyenler tarafından CV (Özgeçmiş) hazırlama eğitimi verilmektedir.

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri düzenli olarak öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır. Kariyer Günleri ile öğrencilere kariyer planlarını daha bilinçli bir şekilde yapabilmeleri için yol göstermek amaçlanmakta, öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi edinmeleri arzu edilmekte; staj yapacakları büro, kurum ve kuruluşları tanıma ve kendini  onlara tanıtma imkanı bulmaları hedeflenmektedir.

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programları da düzenlemektedir. Bu kapsamda arabuluculuk temel eğitimi, arabuluculuk mevzuatı, iletişim ve öfke kontrolü, arabuluculukta psikoloji eğitimi, çatışma ve anlaşmazlıklar, arabuluculuk araç ve teknikleri, arabuluculukta ilkeler, yazılı ve uygulamalı sınava hazırlık ve uyuşmazlık simülasyonu başlıklarında eğitim verilmektedir.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et