Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Felsefesi » Montesquieu

Montesquieu

Montesquieu(Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu), 18 Ocak 1689 tarihinde Fransa’nın güneybatısındaki Bordeaux’ta, Brede şatosunda aristokrat sınıfından bir ailede dünyaya geldi. (Ölümü: 10 Şubat 1755)

Katolik Juilly kolejinde okuduktan sonra Bordeaux’da hukuk eğitimi aldı ve 1708’de avukat oldu. 27 yaşında iken, Bordeaux Parlamentosunda görev aldı.

Hukuk felsefesi alanında döneminin en önemli şahsiyeti ve Fransız aydınlanmasının en önde gelen  aydınlarından biri olarak bilindi.

İran Mektupları

İlk eseri 1721 yılında kaleme aldığı İran Mektupları’dır. Bu eserin ilgi görmesi üzerine, Avusturya, Macaristan, İtalya, Hollanda ve İngiltere’ye giderek fikirlerini anlattı. Daha sonra kendini bilimsel çalışmalarına vermek amacıyla Brède şatosuna çekildi. Doğa bilimlerine, hukuk felsefesine, toplumsal yaşamın kurallarına ve devlet yönetimine dair derin araştırmalarda bulundu.

1734 yılında Romalıların Yükselişi ve Çöküşü‘nü yazdı.

Romalıların Yükselişi ve Çöküşü

1748 yılına gelindiğinde, tüm dünyada bilinen ve hukukçuların, felsefecilerin siyaset bilimcilerin ve sosyologların başyapıt olarak kabul ettiği Kanunların Ruhu Üzerine isimli eseri yayımlandı. Bu eser Fransa’da tüm kesimler tarafından eleştirildi ve Katolik kilisesi tarafından yasaklandı.

Kanunların Ruhu Üzerine -De L’esprit Des Lois

Montesquieu, anayasaların somut özelliklerine ve güçler ayrılığı ilkesine özel bir önem verdi. Bu ilke kendi ülkesinde derhal uygulanmasa da dünyanın diğer ülkelerinde ciddiye alındı ve dünya hukuk sistemlerini derin bir şekilde etkiledi.

Montesquieu’nun fikirleri, 10 Şubat 1755 tarihinde hayata veda edişinden sonra daha etkili oldu. 1791 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinde özgürlükle ilgili görüşleri belirleyici oldu ve siyasal tarihin akışına önemli katkısı oldu.

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi Metni

Bunu okudunuz mu?

27 Ocak – Hukuk Takvimi

27 Ocak – Hukuk Takvimi 98 Roma’da kendisinden sonra göreve gelecek kişiyi aile bağlarına bağlı …