Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Muvaffak Akbay

Muvaffak Akbay

Prof. Dr. Muvaffak Akbay 1913 yılında doğdu. 1933 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve Paris’te Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitiminin ardından “Devlet ve Fransa’da Savaş ve Barış Zamanlarında Fiyatlar” isimli tezi ile doktor unvanını kazandı.

Paris’ten döndükten sonra Ankara Hukuk Fakültesi’nde doçentlik unvanını kazandı. 1946 yılında ise profesör oldu.

1952-1954 yılları arasında bir dönem Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı da yaptı.

1970’lerde şarkıları ile meşhur olan ve 2000’li yıllarda Avrupa Yakası dizisi ve Babam ve Oğlum isimli yapımlarla genç kuşaklar tarafından tanınan Hümeyra Akbay’ın babasıdır. Galatasaray Lisesinin efsanevi müdürlerinden Behçet Güçer’in üvey oğludur. Vefatından evvel dört dil bilen Malike Hanım ile evli idi.

Hukuk dergilerinden yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır. 4 Temmuz 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Beyannamesini Türkçe’ye çevirmiştir.

Akbay, 1957 yılı Mayıs ayında yaşamını yitirdi. Ölümünden önce büyük bir trafik kazazı geçirmiştir. Bülbülderesi Mezarlığına defnedilmiştir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki bir salona “Prof. Dr. Muvaffak AKBAY Salonu” adı verilmiş ve hatırası yaşatılmıştır.

Eserleri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları tarafından 1948 yılında basılan Umumi Amme Hukuku Dersleri ile 1950 yılında basılan “Grev Bir Hak mıdır?” isimli eserleri bulunmaktadır.

İki ciltten oluşan Umumi Amme Hukuku Dersleri, ders notlu olarak öğrencilere anlatılan ve teksir ile çoğaltılan takrirlerin değişiklik ve ilâveler yapılarak kitap haline getirilmiş halidir.

“Umumî Âmme hukuku dersleri, olgun bir ilim adamının orijinal görüşlerini ihtiva eden bir eser olarak değil, hukuk ve devlet felsefesinin bir takım çapraşık meselelerinde talebelerine rehberlik etmek istemekten başka iddiası bulunmayan bir hocanın ders takrirleri olarak ele alınmalıdır. Bizi bu tarzda harekete sevkeden yerinde ve lüzumlu bir tevazu hissinden mahrum olmamız değil, fakat mensup bulunduğumuz fakültenin profesörler kurulunun lütûfkâr teveccühü eseri olarak, mesleğe başladığımız günden beri okutmakla vazifelendirildiğimiz ders hakkında, talebelerimize imkân nisbetinde geniş bir fikir vermek arzusu olmuştur.” Muzaffer Akbay – Önsözden 

Bunu okudunuz mu?

25 Ocak – Hukuk Takvimi

25 Ocak – Hukuk Takvimi 1579 Fransa, İspanya, Büyük Britanya, Savoya Dükalığı ve Hollanda arasında …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin