Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Nanking Antlaşması
Nanking Antlaşması

Nanking Antlaşması

Nanking Antlaşması, İngiltere ile Çin arasında 1839 yılında başlayan 1. Afyon Savaşı sonucunda 29 Ağustos 1842 tarihinde imzalanan antlaşmadır. Antlaşma, Nanjing’de, HMS Cornwallis adlı İngiliz savaş gemisinde  İngiliz temsilci Sir Henry Pottinger ve Qing temsilcileri Qiying , Yilibu ve Niujian tarafından imzalanmıştır. 

HMS Cornwallis Savaş gemisi ve Çin’deki İngiliz filosu
Çin`de 7. yüzyıldan itibaren ilaç olarak kullanılan afyonun 17. yüzyılda yayılarak tütün ile karıştırılarak kullanılması sonucunda bu maddenin kullanımı yaygınlaşmış, büyük bir ticari mamul haline dönüşmüştür. Aynı dönemde İngiltere, Doğu Hindistan’da ürettiği afyonu Çin’e satarak büyük ticari gelirler elde etmeye başlamış, Çin halkının esrar bağımlısı olması nedeniyle bu durum büyük rahatsızlık yaratmış, 1729 yılında Çin ülkesine afyonun girişi yasaklanmıştır. Konulan bu yasağa rağmen 1838 yılına kadar afyon kullanımı artmıştır.Çin yöneticilerinin İngiliz afyon ticaretini kısıtlayıcı önlemleri artırması sonucunda 1833 yılında Britanya İmparatorluğu şirketi East India Company’nın afyon ticaretinden elde ettiği kar önemli oranda azalmıştır. Çin’in, el koyduğu önemli miktardaki esrarı denize dökmesi sonucunda İngiltere ile Çin arasında 1839 yılında Afyon Savaşları başlamış, First Opium War olarak bilinen Birinci Afyon Savaşı sonunda İngiltere galip gelmiş ve Çin ile Nanking Antlaşması imzalanmıştır.

Antlaşmanın Sonuçları

Savaşlar ve Anlaşma ile Çin İmparatorluğu, kağıt üzerinde bağımsızlığını korurken, yarı sömürge yönetimine dönüşmüş, siyasi konjonktür ve sömürgeleşme dönemi Çinliler tarafından “Onursuzluk Yüzyılı” olarak adlandırılmıştır.

Antlaşmadan sonra yabancılara açılan liman kentlerinde Avrupalıların yaşadığı iş yerleri, restoranlar, kiliseler, parklar ve okullar kurulmuş Avrupa yaşam biçimi yaygınlaşmıştır. Yirminci yüzyıl başlarında misyonerler tarafından kurulan 2400 civarında ilkokul ve ortaokul ile 13 üniversite bulunduğu iddia edilmektedir. 
Anlaşma öncesinde ülke dışına çıkamayan Çin vatandaşları göçmen olarak Amerika Kıtası’na gitmeye başlamış, ilk Çinli göçmenler Amerika’ya gitmeye başlamıştır.  

Anlaşmaya göre Çin, İngiltere’ye önemli bir tazminat ödemek zorunda kalmıştır.

Hong Kong’a Etkisi 

Nanking Anlaşması sonucunda, İngiltere, Pasifik Okyanusu’nda Çin ve Batı kentleri arasındaki para ve mal transferini kolaylaştırmış; yerli halk üzerinde açık açık askeri güç kullanmaya gerek kalmaksızın Hong Kong’u yönetmeyi başarmıştır. Mao’nun iktidarı ele geçirmesiyle 1949’da başlayan Çin Devrimi ile birlikte Çin’de oluşan komünist yönetimden kaçan bir milyondan fazla nüfus Hong Kong’un yapısında belirgin değişim yaratmıştır. Hong Kong’a sığınanların önemli bölümünün mal varlıklarını ülke dışına çıkarmak isteyen üst sınıf Çinliler olması bunun önemli etkenidir. Çin’den gelen mal ve para akışı yüzünden Hong Kong’ta Çin menşeli sermaye birikimi oluşmuştur.

Hong Kong halkı, 1960’lı yıllara kadar İngiliz etkisine karşı büyük çaplı kitlesel eylem yapamamış, bu yıllarda Çin’deki Kültür Devrimi’nin etkileri görülmeye başlanmıştır. Hong Kong işçi sınıfı kitlesel hareketlenme yaşamış, 1967 yılında dört ay süren geniş çaplı eylemler düzenlenmiş, bu eylemler bastırılmıştır.

Anlaşmanın Şartları  

Hong Kong Adası ve bu adanın civarındaki adalar İngiltere’ye verilecek, Hong Kong Limanı İngilizlere bırakılacaktır.

Çin savaş tazminatı olarak 650 ton gümüş verecektir.

Çin’in el koyduğu ya da imha ettiği afyon için İngiltere’ye 6 milyon dolar tazminat ödenecektir.

Çin’de bulunan İngiliz vatandaşları diplomatik dokunulmazlığa sahip olacaktır.

Çin ve İngiltere karşılıklı aynı ticari kurallara uyacaklardır.

Çinli vatandaşlar diğer ülkelere göçmen olarak gidebileceklerdir.

Çin Canton (Guangzhou), Amoy (Xiamen), Foochow (Fuzhou), Ningpo (Ningbo) ve Shanghai kentlerindeki gümrüklerini düşük gümrük vergisi tarifeleriyle İngiltere’ye açacaktır. Bu limanlar üzerinde Çin Hükümetinin herhangi bir denetleme yetkisi olmayacak, Avrupalılar her türlü mal ve paranın geçişini sağlayabilecektir.

Çin İmparatorluğu, ülkesinde kara ve deniz üsleri kurulmasına izin verecektir.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et