Yeni
Ana Sayfa » Hukuk tarihi » Noam Chomsky

Noam Chomsky

Noam Chomsky, 7 Aralık 1928 tarihinde William Chomsky ve Elsie Simonofsky’nin çocuğu olarak ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinin East Oak Lane bölgesinde dünya’ya gelmiştir.

Yahudi soyundan gelen Noam Chomsky, 1945 yılında Pensilvanya Üniversitesi’nde felsefe ve dil bilimi bölümünde eğitime başlamıştır. ABD’nin önde gelen dil bilimcileri olan Zellig S. Haris ve felsefeci Nelson Goodman’dan dersler alan Chomsky’nin düşünce dünyası bu yıllarda şekillenmeye başlamıştır. Chomsky 1949 yılında meslektaşı dilbilimci Carol Chomsky ile evlenmiştir.

Noam-Chomsky-Hayaller ve Umutlar

Noam Chomsky, Harvard Üniversitesi’nde de bir süre eğitim almış, 1951 yılında Modern İbranilerin Morfophonemiği adıyla Yüksek lisans tezini yazmış, 1955 yılında Dil Teorisinin Mantıksal Yapısını kaleme almış, 1955 yılında Pensilvanya Üniversitesi felsefe ve dil bilimi bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Doktora tezi The Logical Structure of Linguistic Theory-Dilbilim Teorisinin Mantıksal Yapısı ismi ile daha sonra yayınlanmıştır.

Noam Chomsky-Sicience of Language
Bilimsel Çalışmaları

Chomsky, 1957 yılında Linguistik alanındaki  ‘Syntactic Structures’da-Sentaktik Yapılar isimli en çok tanınan kitabını yazmış, asistan olarak akademisyenliğe devam etmiş, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Dilbilimi ve Felsefe bölümünde profesör olmuştur.

Noam Chomsky, tüm dünyada en önemli dil bilimi ve felsefe kuramcılardan birisi olarak tanınmakta ve tezleri bilim dünyası tarafından yakından takip edilmekte, 1965 yılından bu yana ABD dış politikasını ağır bir şekilde eleştiren muhalif görüşleri dünya demokrasi hareketlerince referans gösterilmektedir. Yaptığı konuşmalar kitap , ses ve görüntü olarak çoğaltılarak basılmaktadır.

Noam Chomsky’nin dilbilimi ve felsefe alanındaki teorileri ve eserleri psikoloji alanında etki yaratmış, Evrensel Dilbilgisi Teorisi büyük tartışmalar meydana getirmiştir. Chomsky’nin fikirleri psikoloji alanında model olarak kullanılmış, dünya çağında kullanılan birçok kavramı kullanıma sokmuştur.

Noam Chomsky
Noam Chomsky ve Politik Muhalefet

Noam Chomsky, 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Vietnam’a savaş ilan etmesine karşı çıkmış ve bu itirazını kamuoyuna deklare etmiş, Amerika und die neuen Mandarine-Amerika ve Yeni Mandarin isimli eserini yazmış, 1969 yılında Vietnam Savaşı’na karşı oluşan muhalefeti etkilemiştir.

Chomsky, savaşlara karşı çıkmış, Küba, Haiti, Nikaragua, Arap–İsrail Savaşı, Körfez Savaşı, Kosova Savaşı gibi insan hakları ihlallerinin olduğu müdahalelere muhalif tutum takınmış, küreselleşme karşıtı fikirler ileri sürmüş, liberalleşme akımına karşı çıkmıştır.

Chomsky, kendisini geleneksel anarşist olarak tanımlamakta, sendikal hareketlere ve işçi haklarını savunan kolektif oluşumlara destek vermektedir.

Apartment for Rent in Garden Homes Frond B, The Palm Jumeirah

Noam Chomsky, Yahudi Soykırımı ile ilgili farklı fikirlerin ileri sürülebilmesini de savunmuş, insanların fikir özgürlüğü kapsamında her türlü düşüncesini açıklayabilmesini temel prensip kabul etmiş, gerek ABD’de ve gerekse dünyanın diğer bölgelerinde fikir ve ifade özgürlüğü ihlallerini sert bir şekilde eleştirmiştir.

Noam Chomsky Geleceği Kurgulamak
Aldığı Ödüller

Chomsky, dünyadaki kutuplaşma ve küreselleşmeye dönük eleştirileri nedeniyle öncü bir filozof olarak New York Times Book Review tarafından ‘Günümüzün önemli entelektüeli’ seçilmiştir.  ‘Dünya’nın en fazla alıntı ve atıf yapılan kişisi’ olarak kabul görmektedir. Chomsky, 1984 Amerikan Psikoloji Örgütüne Bilimsel Katkı Ödülü, 1988 Kyoto Ödülü, 1996 Berlin- Brandenburg Bilim ödülü, 2004 Carl Von Ossietzky Çağdaş Tarih ve Oldenburg Politika Ödülü, 2005 Dünya Çapında Entelektüel Ödülü ve 2006 Uppsala üniversitesi Fahri Doktora Ödüllerinin sahibidir.

Türkçeye de Çevrilen Eserleri
Noam Chomsky-Bilgi ve Özgürlük Sorunları

Noam Chomsky’nin eserleri birçok dile çevrilmiş, bazı kitapları Türkçe olarak yayınlanmıştır. Bilgi Sorunları ve Dil, Dil ve Zihin, Dil ve Sorumluluk, Doğa ve Dil Üzerine, Korsanlar ve İmparatorlar Gerçek Dünya’da Uluslararası Terörizm, Kader Üçgeni, Modern Çağda Entelektüellerin Rolü, Medya Denetimi Immediast Bildirgesi, Düşük Yoğunluklu Demokrasi Yeni Dünya Düzeni ve Yeni Politik Güçler, Demokratik İdeallerin Çöküşü, Medya Gerçeği, Terörizm Efsanesi, Yeni Dünya Düzeninde Yalanlar ve Gerçekler, Dünya Düzeni: Eskisi Yenisi, Halkın Sırtından Kazanç, Sam Amca Ne İstiyor İkinci Dünya Savaşı’ndan Günümüze Amerikan Politikaları, Demokrasi Gerçek ve Hayal, Amerikan Müdahaleciliği, 11 Eylül, 11 Eylül ve Sonrası Dünya Nereye Gidiyor?, Batı’nın Yeni Standartları Kosova, Doğu Timor ve Dünya’ya Hükmeden Yeni Kuşak, Medya Gerçeği, Terörizm Kültürü, İktidarı Anlamak, Hayaller ve Umutlar, Yaşam ve Ölüm Arasında Gazze, Demokrasi ve Eğitim, Sömürgecilikten Küreselleşmeye, Yeni Dünya Düzeninde Yalanlar ve Gerçekler bu eserlerden bazılarıdır.

“Gerçekleri dile getirmek ve yalanları teşhir etmek, aydınların sorumluluğudur. Bu, en azından,  üzerinde daha fazla durulmadan geçip gidilecek kadar açık ve herkesin bildiği bir gerçek gibi görünüyor. Ama, acaba öyle mi? Aydın denen bu nahoş tipler genellikle psikologlar, matematikçiler, kimyacılar ya da felsefeciler arasından çıkıyor.” (Şubat 1967’de The New York Review of Books’ta yayımlanan “Aydınların Sorumluluğu” başlıklı makalesinden)

Bunu okudunuz mu?

Yargıcın Davranış İlkeleri

Yargıcın Davranış İlkeleri / Dr.Enver Kumbasar, Yargıç      Kavram ve Tanım Kökenini eski Yunanca “ethos” sözcüğünde …