Yeni
Ana Sayfa » Dergiler » Ombudsman Akademik Dergisi
Ombudsman Akademik

Ombudsman Akademik Dergisi

Ombudsman Akademik Dergisi, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından çıkarılan süreli ve hakemli bir yayın organıdır.

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını denetlemektedir. Kurum, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde idareye önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur ve derginin yayını da bu çerçeve içindedir.

Ombudsman Akademik Dergisi

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık yasal görevlerini yapmak yanında görevi ile uyumlu bilimsel çalışmalara da yönelmiş ve 2014 yılından itibaren “Ombudsman Akademik” hakemli dergisi yayımlamaya başlamıştır.

Ombudsman Akademik Dergisinin Yayın Alanı

Ombudsman Akademik Dergisi, kamu yönetiminde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler bulunmasına ve idarede iyi yönetimin yerleşmesine katkıda bulunmayı amaçlayan ve bilimsel yazılar yayınlayan bir dergidir.

Ombudsman Akademik Dergisinde, Kamu Denetçiliği Kurumunu ve görev alanını ve dünya uygulamalarını doğrudan ilgilendiren konularda, idarenin işlem, eylem, tutum ve davranışı nedeniyle menfaati ihlal edilen bireylerin başvurularını ilgilendiren konularda, idarenin denetimini, hak arama yollarını, iyi yönetim ilkeleri ve benzeri şekilde idare hukuku ve kamu yönetimini ilgilendiren konularda yazılar yayınlamaktadır. Dergi ayrıca, kadın, çocuk, engelli ve benzeri insan hak ve hürriyetlerini ilgilendiren ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini içeren konular ile adalet sistemimizde uzlaşma ve arabuluculuk gibi konularda bilimsel yayınlar yapmaktadır.

Ombudsman Dergisi Yayın İlkeleri

Ombudsman Akademik Dergisi resmi internet sitesinden Yayın İlkelerini ilan etmiştir. Bu ilkelere göre, yazılar, bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalı, Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyet alanı ile ilgili bütün konularda olmalı, iyi tanımlanmış bir problematiğe dayanmalı ve başlıklar bu problematikle uyumlu olmalıdır. Gönderilecek makaleler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya  yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Ombudsman Akademik Dergisi Hakemli Bir Dergidir

Ombudsman Akademik Dergisi Hakemli Bir Dergidir. Ombudsman Akademik Dergisi, 2017 yılından itibaren de TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında taranmaya başlamıştır.Ombudsman Akademik Dergisinde yayımlanması kabul edilen çalışmaların tüm yayın hakları Ombudsman Akademik Dergisine aittir. Makalesi yayımlanan yazarlara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak Yayın Kurulu tarafından onaylanan miktarda telif ücreti ödenmektedir. Derginin yayın dili Türkçedir ve Yabancı dillerdeki çalışmaların yayımlanması Editörler Kurulunun kararına bağlıdır.

Akademik Dergi İletişim

Yazışma adresi: Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Caddesi No:4 Çankaya ANKARA

İletişim Bilgileri İnternet adresi: www.ombudsman.gov.tr

e-posta: dergi@ombudsman.gov.tr

Dr. Ümit ŞAHİN

Kamu Denetçiliği Kurumu

Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Cad. No:4 Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 465 22 00

e-posta: umit.sahin@ombudsman.gov.tr

Bunu okudunuz mu?

Noktasız Dergi

Noktasız Dergi, ne akademinin fildişi kulelerine kapanan ne de sokağın gelip geçici gündemlerine kapılan bir …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et