Yeni
Ana Sayfa » Hukuk tarihi » Osmanlı Dönemi Danıştay Başkanları

Osmanlı Dönemi Danıştay Başkanları

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Şura-yı Devlet Başkanları, 1868 yılından Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile tüm devlet kurumlarının Ankara Hükümetinin kontrolüne geçmesinden sonra Danıştay adıyla faaliyetine devam eden kurumda 1922 yılına kadar görev yapmış olan başkanlardır.

1. Mithat Paşa – 6 Mart 1868-27 Şubat 1869 (11 Zilkade 1284-11 Zilkade 1285)

Ahmed Şefik Midhat Paşa 18 Ekim 1822 tarihinde İstanbul’da doğmuş, 8 Mayıs 1884 tarihinde ölmüştür.  İki kez sadrazamlık yapmış, Tuna, Aydın ve Suriye Valisi olarak görev yapmıştır. İlk Osmanlı Anayasası olan Kânûn-ı Esâsî‘yi hazırlayan kurulun başkanıdır. Midhat Paşa, Padişah Abdülaziz (1861-1876) dönemindeki reform politikalarıyla öne çıkmıştır.

2. Yusuf Kamil Paşa – 27 Şubat 1869-21 Ekim 1871 (15 Zilkade 1285-6 Şaban 1288)
3. Namık Paşa – 21 Ekim 1871-4 Ağustos 1872 (6 Şaban 1288-29 Cemaziyelevvel 1289)
4. Yusuf Kamil Paşa – (II. kez) 4 Ağustos 1872-21 Ağustos 1875 (29 Cemaziyelevvel 1289-19 Receb 1292)
5. Mahmut Nedim Paşa – 21 Ağustos 1875-26 Ağustos 1875 (19 Receb 1292-24 Receb 1292)
6. Server Paşa – 26 Ağustos 1875-12 Şubat 1876 (24 Receb 1292-16 Muharrem 1293)
7. Namık Paşa– (II. kez) 12 Şubat 1876-31 Mart 1876 (11-16 Muharrem 1293-5 Rebiülevvel 1293)
8. Yusuf Kamil Paşa – (III. kez) 31 Mart 1876-5 Haziran 1876 (5 Rebiülevvel 1293-12 Cemaziyelevvel 1293)
9. Mithat Paşa – (II. kez) 5 Haziran 1876-21 Aralık 1876 (11-12 Cemaziyelevvel 1293-4 Zilhicce 1293)
10. İbrahim Ethem Paşa – 26 Aralık 1876-5 Şubat 1877 (9 Zilhicce 1293-21 Muharrem 1293 (buradan sadrazamlığa)
11. Kadri Paşa – 5 Şubat 1877-4 Şubat 1878 (21 Muharrem 1294 – Gurre-i Safer 1295)
12. Saffet Paşa – 4 Şubat 1878-19 Şubat 1878 (Gurre-i Safer 1295-16 Safer 1295)
13 Asım Paşa – 19 Şubat 1878-18 Nisan 1878 (16 Safer 1295-15 Rebiülahir 1295)
14. Ali Paşa – 18 Nisan 1878-19 Ekim 1879 (15 Rebiülahir 1295-3 Zilkade 1296)
15. Ahmet Arifi Paşa – 19 Ekim 1879-12 Eylül 1880 (3 Zilkade 1296-7 Şevval 1297)
16. Server Paşa – 12 Eylül 1880-8 Mayıs 1882 (7 Şevval 1297-19 Cemaziyelahir 1299)
17. Akif Paşa – 8 Mayıs 1882-30 Kasım 1882 (19 Cemaziyelahir 1299-19 Muharrem 1300)
18. Ahmet Arifi Paşa – (II. kez) 30 Kasım -2 Aralık 1882 (19 Muharrem 1300-21 Muharrem 1300)
19. Akif Paşa – (II. kez) 2 Aralık 1882-25 Eylül 1885 (21 Muharrem 1300-15 Zilhicce 1302)
20. Ahmet Arifi Paşa – (III. kez) 25 Eylül 1885-4 Eylül 1891 (15 Zilhicce 1302-29 Muharrem 1309) – 4 Eylül 1891-7 Kasım 1895 (29 Muharrem 1309-19 Cemaziyelevvel 1313 vekaletle)
21. Sait Paşa – 7 Kasım 1895-29 Ekim 1907 (19 Cemaziyelevvel 1313-22 Ramazan 1325)
22. Hasan Fehmi Paşa -29 Ekim 1907-2 Ağustos 1908 (22 Ramazan 1325-4 Receb 1326)
23. Arnavut Turhan Paşa -2 Ağustos 1908-7 Ağustos 1908 (4 Receb 1326-9 Receb 1326)
24. Tevfik Paşa (Sadaret müsteşarı) 7 Ağustos 1908-28 Kasım 1908 (9 Receb 1326-4 Zilkade 1326)
 
25. Hasan Fehmi Paşa – (II. kez) 28 Kasım 1908-13 Nisan 1909 (4 Zilkade 1326-22 Rebiülevvel 1327)
26. Zihni Paşa – (Nafia nazırı) 14 Nisan 1909-15 Nisan 1909 (23 Rebiülevvel 1327-24 Rebiülevvel 1327)
27. Raif Paşa – 15 Nisan 1909-20 Ağustos 1909 (24 Rebiülevvel 1327-3 Şaban 1327)
28. Necmettin Molla Bey – 20 Ağustos 1909-1 Ekim 1911 (3 Şaban 1327-7 Şevval 1329 Adliye Nezaretine ilaveten 6 Ağustos 1325-17 Eylül 1327) – 2-5 Ekim 1911 (8 Şevval 1329-11 Şevval 1329) arasında vekaletle idare olunmuştur.
29. Ürgüplü Hayri Bey – 4 Ekim 1911-31 Ekim 1911 (11 Şevval 1329-8 Zilkade 1329 /21 Eylül 1327-17 Teşrinievvel 1327)
30. Memduh Bey – 31 Ekim 1911-23 Ocak 1912 (7 Zilkade 1329-2 Safer 1330 / 17 Teşrinievvel 1327-9 Kanun-ı sani 1327)
31. Sait Halim Paşa – 23 Ocak 1912-23 Temmuz 1912 (2 Safer 1330-7 Şaban 1330 / 9 Kanun-ı sani 1327-9 Temmuz 1328)
32. Kamil Paşa – (Sadr-ı esbak) 23 Temmuz 1912-31 Ekim 1912 (7 Şaban 1330-19 Zilkade 1330 / 9 Temmuz 1328-17 Teşrin-i evvel 1328) – 30 Ekim 1912-28 Ocak 1913 (19 Zilkade 1330-19 Safer 1331/ 17 Teşrin-i evvel 1328-15 Kanun-ı sani 1328) arasında vekaletle idare olunmuştur.
33. Sait Halim Paşa – (II. kez) 25 Ocak 1913-28 Ocak 1913 (15 Safer 1331-18 Safer 1331 / 11 Kanun-ı sani 1328-14 Kanun-ı sani 1328)
34. Sait Paşa – (Sadr-ı esbak) 31 Ocak 1913-12 Haziran 1913 Perşembe (22 Safer 1331-7 Receb 1331/ 17 Kanun-ı sani 1328-30 Mayıs 1329)
35. Halil Bey – 18 Haziran 1913-27 Mayıs 1914 (12 Receb 1331-2 Receb 1332 4 Haziran 1329-14 Mayıs 1330) – 27 Mayıs 1914-3 Mayıs 1916 (2 Receb 1332-Selh-i Cemaziyelahir 1334/ 14 Mayıs 1330-20 Nisan 1332) arasında vekaletle idare olunmuştur.
36. İbrahim Bey – 3 Mayıs 1916-22 Ocak 1917 (selh-i Cemaziyelahir 1334-28 Rebiülevvel 1335 / 20 Nisan 1332-22 Kanun-ı sani 1332)
37. Halil Bey – (2. kez) 30 Rebiülevvel 1335/11 Rebiülahir 1335-9 Muharrem 1337 11-22 Kanun-ı sani 1332-15 Teşrin-i evvel 1334 Adliye Nezareti inzimamıyla /24 Ocak 1917/4 Şubat 1918-14 Ekim 1918 Salı
38. Reşid Akif Paşa – 8 Muharrem 1337-6 Safer 1337 14 Teşrin-i evvel 1334-11 Teşrin-i sani 1334/ 14 Ekim 1918-11 Kasım 1918 Pazartesi
39. Şerif Paşa – 11 Kasım 1918- 24 Şubat 1919 Pazartesi (6 Safer 1337-23 Cemaziyelevvel 1337 / 11 Teşrin-i sani 1334-24 Şubat 1335) – 24 Şubat 1919-4 Mart 1919 Salı (23 Cemaziyelevvel 1337-Gurre-i Cemaziyelahir 1337/ 24 Şubat 1335-4 Mart 1335) vekaletle idare olunmuştur).
40. Abdülkadir Efendi – 4 Mart 1919-19 Mayıs 1919 Pazartesi (Gurre-i Cemaziyelahir 1337-18 Şaban 1337 / 4 Mart 1335-19 Mayıs 1335)
41. Rıza Tevfik Bey – 24 Mayıs 1919-21 Temmuz 1919 Pazartesi (23 Şaban 1337-22 Şevval 1337 / 24 Mayıs 1335-21 Temmuz 1335) – 21 Temmuz 1919-15 Ağustos 1919 Cuma (22 Şevval 1337-18 Zilkade 1337 21 Temmuz 1335-15 Ağustos 1335) vekaletle idare olunmuştur).
42. Şerif Mehmed Rauf Paşa– 11 Ağustos 1919-2 Ekim 1919 (14 Zilkade 1337-7 Muharrem 1338 11 Ağustos 1335-2 Teşrinievvel 1335)
43. Abdurrahman Şeref Bey – 2 Ekim 1919-8 Mart 1920 Salı (7 Muharrem 1338-18 Cemaziyelahir 1338 / 2 Teşrinievvel 1335-9 Mart 1336)
44. Cemil Molla Bey – 11 Mart 1920-5 Nisan 1920 Pazartesi (20 Cemaziyelahir 1338-16 Receb 1338 / 11 Mart 1336-5 Nisan 1336) – 11 Mart 1920-15 Haziran 1920 Salı (16 Receb 1338-28 Ramazan 1338 5 Nisan 1336-15 Haziran 1336) vekaletle idare olunmuştur.
45. Ethem Bey – 15 Haziran 1920-31 Temmuz 1920 Cumartesi (28 Ramazan 1338-15 Zilkade 1338 / 15 Haziran 1336-31 Temmuz 1336)
46. Rıza Tevfik Bey – (2. kez) 31 Temmuz 1920-21 Ekim 1920 Perşembe (15 Zilkade 1338-7 Safer 1339 / 31 Temmuz 1336-21 Teşrin-i evvel 1336)
47. Mustafa Arif Bey – 21 Ekim 1920-19 Ağustos 1921 Cuma (7 Safer 1339-14 Zilhicce 1339 21 Teşrin-i evvel 1336-19 Ağustos 1337)
48. Tevfik Bey – 19 Ağustos 1921-4 Kasım 1922 Cumartesi (14 Zilhicce 1339-14 Rebiülevvel 1341 19 Ağustos 1337-4 Teşrinisani 1338)

Hakkında karyelist

Bunu okudunuz mu?

1961 Anayasası

1961 Anayasası, 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri darbe sonucunda hazırlanarak 9 Temmuz 1961’de halk …