Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Fakülteleri » Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, eğitim öğretim yılı başında açılış dersi etkinliğini geleneksel hale getirmiştir. 2018-2019 dönemi için açılış konuşmasını İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu yapmıştır. 

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 07.01.2011 tarihinde, 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre 2011/1315 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakülte, Çekmeköy Kampüsünde eğitime devam etmektedir. 2018 yılı rakamlarına göre fakültede 5 profesör görev yapmakta ve 1240 civarında öğrenci eğitim görmektedir. Fakülte dekanı Prof. Dr. Yener ÜNVER’dir. Fakültede, Profesör Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT, Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU, Prof. Dr. Paul TIEDEMANN ve Profesör Dr. Jan C. JOERDEN görev yapmaktadır. Fakültede toplam 24 tam zamanlı öğretim üyesi, 12 araştırma görevlisi ve 1 uzman bulunmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerin teorik dersler yanında muhakeme yeteneklerini güçlendirecek, interaktif eğitimle kendi yetenek ve bilgilerini geliştirecek, sorgulayan, bilimsel kuşkucu, mantık ve muhakeme yöntem ve ilkelerine hakim, özgüveni yüksek, araştıran, proje geliştiren, hukukun uygulama-pratik yönünü bizzat işin mutfağında öğrenerek, toplumsal hukuki sorunlara vakıf, duyarlı, sorumluluk sahibi ve yüksek standartta birer hukukçu kimliğine sahip olmalarını hedeflemektedir.

Üniversite, Hüsnü Özyeğin tarafından kurulmuştur.

Öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı hukuk kurum ve kuruluşlarını ziyaret etmekte ve çalışmalara katılmakta, adliyelerde duruşma izlemekte, cezaevlerinde toplumsal sorumluluk projeleri icra etmekte, Adli Tıp Kurumu, Yüksek Sağlık Şurası, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay gibi kurumları ziyaret ederek uygulamalı bilgi almaktadır.

Öğrenciler hazırlık sınıfı okumakta dil bilgi seviyesi yüksek öğrenciler, dil sınavını geçtiklerinde hazırlık okumadan doğrudan lisans eğitimine başlamakta, lisans eğitimi boyunda hukuk İngilizcesi, hukuk Almancası ve hukuk Fransızcası dersleri verilmektedir.

Fakülte, Erasmus ve Sokrates programlarına entegredir. Başarılı öğrencilere burs sağlanmakta, başarılı öğrenciler lisansüstü eğitim masraflarından muaf tutulmaktadır.

Fakülte, sağlık, bilişim teknolojileri, insan hakları, enerji, spor, gıda, vergi, ekonomi hukuku, tasarım-moda ve uluslararası tahkim gibi uzmanlık alanlarında spesifik eğitimleri artırmayı amaçlamaktadır.

Fakülte eğitim programının sürekli güncellenip geliştirilen müfredat programı ile güçlendirileceği, sertifika programları, karşılaştırmalı hukuk çalışmaları, uluslararası hukuk çalışmaları, zorunlu stajları, sektörlere özel dersler, hukuk klinikleri uygulamaları, değişim programları, kurgusal dava sunumları, diksiyon, hukuki yazışma ve beden dili eğitimleri ile güçlendirileceği ilan edilmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Adalet Bakanlığı izni ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı, Ceza Muhakemesi Uyuşmazlıklarında Uzlaştırmacı Eğitimi ve Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı düzenlemektedir.

Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, hukuk fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Merkez, birçok kitap yayınının yanı sıra Hukuk Köprüsü/ Rechtsbrücke isimli bilimsel hukuk dergisini yayına hazırlamakta ve hukukçuların hizmetine sunmaktadır. Dergi 2018 Eylül ayı itibari ile 14 sayı yayınlamıştır. Merkez ayrıca Sanat ve Ceza Hukuku konulu sergi düzenlemiştir.

Fakülte her yıl çeşitli konferans, panel ve bilimsel toplantılar düzenlemektedir.


Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et