Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Ahmet Arslan 
Prof. Dr. Ahmet Arslan

Ahmet Arslan 

Prof. Dr. Ahmet Arslan, 1944 yılında Urfa’da doğmuş, lisans ve lisansüstü öğ­renimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamlamıştır. Arslan, ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli filozoflardandır.   

Prof. Dr. Ahmet Arslan

Prof. Dr. Ahmet Arslan, 1966 – 1973 yılları arasında Asistan olarak, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde,1973 – 1978 yılları arasında Doktor Asistan olarak yine aynı bölümde çalışmıştır. Arslan, 1978 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde doçent olmuş,1978-1987 yılları arasında Doçent olarak Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde akademisyenlik yapmış,1988 yılında Ege Üniversitesinde profesör olmuş, bu üniversitede çalışmalarına devam etmiş binlerce öğrenci yetiştirmiş ve eserler üretmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Arslan, 2011 yılında Ege Üniversitesinden emekliye ayrılmış, bilimsel çalışmalarına emekliliğinde de devam etmiştir.

Arslan, 1979 yılında Ege Üniversitesinde o zamanki adıyla Sosyal Bilimler Fakültesi olan Edebiyat Fakültesinde Felsefe bölümünü kurmuştur. Ahmet Arslan Arapça, Fransızca, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Bu dillerden ve felsefenin çeşitli alanlarına ait çok sayıda çeviri eseri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın uzmanlık sahası Antikçağ Yunan Felsefesi, Ortaçağ İslam Felsefesi, Osmanlı Kelam Düşüncesidir ve bu alanlarda çok sayıda eseri vardır.

Ahmet Arslan’ın Yayınlanmış Kitapları

Kemalpaşazade’nin Tehafüt Haşiyesi, Haşiye Ala Tehafüt Tahlili, İbn Haldun, Felsefeye Giriş, İslam Felsefesi Üzerine, İslam, Demokrasi ve Türkiye, İlkçağ Felsefe Tarihi, Metafizik (Aristoteles’den Çeviri), Erken İslam’da Mizah (Rosenthal’den Çeviri), Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi, İdeal Devlet (Farabi’den Çeviri), İlimlerin Sayımı, Mutluluğun Kazanılması(Tahsilus-Seda), Felsefe Ders Kitabı, İslam Hümanizmi (Goodman’dan Çeviri), İlkçağ Felsefe Tarihi 2, İlkçağ Felsefe Tarihi 3, Aristoteles, İkçağ Felsefe Tarihi 4, Hellenistik Dönem Felsefesi, Epikurosçular, Stoacılar, Septikler, İlkçağ Felsefe Tarihi 5, Plotinos, Yeni Platoncular ve Erken Dönem Hristiyan Felsefesi

Ahmet Arslan’ın Yazmış olduğu Makaleler ve Sunmuş Olduğu Bildiriler

Yunan Tarzında Felsefe veya Saf Felsefe Geleneği, Tanzimat ve Meşrutiyetler, Aydınlar, Entelektüel ve Müminler, Tevfik Fikret ve Din, İslam, Democracy and Turkey, İslam, Demokrasi ve Türkiye, İnsan Hakları ve İslam, Türk Laikliği ve Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler, İslam Felsefesinin Özgünlüğü Sorunu, La Conception de la Logique chez Aristote et İbn Khaldoun, Aydınlanma, Aristoteles ve İbni Haldun’un Mantık Anlayışları, İbni Sina ve Spinoza, Seminer Felsefe, İbni Sina’nın Felsefesi ve Düşünce Tarihindeki Yeri, Cumhuriyet Sonrası Türk Felsefe Hayatıyla İlgili Bazı Gözlem ve Değerlendirmeler,  Büyük Çeviri Hareketleri ve Dünya Edebiyatından Tercümeler Dizisi, İslam ve Demokrasi Açısından Eşitlik, Kur’an İlahi Sıfatlar ve Hoşgörü,Çağdaş bir Müslüman Düşünürü ve Filozofu Nasıl Olmalıdır?, İbni Sina ve Spinoza’da Felsefe Din İlişkileri, Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu

 

 
Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et