Ana Sayfa » Hukukbook » Bülent Tahiroğlu
Prof.Dr. Bülent Tahiroğlu

Bülent Tahiroğlu

Prof.Dr. Bülent Tahiroğlu, Kabataş Lisesinden sonra girmiş olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1963 yılında mezun olmuş ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Roma Hukuku asistanlığına atanarak akademik kariyerine başlamış, İstanbul ve Cenevre’de hazırlamış olduğu “Roma Hukukunda Iniuria, Maddi ve Manevi Kişiliğe Tecavüz” konulu doktora teziyle 1969 yılında hukuk doktoru unvanını kazanmış, yazmış olduğu tez, aynı yıl basılarak yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu, Roma Hukuku konusunda ilk akla gelen bilim insanlarındandır.

Tahiroğlu,1972 yılında Strasbourg Uluslararası Mukayeseli Hukuk Fakültesi’nin (Faculte Internationale pour I’Enseignement du Droit Compare) birinci bölümünden diploma almıştır. Tahiroğlu, 1972 yılı Mayıs döneminde Fransızca devlet yabancı dil sınavını başarıyla kazanmış, İstanbul, Ankara ve İtalya’daki kütüphanelerden yararlanarak hazırladığı “Roma Hukukunda Furtum, Hırsızlık Dolandırıcılık Emniyet Kötüye Kullanma konulu doçentlik tezini sunmuştur. Tahiroğlu, Fransızca’dan doçentlik yabancı dil sınavını vermiş, kollokyum ve deneme dersi şeklindeki sınavları geçmiş ve 1974 yılında doçent olmuştur.

İstanbul ve Paris’te yapmış olduğu bilimsel çalışmalar sonucunda hazırladığı “Roma Hukukunda Mülkiyet Hakkının Sınırları” konulu Profesörlük Takdim Tezi ve sunduğu diğer eserlerle, 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu hükümlerine göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 8. maddesi uyarınca, 1984 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. Profesörlük için başardığı ikinci yabancı dil İtalyancadır.

Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk Sempozyumu – İstanbul Barosu
Akademik Kariyeri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku kürsüsüne 22.07.1976 tarihinde doçent olarak atanmış; 1974 yılından itibaren, Uluslararası Eski Çağ Hukukları Derneği (SIHDA), Mukayeseli Hukuk Uluslararası Akademisi ve benzeri kuruluşların, birçok ülkedeki kongrelerine katılarak çeşitli tebliğler ve bildiriler sunmuştur.  17.09.1982 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiş idari görevler yapmıştır.

1986-1987 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tedviren Roma Hukuku derslerini ve İzleyen yıllarda İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda (İletişim Fakültesi) dersler vermiştir.

Bülent Tahiroğlu

Doçent ve Profesör olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı Levazım ve Maliye Okulu’nda 10 yıl kadar süreyle Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku derslerinde görevlendirilmiştir. Tahiroğlu ayrıca, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Hukukun Temel İlkeleri ve bu Fakültenin Fransızca eğitim yapan Kamu Hukuku Bölümünde, Droit Civil (Medeni Hukuk) anlatmış, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde Droit Romain (Roma Hukuku) dersini vermiştir.

Tahiroğlu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültelerinin kuruluşlarında yer almış, eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmış, 2003 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersler vermeye başlamış, anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmüştür.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde kuruluş yılı olan 1982 yılından itibaren Roma Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Hukuk Başlangıcı, Umumi Hukuk Tarihi dersleri vermiş, Yükseköğretim Kurulu tarafından 13.08.1985 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku profesörlük kadrosuna atanmıştır. 1985 yılında profesör olduktan sonra da aynı okulda ders vermeye devam etmiştir. 20.09.1985 tarihinden itibaren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Tahiroğlu, 1991-1994 ve 1996-1997 yıllarında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı görevlerini yerine getirmiştir. 19.09.1997 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olmuştur. Tahiroğlu, bu okula 28.09.2007 tarihinde ikinci kez dekan atanmıştır.

Roma Hukukundaki kavramlara atıfla kendisine Tahirus lakabı da takılan Tahiroğlu emeklilik sonrası Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dersler vermiş, 20 Ağustos 2020 tarihinde yaşama veda etmiştir.

Prof.Dr. Bülent Tahiroğlu’nun Eserleri

Prof.Dr. Bülent Tahiroğlu’nun, çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Prof. Dr. B.ERDOĞMUŞ ile müştereken Roma Hukuku Dersleri ve Roma Hukuku Meseleleri isimli kitapları yazmıştır. Ayrıca, Roma Borçlar Hukuku isimli eser bulunmaktadır. Tahiroğlu, Michel Villey’in yazmış olduğu Roma Hukuku–Güncelliği isimli eseri Türkçeye çevirmiştir. Kitap, Roma Hukukunun aslında günümüze ne kadar etki ettiğini mümkün olduğunca yalın ve basit dille anlatmaktadır.

Bunu okudunuz mu?

Ahlâksız Hukuk: Ahlâki Anomi, Amoral Bireycilik ve Siyâsi Otoriter Zihniyet Karşısında Yargı Etiği İlkeleri Hayata Geçebilir mi?

Ahlâksız Hukuk: Ahlâki Anomi, Amoral Bireycilik ve Siyâsi Otoriter Zihniyet Karşısında Yargı Etiği İlkeleri Hayata …