Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Felsefesi » H. Birsen Hekimoğlu (Örs)
Prof. Dr. H. Birsen Hekimoğlu (Örs)

H. Birsen Hekimoğlu (Örs)

Prof. Dr. H. Birsen Hekimoğlu (Örs), 18.01.1961 tarihinde doğmuş,  1982 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1984 yılında yüksek lisans derecesini elde etmiş aynı bölümde yapmış olduğu doktorasını 1990 yılında tamamlamıştır.

Hekimoğlu, 1997 yılında doçent ve 2009 yılında profesör olmuştur. Hekimoğlu, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Anabilim Dalında görev yapmaktadır. 2008-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapmış, 2011-2014 yıllarında Senato Üyeliği, 2010-2013 yıllarında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını yürütmüş, 2015 yılından itibaren Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. Hekimoğlu, akademik kariyerinde, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurul Üyeliği, Uluslararası İlişkiler Bölümü Yandal-Çift Anadal Koordinatörlüğü, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Akademik Yükseltme Komisyonu üyeliği ve Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Modern Siyasal İdeolojiler

Makale ve Bilimsel Bildirileri

Hekimoğlu, “Perception of the Army by Armenian Minorities Living in Turkey, “Armenian Women of İstanbul: Notes on Their Survival of the Armenian Community”, “Turkey’s Armenians: A Research Note on Armenian Identity”,  “Postmodern Dünya’da İdeolojinin Dönüşümü”, “Siyasal Temsil”, “Türkiye’de Yaşayan Ermenilerin ’12 Eylül’ Algılaması”, “Uluslaşma, Orduların Değişen Rolü ve Sivil Kontrol” ve “Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri Çerçevesinde Yeni İngiliz İdealizmi”, “Türkiye’de Anayasaların Kurumsallaşma Sorunu”, “Geç Modernleşen Ülkelerde Ordunun Rolü: Türkiye Örneği”, “Siyasal Temsil ve Demokrasi”, “Geç Modernleşen Ülkelerde Ordunun Rolü: Mısır Örneği: 1952 Hür Subaylar Hareketinin Temelleri ve Özellikleri”, “Batı’da Temsili Demokrasi Krizi”, “ Türkiye’de İktisat Politikalarında İstikrarsızlığa Neden Olan Siyasal Etmenler ”, “Türkiye’de Askeri Müdahaleler İçin Bir Açıklama” ve “Modernleşme ve Siyasal İstikrarsızlık” başlıkları ile makaleler yazmış, yazdığı makaleler Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır.

Prof. Dr. H. Birsen Hekimoğlu (Örs), “The Process of Democratization in the Balkans”, “İstanbul Ermeni Cemaatinde Kadın ve Siyaset”, “Early Findings of a Field Survey on the Perception of the Army by Non-Muslim Minorities Living in Turkey: The Case of Armenians”, “Küreselleşme Çerçevesinde İdeolojilerin Sonu Tezi’ne Yeniden Bakmak”, “Günümüz Otoriter Rejimlerinin Doğası Üzerine”, “Faşizm: 21. Yüzyılda Yeni Yüzüyle”, “Otoriter ve Totaliter Rejimlerde Şiddetin Çeşitli Yüzleri”, “Reassessing Fascism with the Lenses of 21stYüzyıl ”,“ Modern Ulus Devlet ve Beden Politikası ”,“ Düşmanın İmajı – Düşman Kim / Ne:? Kore Savaşında Savaşan Türk Gazileriyle Sözlü Tarih Çalışması ”,“ İstanbul’daki Ermeni Toplumunun Kadınları: Toplu Topluluğun Kimliği ve Kültürel Yeniden Üretimi ”,“ Türk Ordusunu Kalıcı Bir Askeri Devletten Uzak tutan nedir: Türk Ordusunun Türk Siyasetinde oynadığı rolün sınırları ”,“ Ermeni Dilinin Ermeni Kimliği ve Kültürü Üzerine Etkisi ” Türkiyeli Ermenilerin “,” Türkiye’deki Ulusal Devlet Yapısı Aşamasında Askerlerin Rolü “,” Türkiye’nin Müslüman Olmayan Azınlıkların Askerlik Algıları: Türkiye’deki Ermeniler Örneği “,” Söz Savaşanların: Kore Gazileri ile Sözlü Tarih Çalışması ”,“ Küresel ve Postmodern Dünyada İdeolojinin Dönüşümü ve Hukuk ”,“Günümüz Türkiye’sinde Ermeni Kimliği”, “Uluslaşma Süreci ve Pretoryenizm” ve “Türkiye’de Askeri Müdahaleler İçin Bir Açıklama Modeli” başlıkları ile Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bu bildiriler çeşitli dergi ve raporlarda yayımlanmıştır.

 “Türkiye’de Askeri Müdahaleler: Bir Açıklama Modeli”, “Çağdaş Siyasal Teoriler” ve “Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler” isimli eserlerin sahibidir.

Türk Sosyal Bilimler Derneği ve Western Political Science Association üyesidir.

Gender, Place and Culture Dergisi’nde hakemlik görevi yürütmekte olan Prof. Hekimoğlu, 2009 yılı TÜBA Telif Ders Kitabı Ödülünün sahibidir.  

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et