Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Halide Gökçe Türkoğlu

Halide Gökçe Türkoğlu

Prof. Dr. Halide Gökçe Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi SBE Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans; eğitimini ve DEÜ SBE Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde önce Araştırma Görevlisi sonra da Yardımcı Doçent olarak çalışmış, 2009 yılında ise Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalına Doçent olarak atanmıştır.

Türkoğlu, yüksek lisansını “Roma ve Türk Hukuklarında Vekaletsiz İş Görme” konulu teziyle tamamlamıştır. Ayrıca “AB’nin Obezite Önleme Stratejisinin Geliştirilmesinde Gıda Etiketlemesinin Rolü” ismi ile yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Doktora yeterliliğini “Roma Usul Hukukunda plus petitio yasağı ve medeni usul hukukundaki davayı genişletme ve değiştirme yasağına olan etkileri” adıyla sunduğu tezini savunarak vermiştir.

Prof. Dr. Halide Gökçe Türkoğlu, 2015 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörlüğe yükselmiştir. Sırasıyla, DEÜ Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (2005- 2009), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı (2010- 2013), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve HukukTarihi Anabilim Dalı Başkanı (2011’den itibaren), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı (2013- 2015), Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı (2015’den itibaren),Yaşar Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015’den itibaren), Yaşar Üniversitesi PDK üyeliği (2015’den itibaren) şeklinde idari görevler üstlenmiştir. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı şekilde çalışmaktadır.

Halide Gökçe Türkoğlu Makaleleri 

Roma Usul Hukukunun Formüler Sisteminde Bis de Eadem Re ne Sit Actio İlkesi

Türk Gıda Hukukuna Genel Bir Bakış

Hakimin Sorumluluğu

Sürpriz Olarak Kadınlar

Roma Hukukunda Yargı Cezaları ve Hapis Cezası

Roma Devletinde Suçla Mücadele ve Kamu Düzenini Sağlama

Avrupa Birliği Gıda Hukukunda Özel Diyet Amaçlı Kullanılan Gıdalar

Roma Hukukunun Gelenek Hukuku (Common Law) Üzerindeki Etkisi

Roma Ceza Hukukunda halkına itiraz

AB’nin Obezite Önleme Stratejisinin Geliştirilmesinde Gıda Etiketlemesinin Rolü

Gıda Güvenliği Yasası 1990’ın Güvensiz Gıdaların Satılması ve Temini ile İlgili 7 / 9’uncu Bölümlerin Yeteneği Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

1987 tarihli Tüketici Koruma Yasası uyarınca Arızalı Ürünlerle İlgili Davaların ve İngiltere’de İhmal Edilmiş Ürünlerle İlgili Ortak Hukuk Davalarının Karşılaştırılması

Avrupa Birliği Gıda Hukukunun Temel İlkelerine Dair Kısa Bir Değerlendirme

Malların Satışına İlişkin Yönetmelik 2002” tarafından getirilen İngiltere Mal Satış Kanunundaki Değişikliklerin Gıda Ürünleri Tüketicilerine Etkisi

Roma Hukukunda Hazine Sandığı

İngiltere’de Reklamverenlerin Faaliyetlerini Sınırlama Aracı Olarak Özel Hukuk Kurallarının Düzenleyici Yasaklama ve İş Öz Regülasyonunun Saygı Rolleri

Roma Cumhuriyet ve İlk İmparatorluk Dönemlerinin İdari Yapısı

Roma Hukukunda Humanitas ile Maiestas Populi Romani Arasındaki Bağlantı

Hukukun Kaynağı Olarak İmparatorların Yazılı Cevapları Rescriptum

Roma Hukukunda Hakimin Sorumluluğu

Roma Hukukunda Rüşveti Engellemeye Yönelik Düzenlemeler

Roma Hukukunda Hayvanların Yolaçtıkları Zararlardan Doğan Sorumluluk

Roma Medeni Usul Hukukunda Formula Yargılaması

Roma Haksız Rekabet Hukukuna İlişkin Olarak Actio Servi Corrupti

Roma Hukukunda Senato prosedürleri

 

Roma Hukukunda Suç ve Ceza

“Suç ve ceza hukukçuların daima tartıştıkları kavramların başında gelmektedir. “Roma Hukukunda Suç ve Ceza” adlı bu çalışmada da, bu önemli iki kavramın tarihsel gelişimi açısından Roma hukukundaki durumları açıklanmaktadır. Roma hukuku her ne kadar günümüz özel hukukunun temelini oluştursa da, bu kadar gelişmiş bir hukuk sistemi yaratan Romalıların ceza hukukunun günümüze hiçbir katkısı bulunmadığını düşünmek yanlış olacaktır. Roma ceza hukuku, yüzyıllar boyunca uygulanagelmesine bağlı olarak, zaman içinde büyük değişiklikler, gelişmeler göstermiş bir hukuk dalıdır. Çalışmamızda, suç ve ceza kavramlarının tarihsel gelişiminin ayrıntılı bir biçimde ortaya konabilmesi adına, öncelikle Roma hukukunda suç kavramı açıklanmış ve suç tipleri teker teker anlatılmıştır. Ardından Roma hukukundaki ceza tiplerinin sınıflandırılması yapılarak, genel olarak cezalara ilişkin ilkeler saptanmıştır. Son olarak, Roma ceza yargılaması ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.”

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin