Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Kemal Gözler
Prof. Dr. Kemal Gözler

Kemal Gözler

Prof.Dr. Kemal Gözler, 1966 yılında Yeniçiftlik’te doğmuş, 1983 yılında Çanakkale Biga Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimine başlamış 1987 yılında fakülteyi bitirerek Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana bilim dalında yüksek lisans yapmıştır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Doktora Tezi

Prof.Dr. Kemal Gözler, doktora öğrenimini Kamu Hukuku alanında Bordeaux Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1992-1995 yıllarında “Jürinin Tebrikleriyle Çok Onur Verici Derecede” tamamlamıştır. Gözler, daha sonra baskısı da yapılan “Le pouvoir de révision constitutionnelle” isimli doktora teziyle doktora unvanını alarak Bordeaux’tan dönmüş ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır. 

Gözler, 1997-2000 yıllarında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde yardımcı doçent olarak; 2000-2004 yıllarında ise aynı fakültede doçent olarak görev almıştır.

Kemal Gözler, 2004-2007 yıllarında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doçent olarak görev yaptıktan sonra 2007 de profesör olmuş; Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesine atanmış, 2016 yılında emekli öğretim üyeliğinden olmuştur.

Prof.Dr. Kemal Gözler, 1999 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından “Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu” isimli eseri nedeniyle “Genç Sosyal Bilimciler Birincilik Ödülü” almıştır.

Gözler, 2001 yılında ODTÜ Mustafa N. Parlar Araştırma Teşvik Ödülünü kazanmıştır. Gözler, 2009 Yılında TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülüne “İdare Hukuku Dersleri Kitabı” nedeniyle ve 2011 Yılı TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülüne “Anayasa Hukukunun Genel Esasları Kitabı” nedeniyle layık görülmüştür.

Prof. Dr. Kemal Gözler, “Türk Anayasa Hukuku Sitesi” (www.anayasa.gen.tr) nin kurucusu ve Nisan 2004’ten itibaren editörüdür. Gözler ayrıca, “Türk İdare Hukuku Sitesi” (www.idare.gen.tr) nin kurucusu ve Nisan 2004’ten itibaren editörüdür.

Elveda Anayasa kitabı 2017 yılında yayınlanmıştır

 

 

Prof.Dr. Kemal Gözler’in Eserleri
Prof.Dr. Kemal Gözler yayınlanmış 41 adet eserin sahibidir.
Gözler, “Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d’Ascq”, “Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu”, “Hukuka Giriş”, “Kurucu İktidar”, “Türk Anayasaları”, “Anayasa Hukukunun Metodolojisi”, “Pouvoir constituant”, “Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu”, “Hukuk Eğitiminde Sınavla”, “Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi”, “Türk Anayasa Hukuku Dersleri”, “Türk Anayasa Hukuku”, “Cumhurbaşkanı – Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?”,  “Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi”,  “Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma”, “Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku”, “Les villages pomaks de Lofça aux XVe et XVI siècles d’après les tahrir defters ottomans”, “İdare Hukukuna Giriş”, “İdare Hukuku Dersleri”, “İdare Hukuku”, “Yeniçiftlik Beldesi: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı”, “Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksekokulları İçin)”, “Hukukun Temel Kavramları”, “Devletin Genel Teorisi”, “Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş”, “Türk Anayasa Hukukuna Giriş”, “Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study”, “Kısa Anayasa Hukuku”, “Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı”, “Anayasa Hukukunun Genel Teorisi”, “Kısa İdare Hukuku”, “Ramazan Çağlayan’ın İdare Hukuku ve İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler”, “Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler”, “Örnekleriyle Usûlsüz Alıntı Sorunu: Adnan Küçük, Ahmet Nohutçu, Bilal Canatan, Nevzat Sönmez, Ali Rıza Çoban, Serdar Özgüldür, Fatih Dikici ve Diğerlerinin Kitapları Hakkında Eleştiriler”,”Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler”, “Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra: 16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Yazılar”, “İnsan Hakları Hukuku”, “İnsan Hakları Hukukuna Giriş”, “Mahalli İdareler Hukuku”, ve “Mahalli İdareler Hukukuna Giriş” isimli eserlerini Türk hukuk dünyasına armağan etmiştir.

Gözler’in, Serap Yazıcı ve Fuat Keyman ile birlikte kaleme aldıkları “Ergun Özbudun’a Armağan/Essays in Honor of Ergun Özbudun” isimli eseri Yetkin Yayınları tarafından 2008 yılında basılmıştır.

KEMAL GÖZLER’İN KİTAPLARI

Bunu okudunuz mu?

Kapatılan Siyasi Partiler

Kapatılan Siyasi Partiler, günümüz Türkiye’sinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi kararı ile …