Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN
Kemal OĞUZMAN
Kemal Oğuzman

Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN

15 Aralık 1927 tarihinde Gümüşhacıköy’de doğdu. Babası Hakim İsmail Hakkı Bey, annesi Arife Hanım’dı. Galatasaray Lisesi’ni ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, aynı fakülteye Medeni Hukuk kürsüsüne asistan olarak atandı. 1955 yılında doktorasını tamamlayıp 1957 yılında doçentlik, 1965 yılında profesörlük unvanlarını kazandı.

1973-1974 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı, 1970-1980 yılları arasında aynı Üniversite’de Hukuk Fakültesi’ni temsilen Senato Üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Üniversitelerarası Kurul’da üye sıfatıyla görev yaptı. YÖK sonrası yeni düzende, İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı ve Özel Hukuk Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1978 yılında Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kurulması sırasında kurucu öğretim üyeleri arasında yer alarak iki yıl süreyle İstanbul’dan İzmir’e gelerek ders verdi.

Medeni Hukukun tüm alanlarında yoğun biçimde eserler üretirken, buna paralel olarak İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku dalına da ilgi duydu. Bunun bir uzantısı olarak İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milletlerarası Derneği üyesi ve İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Başkanı olarak faaliyet gösterdi ve bu alanda da çeşitli kitap, makale ve karar incelemelerinden oluşan çok sayıda eser verdi; toplantılar ve sempozyumlar organize etti. Ayrıca yıllık ILO toplantılarına TİSK adına ve kimi zaman da Hükümeti temsilen katılarak aktif biçimde çalıştı.

1976 yılında Adalet Bakanlığınca yeni bir Medeni Kanun hazırlanması amacıyla oluşturulan komisyonda görevlendirildi. Bu komisyonun çalışmalarının 1978 yılında durdurulmasından sonra, 1981 yılında oluşturulan yeni komisyona da seçildi. Bu komisyonda üye olarak görev yaptı ve ardından, 1983-1984 yıllarında komisyonun Başkanlığını üstlendi. Onun başkanlığındaki komisyon, görevini başarıyla tamamlayarak “1984 tarihli Türk Medeni Kanunu Öntasarısı” nı hazırlayıp, Bakanlığa sundu. Bunların yanı sıra, özel sektörde, uzun süre Koç Holding’in yönetiminde görev aldı ve bu holdinge bağlı çeşitli şirketlerde danışmanlık yaptı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden yaş haddinden dolayı emekliye ayrılma aşamasında, kuruluşunda emek verdiği ve ilk yıllarında Medeni Hukuk derslerini okuttuğu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçerek burada Dekanlık görevini üstlendi.

Bu görevde iken, fakültedeki odasında geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda, 30 Haziran 1995 tarihinde aramızdan ayrıldı.

ESERLERİ

1-Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları: Borçlar Hukuku II – Miras Hukuku

2-Vaka Metodu İle Hukuki Yönden İşçi ve İşveren İlişkileri

3-Miras Hukuku Dersleri

4-Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan

5-Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Grev, Lokavt, Tahkim ve Arabuluculuk Düzeni Nasıl Olmalıdır

6-Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I-II

7-Eşya Hukuku

8-Kat Mülkiyeti Meselesi ve Hal Çaresi

9-Kişiler Hukuku-Gerçek ve Tüzel Kişiler

10-Medeni Hukuk-Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar

11-Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

LGBTİQ+ Hakları İnsan Haklarıdır

LGBTİQ+ Hakları ve Onuru Avukatlar Bildirisi

LGBTİQ+ Hakları ve Onuru Avukatlar Bildirisi ve Onuru Avukatlar Bildirisi, Türkiye çapında barolara mensup avukatlar tarafından …