Ana Sayfa » Hukukbook » Kemal Oğuzman

Kemal Oğuzman

Kemal Oğuzman, 15 Aralık 1927 tarihinde Gümüşhacıköy’de doğmuştur. Babası Hakim İsmail Hakkı Bey, annesi Arife Hanım’dır. Galatasaray Lisesi’ni ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, aynı fakülteye Medeni Hukuk kürsüsüne asistan olarak atanmış, 1955 yılında doktorasını tamamlayıp 1957 yılında doçentlik, 1965 yılında profesörlük unvanlarını kazanmıştır.

1973-1974 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı, 1970-1980 yılları arasında aynı Üniversite’de Hukuk Fakültesi’ni temsilen Senato Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Üniversitelerarası Kurul’da üye sıfatıyla görev yapmış, YÖK sonrası yeni düzende, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı ve Özel Hukuk Bölümü Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 1978 yılında Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kurulması sırasında kurucu öğretim üyeleri arasında yer alarak iki yıl süreyle İstanbul’dan İzmir’e gelerek ders vermiştir.

Medeni Hukukun tüm alanlarında yoğun biçimde eserler üretirken, buna paralel olarak İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku dalına da ilgi duymuş; bunun bir uzantısı olarak İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milletlerarası Derneği üyesi ve İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Başkanı olarak faaliyet göstermiştir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında da çeşitli kitap, makale ve karar incelemelerinden oluşan çok sayıda eserler üretmiş, toplantılar ve sempozyumlar tertip etmiştir. Ayrıca yıllık ILO toplantılarına TİSK adına ve kimi zaman da Hükümeti temsilen katılarak aktif biçimde çalışmıştır.

1976 yılında Adalet Bakanlığınca yeni bir Medeni Kanun hazırlanması amacıyla oluşturulan komisyonda görevlendirilmiştir. Bu komisyonun çalışmalarının 1978 yılında durdurulmasından sonra, 1981 yılında oluşturulan yeni komisyona da seçilmiş; bu komisyonda üye olarak görev yapmış ve ardından, 1983-1984 yıllarında komisyonun Başkanlığını üstlenmiştir. Başkanlığını yaptığı komisyon görevini başarıyla tamamlayarak “1984 tarihli Türk Medeni Kanunu Öntasarısı” nı hazırlayıp, Bakanlığa sunmuştur. Bunların yanı sıra, özel sektörde, uzun süre Koç Holding’in yönetiminde görev almış ve bu holdinge bağlı çeşitli şirketlerde danışmanlık yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden yaş haddinden dolayı emekliye ayrılma aşamasında, kuruluşunda emek verdiği ve ilk yıllarında Medeni Hukuk derslerini okuttuğu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçerek burada Dekanlık görevini üstlenmiştir. Bu görevde iken, fakültedeki odasında geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda, 30 Haziran 1995 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

Kemal Oğuzman – Medeni Hukuk
KEMAL OĞUZMAN’IN ESERLERİ

1-Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları: Borçlar Hukuku II – Miras Hukuku

2-Vaka Metodu İle Hukuki Yönden İşçi ve İşveren İlişkileri

3-Miras Hukuku Dersleri

4-Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan

5-Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Grev, Lokavt, Tahkim ve Arabuluculuk Düzeni Nasıl Olmalıdır

6-Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I-II

7-Eşya Hukuku

8-Kat Mülkiyeti Meselesi ve Hal Çaresi

9-Kişiler Hukuku-Gerçek ve Tüzel Kişiler

10-Medeni Hukuk-Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar

11-Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları

Bunu okudunuz mu?

İklim Değişikliği Tehdidine Karşı İstanbul Manifestosu

İklim Değişikliği Tehdidine Karşı İstanbul Manifestosu; “Gezegen Elden gidiyor, buna razı olamayız” başlığı altında, ev …