Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Özlem Yenerer Çakmut
Prof.Dr. Özlem Yenerer Çakmut

Özlem Yenerer Çakmut

Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, Erenköy Kız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak fakülte yaşamına başlamıştır.

Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1988 yılında başladığı lisans eğitimini 1992 yılında bitirmiş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında başladığı Yüksek Lisans eğitimini “Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Konut Dokunulmazlığı” adlı tez çalışması ile tamamlamıştır.

Çakmut, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmaya hak kazanmış, bu süreçte Almanya’da (Freiburg in Brs. ve Köln) bulunarak  “Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi” adını taşıyan tezini tamamlayarak mezun olmuş ve hukuk doktoru unvanını kazanmıştır.

Çakmut, 1994 Yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış; 2003 Yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. Doçentlik tezi olarak “Soybağının Belirlenmesi ve Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu” konulu çalışmayı hazırlamıştır.  2009 Yılı Ocak ayında Doçentlik sınavını başararak Doçent unvanını almıştır. “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Gürültü Suçları” adlı çalışması ile 2014 yılında Profesör olmuştur. Ceza Hukuku ve özellikle Tıp ve Sağlık Hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Özlem Yenerer Çakmut ve Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu bir panelde

Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut’un Eserleri

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Gürültüye Neden Olma Suçları
Kitabın Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Huzur, Sükun ve Gürültünün İlgili Olduğu Haklar
Hukuki Metinlerde Yer Alan Düzenlemeler
Tarihsel Durum
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
Benzer Hukuka Aykırı Hareketler
Gürültüye Neden Olma Suçu
Gürültüye Neden Olma Suçu
Gürültüye İlişkin Diğer Bazı Düzenlemeler
Hukuk ve Sanat

Bu kitap; bu bağlamda hem kavramsal ve bilimsel konuların teorik hem de uygulama hayatındaki araç ve aktörlerin hukuksal sorun, mevzuat ve güvencelerine değinmekte, hukuksal güvencelerini açıklamaktadır. Bu nedenle, sanat ve hukukun kesiştiği açılardan teorik ve pratik hukuksal konuların bilimsel olarak ele alındığı bu kitapta, sanat hakkını ilgilendiren anayasa ve ulusal üstü hukuktaki konumu kadar, fikir ve sanat eserleri, iş, borçlar hukuku sorunları da teori ve yargı uygulaması açısından ele alınarak incelenmiştir.

Tıp / Sağlık Hukuku Mevzuatı
Kitabın Konu Başlıkları
Uluslararası Sözleşme ve Bildirgeler
Kanunlar
Tüzükler
Yönetmelikler
Türk ve Alman Yargı Kararları
Ceza Hukuku Uygulamaları
Kitabın Konu Başlıkları
Ceza Hukukunda Karar İncelemesi
Ceza Hukukunda Olay Çözümü
Sınav Sorularından Örnekler
Ceza Hukuku Genel Hükümler Final, Final Mazeret ve Bütünleme Problem Soruları
Örnek Cevap Anahtarları
Türk Ceza Hukukuna Giriş
Kitabın Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Suç Hukuku
Yaptırım Hukuku
Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

Derleme kitapta, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Yürürlük Kanunları, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve ilgili mevzuat ile yönetmeliklere yer verilmiş. 1412 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun temyize ilişkin hükümleri, ceza mahkemelerinden 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilen hükümler bakımından yürürlükte bulunduğundan, ayrı başlık altında gösterilmiştir.

Soybağının Belirlenmesi ve Ceza Hukukunda Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu
Kitabın Konu Başlıkları
Soybağının Belirlenmesi
Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu
Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi

Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, bu kitabında tıbbi müdahaleye rızayı ceza hukuku açısından incelemiştir. Tıbbi müdahalenin kapsamı ve boyutu günümüzde giderek artmaktadır. Bu müdahalelere hastanın razı olmasının ceza hukuku açısından değerinin ne olduğu ve rızanın hekimin sorumluluğunu ne ölçüde ortadan kaldıracağı güncelliğini kaybetmeyen bir konudur. Yazarın, konuyu inceleme yöntemi, bilimseldir. Kitapta konuya ilişkin çok sayıda hukuki problem ortaya atılmış ve bunlar bilimsel yöntemle çözüme bağlanmıştır. Eserde, özellikle rızanın ve tıbbi müdahalenin hukuki niteliği başarılı bir biçimde incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları

Tıbbi Müdahale Kavramı ve Şartları
Tıbbi Müdahaleyle İhlal Edilen Kişilik Değerleri
Rızanın ve Tıbbi Müdahalenin Hukuki Niteliği
Özelliği Olan Bazı Tıbbi Müdahalelerin İncelenmesi
Kastrasyon (Hadım Etme)
Sterilizasyon (kısırlaştırma) ve Gebeliğe Son Verilmesi
Ötenazi ve Talep Üzerine Öldürme
Organ ve Doku Nakilleri
Yapay Döllenmeler ve Embriyon Nakilleri
Cinsiyet Değişikliği
Estetik Operasyonlar ve Açlık Grevleri
Hekimin Rıza Almamasının Sonuçları
Hekimin Ceza Hukuku Açısından Sorumluluğu
Hasta Hakları Yönetmeliği
Kişilere Karşı İşlenen Suçlar
Kitabın Konu Başlıkları
Hayata Karşı Suçlar (TCK m. 81–85)
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (TCK m. 86–89)
Şerefe Karşı Suçlar (TCK m. 125–130)
Cumhurbaşkanına Karşı Hakaret Suçu (TCK m.299)
Malvarlığına Karşı Suçlar (TCK m. 141–160, 163, 167–169)

Bunu okudunuz mu?

Tutuklanacaklar Listesi

Tutuklanacaklar Listesi, Avukat-Yazar Yiğit Okur tarafından yazılmış, 2007 yılı Ekim ayında Can Yayınları tarafından okuyucu …