Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Sözlüğü » Sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon Oyuncuları Sendikası
Oyuncular Sendikası

Sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon Oyuncuları Sendikası

Sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon Oyuncuları Sendikası, “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” iş kolunda kurulmuş bir sendikadır. Sendika, sahne, perde ve benzeri gösteri sanatları ile ifade edilen görsel işitsel alanda; sinema, televizyon, reklam, dizi, radyo, dijital platform, internet, seslendirme ile gösteri sanatlarında; tiyatro, kukla, opera, bale, çağdaş dans çağdaş gösteri sanatları ve benzeri performans sanat alanlarında öncelikle oyuncu olarak çalışan işçilerin haklarını korumak üzere kurulmuştur.

Sendika, işverenlerden, devletten, siyasi parti/örgütlerden bağımsız, dünyadaki emek mücadelesini destekleyen sivil bir inisiyatif olmayı amaçlamaktadır.

Başrol Dayanışmanın

Türkiye’de oyuncuların sendikal mücadelesi 1960 yıllarında başlamış ve 1970 yıllarına gelindiğinde sinema, tiyatro ve opera alanlarında sendikalar faaliyet göstermeye başlamışlardır. Oyuncular 2000’li yıllarda  “Sinema İş Yasası İçin Oyuncular Platformu”nu oluşturmuş, daha sonrasında bu platform “Oyuncular Sendikası Girişimi” ne dönüşmüştür. “Oyuncular Sendikası Girişimi” oyunculuk mesleğinin Türkiye’de hak ettiği standartlara gelebilmesi için bir sendikaya ihtiyaç olduğunu düşünen oyuncuların başlattıkları bir girişimdir. Girişim 29 Kasım 2010 tarihindeki “Oyuncular Büyük Buluşması” neticesinde sendikal yapıya dönüşmüştür.

Sendikanın Kurucu Başkanı Memet Ali Alabora
Oyuncular Sendikasının Kuruluşu ve Yönetim Kurulu

Oyuncular Sendikası, 29 Mart 2011 tarihinde Türkiye’nin ilk oyuncu sendikası olarak resmen kurulmuştur. Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası (Oyuncular Sendikası) 10-11 Eylül 2011 tarihlerinde ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirmiştir. Sendikanın 63 kurucu üyesi bulunmaktadır ve kurucu genel başkanı Memet Ali Alabora’dır.

Meltem Cumbul, 2014 yılında başkan olmuş ve 2017 yılına kadar görev yapmıştır. Sendikanın en faal dönemi, sendikal hakların savunulmasında yoğun engellemelerin bulunmasına karşın Meltem Cumbul’un görev yaptığı dönemdir.

Sendikanın 2017 yılından itibaren başkanlığına Meltem Cumbul’dan görevi devralan Demet Akbağ seçilmiştir. Yönetim Kurulu, Demet Akbağ, Sercan Gidişoğlu, Taner Rumeli, Sermet Yeşil, Evrim Alasya, Serdar Orçin, Tuğrul Tülek, Eda Çatalçam ve Tuba Erdem’den oluşmuştur.

Demet Akbağ 2017 yılında sendikanın başkanı olmuştur.

Sendikanın, Disiplin Kurulu Başkanı Şevket Çoruh, üyeleri ise Yasemin Şişli, Ragıp Yavuz’dur. Denetim Kurulu başkanı Ali Rıza Kubilay, üyeleri Alper Atak ve İbrahim Ozan Gözel’dir.

Sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon Oyuncuları Sendikasının kısa adı Oyuncular Sendikasıdır ve merkezi İstanbul’dadır.

Sendikanın Amaç ve İlkeleri

Sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon Oyuncuları Sendikası, emek, özgürlük, demokrasi ve insan hakları mücadelesi veren bir sendikadır. Oyuncular Sendikası, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde insan emeğini birincil değer kabul etmektedir.

Sendika, üyelerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini, ekonomik, demokratik, siyasal, sosyal, kültürel, mesleki,özlük, hukuksal hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini, oyuncuların yaptıkları işe, harcadıkları emeğe uygun, insanlık onuruna yakışır yaşam koşullarının oluşması için çalışmalar yapmaktadır.

Sendika, adaletli bir ücret sisteminin oluşturulmasını, iş ve sosyal güvenlikleri ile iş güvencelerinin sağlanmasını, oyuncu üyeleri arasında birlik, beraberlik, dayanışma duygu ve bilincini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon Oyuncuları Sendikası; oyuncuların kayıt dışı ve sosyal güvenceden yoksun çalıştırılmasını önlemeyi, mesleki standartların ve yeterliliklerin arttırılmasını savunmaktadır.

Sendika, kültür ve sanat politikalarının belirlenmesinde söz ve karar sahibi olmayı; sanatın ve kültürün tüm dallarında projeler üretmeyi ve uygulamalar yapmayı ilke edinmiştir.

Oyuncular Sendikası, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve uluslararası diğer sözleşmelerden doğan “Örgütlenme Hakkı ve Özgürlüğü”nün yaşama geçirilmesini ve sendikal örgütlenmenin önünü kesecek mahiyetteki, uluslararası düzenlemelere aykırılık arz eden her türlü ulusal düzenleme ile mücadele edilmesi ve ulusal mevzuatın uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan özgürlüklere zarar vermemesi için gerekli her türlü adımın atılmasını amaçlamaktadır.

Sendika, telif haklarının tamamen ve süresiz olarak devrini öngören sözleşmelerin yapılmasını engelleyerek oyuncuların yasalarla belirlenmiş çerçevelerde telif haklarını adil şekilde almalarına çalışmaktadır.

Sendikanın amaçlarından bir tanesi de üyeleri adına işverenle toplu görüşmelerde bulunmak ilgili makamlara başvurmak, görüş ve öneriler sunmak ve isteklerde bulunmak; sendika üyeleri adına toplu sözleşme ve takım sözleşmeleri görüşmelerine taraf olmaktır.

Oyuncular Sendikası
Sendikanın Politik Görüşü
Oyuncular Sendikası, kendini örgütsel olarak devlet, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan bağımsız olarak tanımlayan ve kendi perspektifi doğrultusunda programı olan bir sendikadır. Oyuncular Sendikası herhangi bir örgütlenmenin devamı yada parçası olarak tanımlamamakta, oyunculuk alanındaki tüm örgütlenmeler ile işbirliğini amaçlamaktadır.
Sendika, oyuncu ile yapımcı arasındaki ilişkinin iş hukuku bağlamında işçi-işveren ilişkisi olarak belirlenerek oyuncuların temel çalışma haklarını kazanmalarına ve iş güvencesinin sağlanmasına yoğunlaşmaktadır. İş güvencesi sağlamak sendikanın temel görevlerinden biridir. Hukuki dayanaklarla iş güvencesinin sağlanması yönünde üyelere her türlü destek verilmektedir.
Oyuncular Sendikası telif haklarının kazanılması için BİROY ile ortak çalışmaktadır. Sendika, BİROY ile birlikte telif konusunda ikili bir yapı oluşturmuş ve uzun vadeli bir hedef olarak çalışma planına telif konusunu da koymuştur.
Oyuncular Sendikası meslek standartlarının hazırlama sürecine katılmış, taslak metinler hazırlamış; Figüran Ulusal Meslek Standardı, Seslendirme Oyuncusu Ulusal Meslek Standardı ve Oyuncu Ulusal Meslek Standardı oluşturulmuştur. Dans sanatçısı ve opera sanatçısı meslek tanımları için çalışmalar devam etmektedir.
Oyuncular Sendikası-Logo
Oyuncular Sendikası
Halaskargazi Cad. Bared Apt. No:167 K:4 D:4  Şişli / İSTANBUL
Telefon  : 0 (212) 231 45 46
Faks  : 0 (212) 231 45 47
Gsm  : 0 (530) 821 00 99
 : 0 (530) 821 00 98
www.oyuncularsendikasi.org | info@oyuncularsendikasi.org

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et