Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Fakülteleri » Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Kasım 2010 tarih ve 27760 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1074 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayalı olarak kurulmuştur. Fakülte, Esentepe Kampüsü içerisinde yer almaktadır.

Kamu hukuku ve Özel Hukuk bölümleri ve bunlara ait toplam on altı ana bilim dalının kurulması Yüksek Öğrenim Yürütme Kurulunun 03.02.2011 tarihli ve 5476 sayılı kararı doğrultusunda kabul edilmiştir.

Fakültede sanal adliye ve duruşma salonları oluşturulmuştur.

Fakülte geniş bir alt yapı donanımına; dinamik ve özverili akademik ve idari kadroya, araç ve mekâna sahip bulunmaktadır. Bologna sürecinin gerekli kıldığı bir yapılanma esası çerçevesinde ders programları hazırlanmış ve böylelikle Avrupa hukuk fakülteleriyle uyum sağlanması yoluna gidilmiştir. Ders programında klasik kamu ve özel hukuk alanlarının yanı sıra küreselleşmenin beraberinde getirmiş olduğu yeni hukuk alanlarına da yer verilmiştir.

Fakülte, modern teknolojilerle donatılmış amfilere sahip olup bünyesinde şu an itibarıyla bir profesör, on bir yardımcı doçent, yirmi sekiz araştırma görevlisi olmak üzere toplam kırk öğretim elemanı ve idari hizmetleri yürütmek üzere altı idari personel görev yapmaktadır.

Fakültede Prof.Dr. Halil Kalabalık  12.10.2011 – 22.07.2016 tarihleri aralığında  Prof.Dr. Muzaffer Elmas 28.07-.2016 – 07.04.2017 tarihleri aralığında ve Prof.Dr. Ömer Anayurt 30.11.2010-17.03.2011 tarihleri aralığında dekan olarak görev yapmıştır.

Fakülte, misyonunu “Öğrencilerin evrensel hukuk ilkelerini özümseyen; doğal hukuku rehber edinen, adalet insanı olarak her durum ve koşulda nesnel ve yansızlığını korumasını bilen; insan onurunu her şeyin üzerinde tutan, hukuku totaliter ve otoriter düşünce ve anlayışların Truva atı olarak değil özgürlüğün bekçisi olarak gören; farklılıklara saygılı, hukuk normlarının da beslendiği etik ve estetik değerlere bağlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.” olarak açıklamıştır.

Fakülte, vizyonunu “Diğer hukuk fakülteleriyle rekabet edebilen, uluslararası alanda akredite olmuş; farklılıklar ve özgünlükleriyle her alanda ön plana çıkan, mezunlarının tercih edilebildiği, okullarının ismini her daim onur ve gururla taşıdığı bir fakülte ve giderek bir “Hukuk Ekolü” olabilmek.” olarak açıklamıştır.

Bunu okudunuz mu?

İstanbul Barosu

İstanbul Barosu, Türkiye’nin en büyük ve ilk barosudur. Türkiye’de savunma mesleğini düzenleyen ilk yazılı metin, …