Yeni
Ana Sayfa » Dergiler » Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1988 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, 2000 yılından itibaren hakemli dergi olarak yayınlanmaya başlanmıştır.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005 yılın kadar, yılda 4 sayı halinde yayımlanmış, 13. ciltten itibaren yılda iki sayı halinde çıkarılmaya başlanmıştır. 2015 yılı sonunda derginin 23. Cildi yayımlanmıştır.
Derginin editörlüğü Fakülte akademik personeli tarafından yerine getirilmektedir.

Dergi editörlüğünü 2018 yılı itibariyle Doç. Dr. Ü. Süleyman ÜSTÜN, Yrd. Doç. Dr. Ayşe ARAT ve Yrd. Doç. Dr. Alper Uyumaz yürütmekte olup, editör yardımcıları ise Arş. Gör. Süleyman Emre ZORLU ile Arş.Gör. Kemal ERDOĞAN’dır.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez, Temmuz ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Kamu hukuku, özel hukuk ve mali hukuk alanlardaki makalelerin yanı sıra mahkeme kararları ve içtihatlar da dergide incelenmektedir.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 10 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Derginin Danışmanlar Kurulu ise sekiz farklı üniversiteden 14 öğretim üyesidir.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulunda Prof. Dr. Mustafa AVCI, Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER, Prof. Dr. Faruk BİLİR, Prof. Dr. Reyhan SUNAY, Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN, Yrd. Doç. Dr. Murat AKSAN, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Arat,  Yrd. Doç. Dr. Alper Uyumaz yer almaktadır.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Danışmanlar Kurulu

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Danışmanlar Kurulu, Prof. Dr. Nizamettin AKTAY (Gazi Ü.), Prof. Dr. Fahrettin ARAL (Ankara Ü.), Prof. Dr. Rıza AYHAN (Gazi Ü.), Prof. Dr. Halûk BURCUOĞLU (İstanbul Ü.), Prof. Dr. Halil CİN (Ufuk Ü.), Prof. Dr. Ali ERTEN (Bilkent Ü.), Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU (Gazi Ü.), Prof. Dr. Doğan SOYASLAN (Başkent Ü.), Prof. Dr. Cemal ŞANLI (İstanbul Ü.), Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Ü.), Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN (İstanbul Ü.), Prof. Dr. Mehmet ÜNAL (Ankara Ü.), Prof. Dr. Ejder YILMAZ (Ankara Ü.)’dan oluşmaktadır.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  ULAKBİM Hukuk Veri Tabanında, bu veri tabanının kurulduğu 2010 yılından beri yer almaktadır. Veri tabanının internet adresinde http://dergipark.gov.tr/suhfd 2008 yılı ve sonrasında yayınlanan makalelerin listesine ulaşılabilmektedir.

Derginin web sayfası http://www.selcuk.edu.tr/hukuk/birim/web/sayfa/ayrinti/2100/tr şeklindedir.

İnternet sitesinde dergiyle ilgili bilgiler, yazım kuralları ve yayımlanmış makalelerin listesi bulunmaktadır. Derginin ilk sayısından itibaren yayımlanmış tüm makaleleri tam metin halinde erişime açıktır.

Dergide Yayınlanacak Makalelerdeki Standartlar

Dergide, hukuk alanına ilişkin güncel ve özgün makalelerin yer alması amaçlanmakta, hukuk alanına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bilimsel nitelikte hazırlanmış araştırma makalelerine yer verilmektedir. Hukukun tüm alanlarına ilişkin makalelerin yayımlanması mümkündür. Temel bölümleme olarak ise, kamu hukuku, özel hukuk ve mali hukuk şeklinde makaleler tasnif edilebilmektedir. Bunun dışında tez özetlerine de dergide yer verilmektedir. Ayrıca mahkeme kararlarının incelemeleri de dergide yer bulabilmektedir. Fakülte tarafından gerçekleştirilen panel, sempozyum gibi etkinliklerde sunulan tebliğlerin de ayrı bir bildiri kitabında yayımlanmaması halinde, dergide ayrı bir bölümde yayımlanması planlanmaktadır.

Derginin Yayın Dili ve Hakem İncelemesi

Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte, başka dillerde hazırlanmış makalelere de yer verilebilmektedir. Makalelerde Türkçe ve yabancı dilde özet bulunması zorunlu olup; giriş, ana metin, sonuç ve kaynaklar şeklinde bir sıralamanın yapılması tercih edilmektedir.

Dergi yayın kurallarına uygun olarak hazırlanan makalelerden editörlüğe ulaştırılanlar editörlerce gözden geçirerek konu, bilimsellik ve yayın kuralları açısından denetlemekte; ön düzeltme, ret veya uygunluk kararından birisini vermektedir. Ön düzeltme kararı verilen makale yazarına durum bildirilmekte ve gerekli düzeltmeleri yapması istenmektedir. Makalelerin istenilen formatta hazırlanıp gönderilmesi bu bakımdan büyük önem arz etmektedir. Hakem sürecinin başlatılması için uygun görülen makalelere; gerektiğinde yayın ve danışma kurulunda yer alan öğretim üyelerinin görüşleri de alınarak editör tarafından iki hakem belirlenmektedir. Daha sonra hakemlere yazı yazılarak, makale e-postayla veya elden gönderilmektedir.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisine gönderilen makalelerin hakem sürecinin en geç üç ay içerisinde tamamlanması arzulanmaktadır. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin her sayısı 500 adet basılmakta ve ücretsiz dağıtılmaktadır. Derginin her bir sayısı başta Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademik personeli olmak üzere; dergi danışma kurulu üyelerine, Milli Kütüphane’ye, Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne ve diğer üniversite kütüphaneleri, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü ile ilgili sayıdaki makale yazarlarına gönderilmektedir.

Telif Hakkı

Makalenin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Yazarlara telif hakkı ödenmemektedir. Yazarlar, yayımlanan yazılar üzerinde Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, her türlü formatta yayımlamak dâhil, tüm yayın haklarına sahip olduğunu kabul ederler.Değerlendirmeye alınan makalelerin daha önce yayınlanıp yayınlanmadığı, kaynakların doğruluğu, ileri sürülen görüşler gibi hususlar açısından sorumluluğu yazara aittir. Yayınlanan makalelerin her türlü telif hakkı ise Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesine aittir.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergi Editörlüğü
Alaaddin Keykubat Kampüsü 42079 KONYA
İnternet adresi: http://www.hukuk.selcuk.edu.tr
e-posta: hukukdergi@selcuk.edu.tr

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
Sahibi : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına
Prof. Dr. Mustafa AVCI (Dekan)

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2016 Yılı 1.Sayı Kapağı

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et