Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Sınır Tanımayan Avukatlar/STAD

Sınır Tanımayan Avukatlar/STAD

 STAD, 10 Kasım 2015 tarihinde Avukat Doçent Dr. Öykü Didem Aydın  ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.
STAD, sahadaki insan hakları avukatlarına ve savunucularına destek vermek, kişisel veya mesleki bütün hayat alanlarında insan hakları odaklı yaklaşım geliştirmek isteyen gençleri yetiştirmek, bununla sınırlı olmadan herkeste, hayatın her alanında insan hakları duyarlılığı geliştirmek ve örselenebilir kesimlere mensup bireyleri ve insan hakları ihlallerinin mağdurlarını korumak ve savunmak amacıyla kurulmuş bir dernektir.
İnsanları birleştiren davalar için bir araya gelen STAD avukatlar, hiçbir siyasal gündemin insan haklarına saygı prensibinden vazgeçmeyi haklı çıkarmayacağını savunmaktadır.
 STAD İlkeleri 
Sınır tanımayan avukatlar,
 • İnsanın mutlu olmak, barış içinde yaşamak, geleceğe güven haklarını savunur.
 • Bireyi özerk kabul eder.
 • Avrupa İnsan Hakları Savunucuları İlkeleri’ni (“European Guidelines on Human Rights Defenders”) benimser.
 • İnsanın bireysel hayat tarzını ve kişisel ilişkilerini tanımlama, seçme ve belirleme hakkını savunur.
 • İnsan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini savunur.
 • Bireylerin her türlü ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal etkinlik ve örgütlenmelerinde insan haklarının gözetilmesini ve kurum, kural ve etkinliklerde “hak odaklı yaklaşım”ı savunur.
 • İnsanın kendi kimliğini kendisinin tanımlamasını ve kendisini tanımladığı biçimde yaşama haklarını savunur.
 • Irkçı ve ayrımcı eylemlerle mücadele eder.
 • Eşitliğin her türlü bireysel özgürlüğün farkına varılabilmesinin ve kullanılabilmesinin bir koşulu olduğunu kabul eder.
 • Düşünce ve iletişimsel eylem özgürlüklerini mutlak olarak savunur.
 • İnsan hakları korumasında etik müdahalecilik ile hukuki müdahalecilik arasında fark gözeterek etkinlikte bulunur.
 • İnsanların birbirleriyle dayanışma, özgecilik ve ortaklık hakları ile örgütlenme özgürlüklerini savunur. Dayanışmacıdır.
 • Mağdurların ve savunucuların cinsiyet, cinsiyet yönelimi, cinsel tercih, cinsel yönelim, dil, din, dini inançsızlık, belirli kesimlere mensubiyet, ırk, etnik köken, mezhep, milliyet, bölge, yurttaşlık, yabancılık, vatansızlık, göçmenlik, mültecilik, yaş, meslek, eğitim seviyesi, refah düzeyi, engellenmişlik hali vb. niteliklerini ve siyasal inanç ve bağlarını gözetmeden herkesin, her yerde, her zaman evrensel insan haklarını savunur.
Sınır Tanımayan Avukatlar;
 • Savaşa karşıdır. Vicdani red hakkını savunur.
 • Yoksulların insan haklarının savunulmasını öncelikli hedef olarak görür ve maddi imkânlardan yoksun insan hakları savunucularını öncelikle destekler.
 • Hiçbir ekonomik, sosyal ve siyasal gereksinme, gündem ve programın evrensel insan haklarına saygı ilkesinden vazgeçmeyi haklı çıkarmayacağını savunur.
 • Hayatın her alanında “insan hakları odaklı” yaklaşımı savunur.
 • Kadın özgürlüğünün ve kadın haklarının tüm bireysel özgürlüklerin gerçekleştirilmesi bakımından hayati olduğunu savunur. Kadınların hakları ve insan hakları ile cinsel özgürlüklerinin güvence altına alınması için her türlü çabayı gösterir. Cinsiyetçilikle mücadele eder.
 • Cinsiyet, cinsiyet yönelimi, cinsel tercih ve cinsel yönelim özgürlüklerinin geliştirilmesi için öncelikle çalışır; bu özgürlükler bakımından olumsuz etki doğurabilecek hiçbir etkinliğe dahil olmaz. LGBTI’lerin haklarını ve özgürlüklerini savunur. Homofobi ve transfobi ile mücadele eder.
 • Çevre ve tabiat haklarını savunur. Çevrecidir.
 • Hayvanlara kötü muameleye karşı tavır alır ve hayvan haklarını savunur. Türcülükle mücadele eder.
 • Hak savunucularının ve insan hakları mağdurlarının, kişi haysiyetine, maddi ve manevi bütünlüklerine ve özel hayatlarına saygı duyar, kişisel verilerine karşı azami dikkat ve özen içinde hareket eder.
 • Yargılanan veya mahkum olmuş insan hakları savunucularına özel destek verir.
STAD hangi sınırları tanımaz?
 • İnsan hakları mağdurlarının mensubiyetlerinin ayrımını ve sınırını tanımaz.
 • Mahallelerin, kentlerin, bölgelerin, ülkelerin sınırını tanımadan duyarlıdır.
 • Mağdurların siyasi, dini vb. inanç ve bağlarının sınırını tanımaz. Hak odaklı yaklaşır.
 • Mesleklerin, iştigallerin, kartvizitlerin de sınırını tanımadan hak savunuculuğu yapar.

Dernekte, gazeteciler, hekimler, sağlık çalışanları, sanatçılar, emekçiler, örselenebilir kesimlerin seslerini duyurmak isteyenler ve bizatihi örselenebilir kesimlere mensup, bunlara destek vermeye çalışırken kendileri de örselenebilir hale gelebilen “herkes” bulunmaktadır.

İnsan hakları savunucularının kuruluşlarına yardımcı olunması ve onlara örgütsel sorunlarında destek verilmesi, savunucuların donanım ve kapasitelerinin artırılması; onlara hukuki, tıbbi, mali, iletişimsel, psikolojik vb. alanlarda ulusal ve uluslararası girişimlerle destek verilmesi derneğin amaçlarındandır. STAD, sahayı akademiye akademiyi sahada etkin kılmayı da amaç edinmiş, genç insan hakları savunucularının ve öğrencilerin yetişecekleri bir insan hakları kliniğini kurmayı hedeflemiştir.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et