Yeni
Ana Sayfa » Etiket Arşivler: 1280 Doğumlu İsmail Oğlu Ahmedin Hastalığı Nedeniyle Kalan Cezasının Affı Hakkında Kararname

Etiket Arşivler: 1280 Doğumlu İsmail Oğlu Ahmedin Hastalığı Nedeniyle Kalan Cezasının Affı Hakkında Kararname

1280 Doğumlu İsmail Oğlu Ahmedin Hastalığı Nedeniyle Kalan Cezasının Affı Hakkında Kararname

KARARNAME Kararname No: 7470 Adliye Vekilliğinden yazılan 24/9/1937 tarih ve 363/257 sayılı tezkerede; şapka giymemek suretile evamiri hükümete muhalefet suçundan bir gün hafif hapis cezasına mahkûm edilen 1280 doğumlu ismail Oğlu Ahmedin hastalığı, Adlî Tıb İşleri Meclisinin raporuna ve vilâyet idare heyetinin mazbatasına göre affini icab ettirecek derecede olduğundan affi teklif edilmiştir. Bu iş İcra Vekilleri Heyetince 5/10/1937 tarihinde görüşülerek ismail Oğlu Ahmedin hastalığına binaen ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci maddesine tevfikan bir günlük hapis cezasının affi onanmıştır. 5/10/1937 Başvekil V. ve İktisad Vekili C.BAYAR Hariciye Vekili Dr. T. R. ARAS REİSİCÜMHUR K.ATATÜRK Adliye Vekili S. SARAÇOĞLU Maliye Vekili …

Devamını oku »