Yeni
Ana Sayfa » Etiket Arşivler: Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı

Etiket Arşivler: Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Uzmanlar Komitesi

Bölgesel veya Azınlık Dilleri için Avrupa Şartı Uzmanlar Komitesi(Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages) ; Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Daimi Konferansı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan 1 Mart 1998’de yürülüğe giren Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’na taraf devletler tarafından oluşturulan  ve Şart’ta öngörülen izleme mekanizmasının yürütülmesinden sorumlu olan komitedir. Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı Şart’ın 17. Maddesi uyarınca kurulan bağımsız uzmanlar Komitesi, Şart’a taraf devlet sayısı kadar uzman üyeden oluşmaktadır ve üyelerinin görev süresi altı yıl olarak belirlenmiştir. Komite üyeleri, Şart’a konu edilen konularda en yüksek dürüstlüğe ve yetkinliğe sahip kişiler …

Devamını oku »

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı, 5 Kasım 1992 tarihinde Strazburg’da imzaya açılmış ve şartın beş ülkede uygulamaya konulması ile 1 Mart 1998’de yürürlüğe girmiştir. Bugüne dek 24 ülke tarafından imzalanan Şart 11 ülkede uygulanmaktadır. Türkiye bu Şartı imzalamamıştır. Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nın denetim organı, Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Komitesi‘dir. Avrupa devletlerinden sadece 25’i sözleşmeyi parlamentolarında onaylamış ve 8 Avrupa devleti sözleşmeyi imzalamış ancak parlamentolarında onaylamamış; 14 Avrupa devleti ise sözleşmeyi imzalamamıştır. Türkiye Sözleşme’ye taraf olmamış, imzalamamış ve onaylamamıştır. Avrupa Bölgesel Veya Azınlık Dilleri Şartı (Avrupa Konseyi Antlaşmalar Serisi, AKAS, No. 148) bir devlette genel nüfustan …

Devamını oku »

5 Kasım – Hukuk Takvimi

5 Kasım – Hukuk Takvimi 1739 Avusturya Arşidüklüğü ile Osmanlı Devleti arasında 5 Kasım 1739 antlaşması imzalandı. 1918 İttihat ve Terakki Fırkası kendi kendisini feshetti. 1922 “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 308 nolu “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, hukuku hâkimiyet ve hükümraninin mümessili hakikisi olduğuna dair” kararın ardından 5 Kasım’da Ankara hükumetinin İstanbul’daki temsilcisi Refet Paşa (Bele); tüm bakanlık müsteşarlarını Divanyolu’ndaki Şark Mahfilinde toplayarak her türlü faaliyete son vermelerini tebliğ etti. 1925 İtalya’da Benito Mussolini  bütün sol partileri kapattı. 1925 Ankara Adliye Hukuk Mektebi, Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’un girişimiyle kuruldu ve 5 Kasım 1925 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından açıldı. Ankara …

Devamını oku »