Yeni
Ana Sayfa » Etiket Arşivler: Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

Etiket Arşivler: Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Komisyonun temel görevi, TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen bayındırlık, imar ve iskân, haberleşme, elektronik haberleşme, elektronik ticaret, denizcilik, posta iş ve hizmetleri ile turizm işleri ve benzeri konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektir. İlgili Mevzuat Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü İmar Kanunu Yapı Denetimi Hakkında Kanun Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kıyı Kanunu Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Elektronik Haberleşme Kanunu

Devamını oku »