Yeni
Ana Sayfa » Etiket Arşivler: Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Etiket Arşivler: Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Veri Tabanlarının Yasal Olarak Korunmasına Dair Avrupa Birliği Direktifi

Veri Tabanlarının Yasal Olarak Korunmasına Dair Avrupa Birliği Direktifi (DIRECTIVE 96/9/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 1996 on the legal protection of databases), Avrupa Konseyi ülkelerine yönelik olarak 11 Mart 1996 tarihinde Strasburg’ta kabul edilmiştir.  Veri tabanlarının yasal olarak korunmasına dair 11 Mart 1996 tarihli 96/9/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ DİREKTİFİ AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu’nu kuran Antlaşma’yı ve özellikle de bu Antlaşmanın 57(2), 66 ve 100a Maddelerini göz önünde tutarak, Komisyon önerisini göz önünde tutarak (1), Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü göz önünde tutarak (2), Antlaşmanın 189b Maddesinde belirtilen …

Devamını oku »

İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi

İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi(Summary of the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations) , 26 Ekim 1961 tarihinde Birleşmiş Milletler üyesi devletler tarafından Roma’da imzalanmıştır.  WIPO, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile birlikte sözleşmenin yürütülmesinden sorumludur. “İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun” Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonlarında görüşüldükten sonra 7 Temmuz 1995 tarihinde genel kurulda kabul edilmiş ve Resmi Gazete’nin 12 Temmuz 1995 tarihli sayısında …

Devamını oku »

UNESCO Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı

Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı, UNESCO(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu)’nun 27 Ekim 1980 tarihinde yapılan genel kongresinde kabul edilmiştir. Alınan kararlar, sanatçıların sosyal ve ekonomik statüsünü; eğitim, sosyal güvenlik, istihdam, gelir ve vergi koşulları, ifade özgürlüğü gibi konularda uygulanacak politika ve tedbirlerle iyileştirmeyi öngörmektedir. Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı, sanatçıların sendikalaşma ve meslek kuruluşları yoluyla örgütlenme hakkını geliştirmeyi teşvik etmektedir. Kararların uygulanması için bir takip sistemi kurulmuş, UNESCO’nun tavsiyelerinin uygulanıp uygulanmadığı hakkında her üye ülkenin rapor vermesi usulü getirilmiştir. İzlemeyi gerçekleştiren Sekretarya, her dört yılda bir üye devletlerden, ulusal komisyonlardan ve sivil toplum kuruluşlarının raporlarından kararların uygulaması hakkında …

Devamını oku »

Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesi

Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesi(European Convention on Cinematographic Co-Production (ETS No. 147),  Avrupa Konseyine üye Devletler ve Avrupa Kültürel Sözleşmesine taraf diğer Devletler tarafından 2 Ekim 1992 tarihinde Strazburg’da imzalanmıştır. Revize edilen Avrupa Konseyi Sinematografik Ortak Yapım Sözleşmesi (ETS No 220) 29 Haziran 2016’da kabul edilmiş ve 30 Ocak 2017’de imzaya açılmıştır. Sözleşme, Türkiye tarafından 10 Ocak 1997 tarihinde imzalanmış, 14 Nisan 2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5115 Sayılı “Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile onaylanmıştır. Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesi Önsöz Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler ve …

Devamını oku »

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kabul Tarihi: 5.12.1951 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 13.12.1951/7931 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Kabul Tarihi ve Sayısı: 1.11.1983/2936 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 3.11.1983/18210 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Kabul Tarihi ve Sayısı: 7.6.1995/4110 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 12.6.1995/22311 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Kabul Tarihi ve Sayısı: 21.2.2001/4630 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 3.3.2001/24335 (mükerrer) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kabul Tarihi ve Sayısı: 3.3.2004/5101 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 12.3.2004/25400 Birinci Bölüm – Fikir ve …

Devamını oku »

Hukuk ve Sanat / Kitap

Hukuk ve Sanat, isimli eser 2016 yılı şubat ayında Prof. Dr. Yener Ünver ve Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut editörlüğünde Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Ercan Akyiğit ve Dr. Kadir Baş’n katkıları ile hazırlanmış ve okuyucuya sunulmuştur. Eser, yeni baskıları ile genişlemiş, kitap editörlerinin istikrarlı çalışmaları ile her yeni baskıda genişletilmiştir. Hukuk ve Sanat’ın 5. baskısı önceki baskılarında olduğu gibi 2019 yılında da Seçkin Yayınları tarafından basılmış, ilk baskıda 171 sayfa olan kitap 5. baskıda 748 sayfa olarak okuyucunun karşısına çıkmıştır.  Kitap, içerik olarak on yedi bölümden oluşmaktadır. Önceki dört baskıya yazılan önsözler de kitapta yer almaktadır. Hukuk ve Sanat  İsimli Eserin Konu Başlıkları ve …

Devamını oku »