Ana Sayfa » Etiket Arşivler: hatay cumhuriyeti

Etiket Arşivler: hatay cumhuriyeti

Hatay Cumhuriyeti Anayasası

Hatay Anayasası Ali Fuat Başgil tarafından hazırlanmıştır. Fasıl 1 Esas Hükümler: Madde 1 : Hatay dahili işlerinde tam bir istiklali haiz Türk ekseriyetine müstenit ve cumhuriyet rejimi ile idare olunan ayrı ve müstakil varlık teşkil eden bir devlettir. Madde 2 : Hatay Devletinin merkezi Antakya’dır. Madde 3 : Hatay’ın bütün vatandaşları kanun müvecehesinde müsavi ve ırk, dil, din farkı gözetmeksizin aynı medeni ve siyasi haklara sahip ve bila istisna kanuna riayetle mükelleftirler. Fasıl 2 Teşrii Kuvvet Madde 4 : Teşrii kuvvet Hatay halkı namına Hatay millet meclisi tarafından kullanılır. Hatay millet meclisi hazırlanacak mahsus kanuna tevfikan dört senelik bir müddet …

Devamını oku »