Yeni
Ana Sayfa » Etiket Arşivler: İnhisar

Etiket Arşivler: İnhisar

Şeker, Petrol ve Benzin İnhisarı Hakkında Kanun

Şeker, Petrol ve Benzin İnhisarı Hakkında Kanun, 25 Ocak 1926 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş, Resmi Gazete’nin 7 Şubat 1926 tarihli sayısında yayınlanacak yürürlüğe girmiştir. Şeker, Petrol ve Benzin İnhisarı Hakkında Kanun BİRİNCİ MADDE Dahili memleketteki alım satımı tamamen serbest olmak üzere Türkiye’ye petrol ve benzin ithali Hükümetin tahtı inhisarındadır. İKİNCİ MADDE Kuvvei muharrike makinelerinde kullanılan mazot, paküre ve emsali gibi petrol müştakkatı inhisara tâbi değildir. ÜÇÜNCÜ MADDE Birinci madde mucibince ithali inhisar altına alman mevaddm maliyet fiatları gümrük ve istihlâk resmi hazırları ile mubayaa, nakliye ve sair masarif mecmuuna nazaran tahakkuk edecek miktar olup Hükümetçe maliyet fiatlarına kiloda sekiz kuruş …

Devamını oku »

Tütün İnhisarı Kanunu

Tütün İnhisarı Kanunu, 9 Haziran 1930 tarihinde mecliste kabul edilmiş ve 28 Haziran’da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tütün mamullerine ilişkin olarak çıkarılmış ilk kapsamlı yasal düzenlemedir. Kanun ile tütün ürünlerinin imalatı ve ticareti devletin tekeline alınırken diğer yandan toplum sağlığı ile ilgili önlemler alınmıştır. Düzenleme öncesinde, istiklal savaşı tedbirleri kapsamında 1920 yılında Men-i Müskirat Kanunu kabul edilmiş ve alkollü içki kullanımı kısıtlanmış, 1921 yılında ise yabancı şirket ve Duyun-ı Umumiye’nin yetki ve gelirleri sınırlandırılmıştır. 1923 yılında Reji Şirketinin bütün malvarlığı, hak ve vecibeleri devlete intikal ettirilmiştir. 1925 yılında tütün ve tütünle ilgili hizmetlerin devlet tarafından yürütülmesi kararı alınmış, 1926 …

Devamını oku »