Yeni
Ana Sayfa » Etiket Arşivler: medya etiği

Etiket Arşivler: medya etiği

RTÜK Kurumsal Etik İlkeleri

RTÜK Kurumsal Etik İlkeleri,  RTÜK Etik Komisyonu tarafından ilan edilen ilke ve kurallardan oluşmaktadır. Komisyon, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile uyum ve işbirliği içinde çalışmaktadır. RTÜK Kurumsal Etik İlkeleri; kurumda, yayıncılık sektöründe ve toplumun genelinde etik kültürün egemen kılınması ve halkın kamu yönetimine olan güveninin artırılması, kurum içinde etik sorun alanlarının tespit edilmesi ve kurumsal etik kodların oluşturulması, çalışanlarda etik farkındalık yaratılması ve personelin etik davranış ilkelerine uygun hareket etmesinin sağlanması, çalışanların ve paydaşların (yayıncılar, izleyiciler/dinleyiciler) etik bilinç düzeylerinin yükseltilmesi ve etik yaklaşımlardan etik uygulamalara geçilmesi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun etik eğitim stratejisinin ana amaçlarını doğrultusunda oluşturulmuştur. RADYO VE …

Devamını oku »

Görsel – İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri

Görsel – İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri, 2007 yılında Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda 12 madde halinde hazırlanarak dönemin RTÜK Başkanı Zahit Akman tarafından 3 Temmuz 2007 tarihinde düzenlenen imza töreni ile açıklanmıştır. Görsel – İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri, RTÜK tarafından 2018 yılında 20 madde halinde güncellenmiş , Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla düzenlenen törende medya hizmet sağlayıcılar tarafından imzalanarak 12 Aralık 2018 tarihinde ilan edilmiştir. Radyo ve Televizyon Yayın Etik İlkelerin ilan edildiği törene; TRT, A Haber, ATV, Akit TV, Doğuş Yayın Grubu, NTV, Kanal D, FOX TV, …

Devamını oku »

Yayın Hizmeti İlkeleri

Yayın Hizmeti İlkeleri, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Yasa ile kısa adı RTÜK olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun ilke ve kuralları belirlenmiş, RTÜK’ün etikle ilgili yayın ilkeleri, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8. maddesinde açıklanmıştır. Kanunun uygulamasını göstermek üzere Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik düzenlenmiş, yönetmeliğin 8. maddesi yayın ilkelerini ve etik kuralları liste halinde sıralamıştır. Yayın Hizmeti İlkeleri (1) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla yayın hizmeti ilkelerine uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri; a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin …

Devamını oku »

Basın Etiği Bildirgeleri

Basın Etiği Bildirgeleri   Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri Gazetecilerin Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi Gazetecilerin Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik İlkeleri Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik İlkeleri  Türkiyeli Gazeteciler İçin Etik Kodlar Türkiyeli Gazeteciler İçin Etik Kodlar Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi Basın Ahlak Esasları Basın Ahlak Esasları Medyada Siyasi Tartışma Özgürlüğü Bildirisi Medyada Siyasi Tartışma Özgürlüğü Bildirisi Evrensel Basın Meslek İlkeleri Evrensel Basın …

Devamını oku »

İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler

İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler;  Bilişim Medyası Derneği(BMD öncülüğünde, medya ve iletişim sektöründeki sekiz sivil toplum örgütü tarafından  28 Temmuz 2016 tarihine kabul edilmiştir. Rehber niteliğinde hazırlanan ilkeler, Bilişim Medyası Derneği (BMD), Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD), Reklamverenler Derneği (RVD), TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından imzalamıştır. Metnin nihai hali 19 Şubat 2018 tarihinde TÜSİAD tarafından da kabul edilmiş, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, 20 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen toplantıda belgeyi imzalamış ve ilkelere desteğini açıklamıştır. İmzalanan metin …

Devamını oku »

Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu

Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu, 2005 yılında British Council’ın BBC World Service Trust (WST) işbirliği ile medyanın toplumsal katılımdaki rolünü desteklemek amacıyla başlattığı ve 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ulusal ortak olarak yer aldığı Medya ve Toplumsal Katılım projesi kapsamında hazırlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen bilimsel araştırmada  farklı medya gruplarını temsilen seçilen dört ulusal gazetede bir yıl boyunca yayınlanan haberlerde farklı toplumsal grupların nasıl temsil edildiği içerik analizi tekniğiyle araştırılmış ve araştırma sonuçlarına göre daha dezavantajlı konumda olan grupların temsilinde sorun odakları tespit edilerek konuyla ilgili var olan meslek ilkelerinin geliştirilmesi gereği ortaya koyulmuştur. Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu’nu hazırlamak için Türkiye’nin yazılı …

Devamını oku »