Yeni
Ana Sayfa » Etiket Arşivler: Nalbantlık

Etiket Arşivler: Nalbantlık

Nalband mektebleri ve nalbandlık hakkında kanun

Nalband mektebleri ve nalbandlık hakkında kanun, 8 Aralık 1937 tarihinde kabul edilmiş ve 16 Aralık 1937 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Nalband mektebleri ve nalbandlık hakkında kanun Madde 1 Lüzum görülen bölgelerde Ziraat Vekilliği tarafından nalband mektebleri açılır. Madde 2 Nalbandlık yapabilmek için Askerî veya mülkî Nalband mekteblerini bitirmiş veya kurs görmüş olmak lâzımdır. Ecnebi memleketlerde nalbandlık tahsil etmiş olanlar ehliyet imtihanına tabidirler. Madde 3 Nalband mektebi açılan mıntakalarda ikinci maddede gösterilen vasıf ve şartları haiz olmıyan nalbandlar kursa tâbi tutulur.  Kursa çağırılanlardan mazeretsiz bir sene içinde kursa gitmeyenler o bölgede sanattan men edilirler.. Madde 4 Nal ve mıh …

Devamını oku »