Yeni
Ana Sayfa » Etiket Arşivler: Noterlik Kanunu

Etiket Arşivler: Noterlik Kanunu

Noterlik Kanunu Yönetmeliği 

Noterlik Kanunu Yönetmeliği  BİRİNCİ KISIM Başlangıç Konu ve kapsam: Madde 1 – Bu yönetmelik, 1512 sayılı Noterlik Kanununun düzenlenmesini Yönetmeliğe bıraktığı hususlar ile kanunun uygulanabilmesi için gerekli olan diğer konuları kapsar. (N.K. Md. 198)   İKİNCİ KISIM Noterlik Dairesinin Yerinin Tesbiti ve Değiştirilmesi                 Noterlik dairesinin yerinin tesbiti:               Madde 2 – Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde kurulan noterlik dairesinin yeri, o noterliğin bağlı bulunduğu noter odası ile mahalli Cumhuriyet Savcılığının düşüncesi alındıktan sonra Adalet Bakanlığınca tespit edilir. İlgili oda Bakanlığa görüşünü bildirmeden evvel, açılacak noterliğin yerinin tesbiti için bir üyesini görevlendirebilir. Bu üye incelemesini bir rapor ile odaya bildirir. Oda saptayacağı görüşünü, varsa belgeleri …

Devamını oku »