Yeni
Ana Sayfa » Etiket Arşivler: Polis Teşkilatı

Etiket Arşivler: Polis Teşkilatı

Kolluk Etik İlkeleri

Kolluk Etik İlkeleri 24.10.2007 tarihinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve bu teşkilatlarda görev yapan kolluk görevlilerini kapsamak üzere bütün kolluk birimlerinin katkılarıyla hazırlanarak ilan edilmiştir. Kolluk, bir toplumda hak ve özgürlüklerin korunmasında ve kamu güvenliğinin sağlanmasında topluma hizmet için kanunlar çerçevesinde görev yapmaktadır. Kolluk görevi Anayasa, uluslararası sözleşmeler, kanunlar ve diğer ilgili mevzuata göre yürütülür. Kolluk Etik İlkeleri, kolluk personelinin görevini yürütürken uyması gereken ilkeleri belirlemek, görevin yerine getirilmesinde adalet, tarafsızlık, dürüstlük, liyakat, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak halkın güvenini tesis etmek amacıyla hazırlanmıştır. Kolluk birimlerinin temel görevi, sorumluluk …

Devamını oku »

Polis Mesleğine Giriş ve Poliste Terfi Esaslarını Gösteren Nizamname

Polis Mesleğine Giriş ve Poliste Terfi Esaslarını Gösteren Nizamname, 9 Ocak 1937 tarihli ve 2/7620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Nizamname, 23 Haziran 1994 tarihli ve 94/5884 sayılı tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır  Polis mesleğine giriş Madde 1 Polis mesleğine girmek için Emniyet Teşkilâtı Kanununun 23 üncü maddesinde gösterildiği veçhile A – Türk olmak. B – Filî askerlik hizmetini yapmış olmak. C – Otuz yaşından yukarı olmamak. Ç – 1 metre 64 santimetreden kısa boylu olmamak. D – Gedikli erbaş ve diğer askerî okullara girecek talebenin bedenî kabiliyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede sağlam olmak. E – Sarhoşluk ve kumarbazlık …

Devamını oku »